სიახლეები - აპოკალიფსისი

Перейти к контенту
აპოკალიფსისი > სიახლეები
2023 წ.


18 მარტი




17 მარტი



16 მარტი

განყოფილებაში "უსჯულოება" (ოკულტიზმი და მაგია) განახლდა მღვდელ ნიკოლოზ კარასევის: ოკულტიზმის გზა (ისტორიულ-საღვთისმეტყველო გამოკვლევა). დაემატა:


განყოფილებაში "სწავლანი" (საეკლესიო სამართალი) განახლდა პუბლიკაცია "მოციქულთა კანონები" დაემატა:


განყოფილებაში "სწავლანი" (ღვთისმეტყველება) განახლდა არქიმანდრიტების: ალიმპისა (კასტალსკი-ბოროზდინი) და არქიმანდრიტ ისაიას (ბელოვი) "დოგმატური ღვთისმეტყველება". დაემატა თავი:



14 მარტი

განყოფილებაში "აპოკალიფსისი" (ესქატოლოგია) დაემატა არქიეპ. კონსტანტინე (გორიანოვის) პუბლიკაცია:


განყოფილებაში "სწავლანი" (ლიტურგიკა) განახლდა წმ. სიმეონ თესალონიკელის თხზულება "ჩვენი ცხონების სიბრძნე". დაემატა მუხლები:

10 მარტი


9 მარტი

განყოფილებაში "სწავლანი" (განმარტებანი) დაემატა:


განყოფილებაში "აპოკალიფსისი" (განმარტება) პუბლიკაციას I-VIII საუკუნეების მამათა და სხვა ავტორთა ბიბლიური კომენტარები. იოანეს "გამოცხადება". დაემატა:



8 მარტი

განყოფილებაში "სხვადასხვა" (აპოლოგეტიკა) დაემატა კრებული "შესაქმე ევოლუციის წინააღმდეგ". პუბლიკაცია პირველი:


განყოფილებაში "სწავლანი" (განმარტებანი) განახლდა პუბლიკაცია "მცირე აპოკალიფსისი" (მათეს სახარების 24-ე თავის განმარტება). დაემატა:



7 მარტი

განყოფილებაში "სხვადასხვა" (აპოლოგეტიკა) დაემატა ეპ. ამბროსის (პოლიანსკი) ნაშრომი:

კანონი 38 (განმარტებითურთ)


3 მარტი

განყოფილებაში "სწავლანი" (საუბრები ბიბლიაზე) განახლდა გ. ი. იასნიცკის ნაშრომი "ბიბლიის აპოლოგეტიკა". დაემატა:

თავი I. ვერბალური ღმრთითშთაგონებულობის თეორია


განყოფილებაში "უსჯულოება" (ოკულტიზმი და მაგია) განახლდა მღვდელ ნიკოლოზ კარასევის: ოკულტიზმის გზა (ისტორიულ-საღვთისმეტყველო გამოკვლევა). დაემატა:




2 მარტი

განყოფილებაში "აპოკალიფსისი" (განმარტება) პუბლიკაციას I-VIII საუკუნეების მამათა და სხვა ავტორთა ბიბლიური კომენტარები. იოანეს "გამოცხადება". დაემატა:


განყოფილებაში "სწავლანი" (ღვთისმეტყველება) განახლდა არქიმანდრიტების: ალიმპისა (კასტალსკი-ბოროზდინი) და არქიმანდრიტ ისაიას (ბელოვი) "დოგმატური ღვთისმეტყველება". დაემატა თავი:




განყოფილებაში "სწავლანი" (ლიტურგიკა) განახლდა წმ. სიმეონ თესალონიკელის თხზულება "ჩვენი ცხონების სიბრძნე". დაემატა მუხლები:

1 მარტი


განყოფილებაში "სხვადასხვა" (იდუმალი სამყარო) განახლდა გრიგოლ დიაჩენკოს წიგნი "იდუმალების სფერო"


28 თებერვალი

განყოფილებაში "სწავლანი" (განმარტებანი) დაემატა სტატია:


განყოფილებაში "სწავლანი" (კითხვა-პასუხი) დაემატა სტატია:



25 თებერვალი

განყოფილებაში "აპოკალიფსისი" (განმარტება) პუბლიკაციას I-VIII საუკუნეების მამათა და სხვა ავტორთა ბიბლიური კომენტარები. იოანეს "გამოცხადება". დაემატა:




24 თებერვალი

განყოფილებაში "სწავლანი" (საუბრები ბიბლიაზე) დაემატა გ. ი. იასნიცკის ნაშრომი "ბიბლიის აპოლოგეტიკა":


22 თებერვალი

განყოფილებაში "სწავლანი" (საუბრები ბიბლიაზე) დაემატა პუბლიკაცია:

განყოფილებაში "ისტორია" დაემატა ღვთისმეტყვ. კანდ. იური რუბანის სტატია:



21 თებერვალი

განყოფილებაში "სწავლანი" (საუბრები ბიბლიაზე) დაემატა პუბლიკაცია:



18 თებერვალი

განყოფილებაში "აპოკალიფსისი" (განმარტება) პუბლიკაციას I-VIII საუკუნეების მამათა და სხვა ავტორთა ბიბლიური კომენტარები. იოანეს "გამოცხადება". დაემატა:



17 თებერვალი

განყოფილებაში "აპოკალიფსისი" (განმარტებანი) დაემატა პუბლიკაცია:



16 თებერვალი

განყოფილებაში "აპოკალიფსისი" (ანტიქრისტე) დაემატა პუბლიკაცია:

"ღვთის ტაძარშიც კი დაჯდება, როგორც ღმერთი..." (ამონაწერები წმიდა მამათა თხზულებებიდან ანტიქრისტეს შესახებ)


15 თებერვალი

განყოფილებაში "სწავლანი" (საეკლესიო სამართალი) განახლდა პუბლიკაცია "მოციქულთა კანონები" დაემატა:



11 თებერვალი

განყოფილებაში "აპოკალიფსისი" (განმარტებანი) დაემატა პუბლიკაცია:




10 თებერვალი

განყოფილებაში "სწავლანი" (ლიტურგიკა) განახლდა წმ. სიმეონ თესალონიკელის თხზულება "ჩვენი ცხონების სიბრძნე". დაემატა მუხლები:






8 თებერვალი

განყოფილებაში "აპოკალიფსისი" (განმარტება) პუბლიკაციას I-VIII საუკუნეების მამათა და სხვა ავტორთა ბიბლიური კომენტარები. იოანეს "გამოცხადება". დაემატა:



6 თებერვალი

განყოფილებაში "სწავლანი" (ლიტურგიკა) განახლდა წმ. სიმეონ თესალონიკელის თხზულება "ჩვენი ცხონების სიბრძნე". დაემატა მუხლები:


3 თებერვალი

განყოფილებაში "უსჯულოება" (ოკულტიზმი და მაგია) დაემატა მღვდელ ნიკოლოზ კარასევის:

ოკულტიზმის გზა (ისტორიულ-საღვთისმეტყველო გამოკვლევა)

განყოფილებაში "უსჯულოება" (გნოსტიციზმი) დაემატა პროფ. მ. პოსნოვის ნაშრომი:

განყოფილებაში "სწავლანი" (კითხვა-პასუხი) დაემატა სტატია:



2 თებერვალი

განყოფილებაში "სწავლანი" (წინასწარმეტყველებანი) დაემატა სტატია:


განყოფილებაში "აპოკალიფსისი" (განმარტება) პუბლიკაციას I-VIII საუკუნეების მამათა და სხვა ავტორთა ბიბლიური კომენტარები. იოანეს "გამოცხადება". დაემატა:



1 თებერვალი

განყოფილებაში "აპოკალიფსისი" (ესქატოლოგია) დაემატა მღვდელმონაზონ დიონისეს (შლენოვი) ნაშრომი:



28 იანვარი




27 იანვარი

განყოფილებაში "ისტორია" დაემატა პუბლიკაცია:


23 იანვარი

განყოფილებაში "აპოკალიფსისი" (განმარტება) პუბლიკაციას I-VIII საუკუნეების მამათა და სხვა ავტორთა ბიბლიური კომენტარები. იოანეს "გამოცხადება". დაემატა:


განყოფილებაში "სწავლანი" (ლიტურგიკა) განახლდა წმ. სიმეონ თესალონიკელის თხზულება "ჩვენი ცხონების სიბრძნე". დაემატა მუხლები:



23 იანვარი

განყოფილებაში "სწავლანი" (ლიტურგიკა) განახლდა წმ. სიმეონ თესალონიკელის თხზულება "ჩვენი ცხონების სიბრძნე". დაემატა მუხლები:



22 იანვარი



21 იანვარი



განყოფილებაში "აპოკალიფსისი" (განმარტება) პუბლიკაციას I-VIII საუკუნეების მამათა და სხვა ავტორთა ბიბლიური კომენტარები. იოანეს "გამოცხადება". დაემატა:



18 იანვარი

განყოფილებაში "სწავლანი" (ღვთისმეტყველება) დაემატა ღვთისმეტყველების დოქტორის თეიმურაზ ბუაძის სტატია:



17 იანვარი

განყოფილებაში "სწავლანი" (ანტიერეტიკონი) დაემატა სტატია:



14 იანვარი

განყოფილებაში "სწავლანი" (განმარტებანი) განახლდა პუბლიკაცია "მცირე აპოკალიფსისი" (მათეს სახარების 24-ე თავის განმარტება):



13 იანვარი

განყოფილებაში "სწავლანი" (ანტიერეტიკონი) დაემატა სტატია:



12 იანვარი

განყოფილებაში "სწავლანი" (ლიტურგიკა) განახლდა წმ. სიმეონ თესალონიკელის თხზულება "ჩვენი ცხონების სიბრძნე". დაემატა მუხლი:



11 იანვარი

განყოფილებაში "აპოკალიფსისი" (განმარტებანი) დაემატა პუბლიკაცია:



10 იანვარი

განყოფილებაში "აპოკალიფსისი" (განმარტება) პუბლიკაციას I-VIII საუკუნეების მამათა და სხვა ავტორთა ბიბლიური კომენტარები. იოანეს "გამოცხადება". დაემატა:



9 იანვარი

განყოფილებაში "სწავლანი" (საუბრები ბიბლიაზე) დაემატა პუბლიკაცია:



6 იანვარი

განყოფილებაში "სწავლანი" (კითხვა-პასუხი) დაემატა არქიეპისკოპოს პავლეს სტატია:



5 იანვარი

განყოფილებაში "აპოკალიფსისი" (განმარტება) პუბლიკაციას I-VIII საუკუნეების მამათა და სხვა ავტორთა ბიბლიური კომენტარები. იოანეს "გამოცხადება". დაემატა:




4 იანვარი

განყოფილებაში "ისტორია" დაემატა პუბლიკაცია:

განყოფილებაში "უსჯულოება" (ოკულტიზმი და მაგია) დაემატა:



3 იანვარი

განყოფილებაში "სწავლანი" (ღვთისმეტყველება) დაემატა ღვთისმეტყველების დოქტორის თეიმურაზ ბუაძის სტატია:


განყოფილებაში "აპოკალიფსისი" (განმარტება) პუბლიკაციას I-VIII საუკუნეების მამათა და სხვა ავტორთა ბიბლიური კომენტარები. იოანეს "გამოცხადება". დაემატა:



2 იანვარი

განყოფილებაში "აპოკალიფსისი" (პუბლიკაციები) დაემატა სტატია:

Назад к содержимому