საუბრები ბიბლიაზე - რომელმაც ქრისტე შეიყვარა. იობის წიგნის წმიდა მამებისეული განმარტება - აპოკალიფსისი

Перейти к контенту
რომელმაც ქრისტე შეიყვარა.
იობის წიგნის წმიდა მამებისეული განმარტება
იობის წიგნი
ავტორი: პ. ი. მალკოვი, ღვთისმეტყველების კანდიდატი.

შინაარსი:1. იობის წიგნი: გაურკვევლობანი და შეკითხვები.

2. იობის წიგნის ავტორი, იობის წარმომავლობა, მისი საცხოვრებელი ადგილი: წმიდა მამათა შეხედულებების მიმოხილვა.

3. ძველი ბიბლიური თარგმანები და მათი გავლენა იობის წიგნის წმიდა მამებისეული კომენტარების შინაარსზე.

4. ე. წ. "ბიბლიური ღვთისმეტყველების" შესახებ.

5. ბიბლიური ეგზეგეზის ძირითადი წმიდა მამებისეული პრინციპები და მეთოდები.

6. ძველი საეკლესიო მწერლების კომენტარები იობის წიგნზე: წყაროთა მიმოხილვა.1. იობის პიროვნება (იობი 1:1-5)

2. ღმერთი და სატანა: პირველი დიალოგი (იობი 1:6-12).

3. იობის პირვეილ უბედურება: ქონებისა და შვილების დაკარგვა (იობი 1:13-22).

4. ღმერთი და სატანა: მეორე დიალოგი (იობი 2:1-6).

5. იობის ახალი უბედურებანი: სნეულებანი და განსაცდელნი (იობი 2:7-13).


III. "მაშინ გახსნა იობმა ბაგე..." იობისა და მისი მეგობრების სიტყვები (იობი 3:1-31, 40)

1. იობის პირველი მონოლოგი (იობი 3:1-26), იობის შემდგომი დავა მეგობრებთან (იობი 4:1-27:23) და იობის საბოლოო მონოლოგი (იობი 28:1-28; 29:1-31:40): წმიდა მამებისეული ინტერპრეტაციების თავისებურებანი.

2. იობის პირველი მონოლოგი (იობი 3:1-26).

3. "დაიქცეს ის დღე, როცა მე გავჩნდი..." (იობი 3:3).

4. იობის მეგობრების ბიბლიური სახეები: წმიდა მამებისეული ინტერპრეტაცია.

5. "იდუმალ მომეპარა სიტყვა..."  … ელიფაზის პირველი სიტყვა (იობი. 4:1–5:27)

6. "... ჩარჭობილი მაქვს ყოვლადძლიერის ისრები". იობის პირველი პასუხი ელიფაზს (იობი. 6:1–7:1)

7. ელიფაზის, ვილდადისა და სოფარის საღვთისმეტყველო პოზიციები: ერთობა თუ სხვადასხვაობა?

8. "... შეეკითხე გარდასულ თაობებს". ვილდადის პირველი სიტყვა (იობი. 8:1–22)

9. "არ არის ჩვენს შორის შუამავალი" … იობის პირველი პასუხი ვილდადს (იობი. 9:1–10:22)

10. "შენი ფუჭსიტყვაობა ჩააჩუმებს ადამიანებს?..." … სოფარის პირველი სიტყვა (იობი. 11:1–20)

11. "აჰა, განმიცხადებია, ჩემი სარჩელი..." … იობის პირველი პასუხი სოფარს (იობი. 12:1–14:22)

12. "მუცლადიღო ტანჯვა და დაბადა სიავე" … ელიფაზის მეორე სიტყვა (იობი. 15:1–35)

13. "ახლაც კი, აჰა, ზეცაშია ჩემი მოწმე და ჩემი მეოხე ზესკნელშია!" იობის მეორე პასუხი ელიფაზს (იობი. 16:1–17:16)

14. "... ბოროტეულთა ნათელიც ჩაქრება". ვილდადის მეორე სიტყვა (იობი. 18:1–21)

15. "მაგრამ ვიცი, ცოცხალია ჩემი გამომხსნელი" … იობის მეორე პასუხი ვილდადს (იობი. 19:1–29)

16. "თავისი რისხვის ცეცხლს ჩამოუგზავნის..." … სოფარის მეორე სიტყვა (იობი. 20:1–29)

17. "რამდენგზის ჩამქრალა ბოროტეულთა ლამპარი?..." ...   იობის მეორე პასუხი სოფარს (იობი. 21:1–34)

18. "რას არგებს ღმერთს კაცი?" ელიფაზის მესამე სიტყვა (იობი. 22:1–30)

19. "ნეტავი მაცოდინა, როგორ ვიპოვო იგი..." … იობის მესამე პასუხი ელიფაზს (იობი. 23:1–24:25)

20. "... ხელმწიფება და შიში მის ხელთაა..." … ვილდადის მესამე სიტყვა (იობი. 25:1–6)

21. "სიკვდილამდე თუ გავწირო ჩემი უმწიკვლოება". იობის მესამე პასუხი ვილდადს (იობი. 26:1–27:23)

 22/ "სად იპოვება სიბრძნე?" იობის სიტყვა სიბრძნის შესახებ (იობი. 28:1–28)

23. "შველას გთხოვ და ხმას არ მცემ..." … იობის მონოლოგი, რომელიც ამთავრებს მის დავას მეგობრებთან (იობი. 29:1–31:40)


IV. "... მაშინ განრისხდა ელიჰუ". ელიჰუს სიტყვა (იობი. 32:1–37:24)

1. ელიჰუს პიროვნება: წმიდა მამებისეული ინტერპრეტაცია

2/ "... წრფელია ჩემი ფიქრები შენს წინაშე". ელიჰუს სიტყვა (იობი 32:1–37:24)


V. "მიუგო უფალმა იობს ქარბუქიდან და უთხრა..." … ღმერთი და იობი: დიალოგი (იობი 38:1–42:6)

1. "მე შეგეკითხები და შენ მიპასუხე..." ... ღმერთის პირველი სიტყვა (იობი 38:1–39:32)

2. "აჰა, ნამცეცი ვარ, რა გიპასუხო?..." იობის პირველი პასუხი ღმერთს (იობი 39:33–35)

3. "გინდა გააუქმო ჩემი სამართალი?..." … ღმერთის მეორე სიტყვა (იობი 40:1–41:26)

4. "ყურმოკვრით მსმენია შენზე, ახლა კი ჩემი თვალით გიხილე" .… იობის მეორე პასუხი ღმერთს (იობი 42:1–6)


VI. "... ჩემი მორჩილი იობი": იობის ტანჯვის დასასრული (იობი 42:7–17)

1. იობის მეგობრების სინანული, მართლის ტანჯვის დასრულება და ბიბლიური წიგნის შედეგი (იობი 42:7-18): წმიდა მამებისეული ინტერპრეტაცია
 

VII. იობის წიგნის წმიდა მამებისეული განმარტებების შემეცნებითი და სულიერი აზრი: ძირითადი შეჯამებანი

საცნობარო აპარატი: ძირითადი წყაორების ბიბლიოგრაფიული ცნობარი

ავტორის შესახებ.


წყარო: რეკომენდებულია გამოსაცემად რმე-ს საგამომცემლო საბჭოს მიერ. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2014. – 880 с.

ნაშრომის ქართული თარგმანი შესრულებულია საიტ "აპოკალიფსისის" რედ. მიერ. თბილისი. 2023 წ. თებერვალი.
Назад к содержимому