განმარტება - I-VIII საუკუნეების მამათა და სხვა ავტორთა ბიბლიური კომენტარები - აპოკ_6_1_17 - აპოკალიფსისი

Перейти к контенту
აპოკალიფსისი > განმარტება
I-VIII საუკუნეების მამათა და სხვა ავტორთა ბიბლიური კომენტარები
აპოკალიფსისი

იოანე ღვთისმეტყველის გამოცხადება


თავი 6

შვიდი ბეჭდის მოხსნა

6:1-17

პირველი ბეჭედი: თეთრი ცხენი

6:1-2
ძვ. ქართ.:

1. და ვიხილე, რამეთუ აღაღო კრავმან მან ერთი შჳდთა მათ ბეჭედთაგანი, და მესმა ერთისა ცხოველთა მათგანისაჲ, რომელი იტყოდა, ვითარცა ჴმითა ქუხილისაჲთა, ვითარმედ: მოვედ და იხილე.
 
2. და აჰა ცხენი სპეტაკი, და მჯდომარესა მას ზედა აქუნდა მშჳლდი, და მიეცა მას გჳრგჳნი, და განვიდა ძლევითა, და სძლოსცა.  


ახ. ქართ.:

1. კვლავ ვიხილე, რომ კრავმა ახსნა ერთი შვიდ ბეჭედთაგანი, და მომესმა ოთხ ცხოველთაგან ერთ-ერთის მგრგვინავი ხმა: მოდი და იხილე!
 
2. და, აჰა, თეთრი ცხენი, და ზედ მჯდომარე მხედარი მშვილდოსანი, რომელსაც მიეცა გვირგვინი, და გამოვიდა მძლეველი, რათა სძლიოს.


***
 
 
მიმოხილვა: წინასწარმეტყველება იხსნება ბეჭდების მოხსნით (ვიქტორინე პეტავიელი), რაც ასევე ნიშნავს ღმრთისადმი სიახლოვის აღდგენას (ეკუმენიოსი). სულის სიტყვები გამსჭვალავენ გულს და ძლევენ ურწმუნოებას (ვიქტორინე პეტავიელი). თეთრი ცხენი - ეს არის სახარება, ასევე წინასწარმეტყველები და მოციქულები, გვირგვინი - ქრისტეს მიერ სიკვდილზე ძლევის ნიშანია (ეკუმენიოსი, ბედა პატივდებული). მშვილდი - ღმრთის სიტყვის ქადაგება (პრიმაზიუსი, კესარიოს არლელი). პირველი გამარჯვება - წარმართთა მოქცევაა, მეორე - აღდგომა ტანჯვის შემდეგ (ანდრია კესარიელი).
 

***


1. კვლავ ვიხილე, რომ კრავმა ახსნა ერთი შვიდ ბეჭედთაგანი, და მომესმა ოთხ ცხოველთაგან ერთ-ერთის მგრგვინავი ხმა: მოდი!
 
 
მომავლის წინასწარმეტყველება
   
ბეჭდების მოხსნა, როგორც უკვე ვთქვით, ეს არის ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველების გახსნა და წინასწარ უწყება იმისა, რაც მომავალში მოხდება, და რომლის შესახებაც თუმც წინასწარმეტყველური წერილი ამბობს ერთიანი ბეჭდის მოხსნით, წინასწარმეტყველება მაინც იძენს თანმიმდევრულობას, როდესაც იხსნება ყველა ბეჭედი. ... ოთხ ცხოველთაგან ერთ-ერთის - რადგან ოთხივე არსებითად ერთია. მოდი და იხილე: მოდი - ეხება რწმენისკენ მოწოდებულთ, ხოლო იხილე - იმას, ვისაც არ უხილავს.
 
მღვდელმოწ. ვიქტორინე პეტავიელი, გამოცხადების განმარტება.
 
 
ის, რომ წიგნი დახურული და დაბეჭდილია, იმ ადამიანების გაუცხოებას აღნიშნავს, რომელთა შესახებაც არის მასში დაწერილი... ბეჭდების ნაწილობრივი ახსნა აღნიშნავს ღმერთთან სიახლოვის თანდათანობით აღდგენას, რითაც უზრუნველგვყო მხოლოდშობილმა, როდესაც განკაცდა და თავისივე კეთილი საქმეებით გამოასწორა ჩვენი შეცდომები.
 
უნდა ვიცოდეთ, რომ თითოეული ბეჭდის ახსნა გვიჩვენებს უფლის რომელიმე საქმეს, ჩვენს გამოსახსნელად აღსრულებულს, და მის მცდელობას ჩვენი აზრისმიერი მტრების წინააღმდეგ, რადგან მისი ზრუნვა ჩვენზე იმ მტრების ბატონობის გაუქმებაა. ამიტომ ჩვენი მაცხოვრის პირველი კეთილი საქმე, რომელმაც წიგნიდან ახსნა პირველი ბეჭედი და სათავე დაუდო ჩვენს ხელახლა შობას (რის შედეგადაც დავაღწიეთ თავი იმას, სადაც ადამის ცოდვის გამო აღმოვჩნდით), ღმერთთან ჩვენი დაკარგული ერთობის აღდგენას და ჩვენი დუმილის შეცვლას ხმის უფლებით, ეს იყო უფლის ხორციელად შობა; და ამან განწმინდა ჩვენი დაბადება, რათა აღარ ვყოფილიყავით ურჯულოებაში ჩასახულნი და დედებს ცოდვით არ ვეშვით (შეად. ფსალმ. 50:7 - რედ.), არამედ ისე, რომ ქრისტეს შობა, რომელმაც აკურთხა ჩვენი დაბადება თავისი შობით, წმინდა ყოფილიყო ჩვენთვის. და საღვთო მოციქულიც, როგორც ადამიანებისადმი აღმოჩენილი ამ პატივის მოწმე, წერს: თორემ თქვენი შვილები არაწმიდანი იქნებოდნენ, ახლა კი წმიდანი არიან (1 კორინთ. 7:14).
 
ეკუმენიოსი, გამოცხადების განმარტება
 
 
ხმა ქადაგებისა
 
მან თქვა - მომესმა ოთხ ცხოველთაგან ერთ-ერთის მგრგვინავი ხმა: მოდი -ეს ერთი ცხოველი არის ეკლესია, რომელიც ქადაგების მგრგვინავი ხმით აცხადებს და მიმდევარს ჭეშმარიტი ეკლესიისკენ მოუხმობს: ვისაც სწყურია, მოვიდეს ჩემთან და შესვას (იოანე 7:37); მისი შემყურენი განათებულან (ფსალმ. 33:6); გაიღვიძე მძინარევ, აღსდეგ მკვდრეთით, და გაგანათლებს შენ ქრისტე (ეფეს. 5:14).
 
პრიმაზიუსი, გამოცხადების განმარტება.
 
 
მოციქულთა ძალაუფლება
   
აქ იგულისხმება ზეციური მხედრობის სიკეთის მომტანი იერარქიული წესრიგი, რომ პირველი (აღმატებული) დასიდან ყოველივე მეორეს (უფრო დაბალი ხარისხისას) გადაეცემა. ამ ოთხსახოვან ცხოველთაგან პირველად ლომის მგრგვინავი ხმა გაისმა. ეს ხმა უბრძანებდა ხილვის საიდუმლოს გამომხატველ ანგელოზს, მისულიყო მასტან. ვფიქრობ, რომ პირველი ცხოველი - ლომი - მოასწავებს (აღნიშნავს) მოციქულთა გონებას, მათ მეფურ უფლებამოსილებას დემონებსა და ვნებებზე.
 
ანდრია კესარიელი, გამოცხადების განმარტება.
 
 
2. და, აჰა, თეთრი ცხენი, და ზედ მჯდომარე მხედარი მშვილდოსანი, რომელსაც მიეცა გვირგვინი, და გამოვიდა მძლეველი, რათა სძლიოს.
 
 
წინასწარმეტყველების სიტყვა
   
როდესაც ახსნილ იქნა პირველი ბეჭედი, - როდესაც იოანე ამბობს, რომ იხილა თეთრი ცხენი და ზედ მჯდომარე მხედარი მშვილდოსანი, რომელსაც მიეცა გვირგვინი, - ეს არის ის, რაც გაკეთდა პირველ რიგში. ამის შემდეგ ჩვენი უფალი ავიდა ზეცად, გახსნა ყოველივე (არსებული) და გამოაგზავნა სულიწმიდა, რომლის სიტყვებმა, წინასწარმეტყველთა მიერ, როგორც ისრებმა, შემოაღწიეს ადამიანთა გულებში და გაიმარჯვეს ურწმუნოებაზე. გვირგვინი ­ სულიწმიდის მიერ აღეთქვა წინასწარმეტყველთ. შედეგად, თეთრი ცხენი - ეს სულიწმიდით გამოთქმული წინასწარმეტყველური სიტყვაა, რომელიც სამყაროს გამოეგზავნა. ხოლო უფალი ამბობს: და იქადაგება სასუფევლის ეს სახარება მთელს ქვეყანაზე, ყველა ხალხის სამოწმებლად; და მაშინ მოიწევა დასასრული (მათე 24:14).
 
ვიქტორინე პეტავიელი, გამოცხადების განმარტება.
 
 
ქრისტე - მხედარი
   
ამ ცხენის ქვეშ, ჭეშმარიტების მოციქულთა და წინასწარმეტყველებთან ერთად, შეიძლება მოვიაზროთ ეკლესია, რომელიც მადლით გახდა თოვლზე უფრო თეთრი, რომლის მხედარიც არის ქრისტე. ამიტომ მისთვის წინასწარმეტყველის პირით ნათქვამია: შენს ცხენებზე, შენს ძლევის ეტლებზე რომ ამხედრდი (აბაკ. 3:8); ამიტომ არის ნათქვამი, რომ მას უპყრია მშვილდი, სახე ღვთის სიტყვის ქადაგებისა, რომელსაც შეუძლია ადამიანის სულის განგმირვა და რწმენის ნაყოფის გამოღებინება. ამიტომ დაწერილია: შენი ისრები წამახულია, ხალხები ეცემიან შენს ფეხქვეშ (ფსალმ. 44:6). ამ სიტყვებში მქადაგებელთა გამარჯვების გვირგვინია.
 
პრიმაზიუსი, გამოცხადების განმარტება.
 
 
ცხენი - ქრისტეც და სულიც
   
თეთრი ცხენი - არის ეკლესიაა, მხედარი - ქრისტე. უფლის ამ ცხენის სესახებ საბრძოლო მშვილდით ადრე ზაქარიამ ასე იწნასწარმეტყველა: მწყემსების მიმართ აინთო ჩემი რისხვა და დავსჯი ბოტებს, მაგრამ მოხედავს ცაბაოთ უფალი თავის ფარას - იუდას სახლს და თავის დიდებულ რაშად გაიხდის მას ბრძოლაში. მისგან იქნება ქვაკუთხედი, მისგან იქნება სამსჭვალი, მისგან იქნება საბრძოლო მშვილდი, მისგან გამოვა ყველა განმგებელი ერთიანად (ზაქ. 10:3-4). მიგვაჩნია, რომ თეთრ ცხენში წინასწარმეტყველები და მოციქულები იგულისხმებიან. მოდით, ვივარაუდოთ, რომ ცხენი გვირგვინით და მშვილდით არა მხოლოდ ქრისტეა, არამედ სულიწმიდაც. მას შემდეგ, რაც უფალი ცაში ავიდა, მან სულიწმიდა წარმოგზავნა, რომლის სიტყვებიც მქადაგებელთა მეშვეობით ისრებივით იჭრებოდნენ ადამიანთა გულებში, რომელთა მიერაც იძლია უ რწმუნოება. თავზე გვირგვინი - ეს აღთქმებია სულიწმიდის მეშვეობით. ეს ასე უნდა გვესმოდეს.
 
წმ. კესარიოს არლელი, გამოცხადების გადმოცემა.
 
 
ორი გამარჯვება
 
ამრიგად, პირველი ბეჭდის ახსნა ქვეყანაზე მოციქულთა კრებულის მოვლინებას გულისხმობს, რომელთაც, როგორც მშვილდი, მიმართეს სახარებისეული ქადაგება ეშმაკთა წინააღმდეგ, განგმირეს ისინი ამ ისრებით და შესწირეს ქრისტეს. თეთრი ცხენი კი სახეა ხარებისა, რომელიც მოციქულთაგან სამყაროში გავრცელდა. მათ მიიღეს გვირგვინი, რადგან ჭეშმარიტების ძალით უკუნეთის მეუფე და სიცრუის წინამძღვარი დაამარცხეს. აი, რისი სიმბოლოა თეთრი ცხენი და ზედ მჯდომარე მხედარი მშვილდოსანი.
 
გამოვიდა მძლეველი, რათა სძლიოს - ეს ნიშნავს, რომ პირვლეი ძლევა (გამარჯვება) არის წარმართთა მოქცევა, ხოლო მეორე - ქრისტესთვის ნებაყოფლობით მიღებული სიკვდილი და ტანჯვით გამოსვლა ხორციდან (სხეულიდან).
 
ანდრია კესარიელი, გამოცხადების განმარტება.
 
 
გვირგვინი - ნიშანი გამარჯვებისა
   
თეთრი ცხენი აღნიშნავს სახარებას, ვინაიდან (მისი საშუალებით) სრულდება კეთილი საქმეები. გვირგვინი, რა თქმა უნდა, აღნიშნავს ძალასა და გამარჯვებას. იგი გამოდის, რათა ქრისტეს გვირგვინი გადასცეს, როგორც იმ ეშმაკზე გამარჯვების მოთავეს, რომელმაც ჩვენი მოდგმა დაიმონა. ნათქვამია - გამოვიდა მძლეველი, რათა სძლიოს ­- ქრისტე იყო მძლეველი, რათა (ამ ცხენმა) შეძლოს სრულად გამარჯვება, ამიტომ მას მიეცა გვირგვინი, ნიშნად გამარჯვებისა.
 
ეკუმენიოსი, გამოცხადების განმარტება.
 
 
უეჭველია, რომ ტყუილად არ იქნა გაცემული ბრძანება ამ მშვილდის ოქროს გვირგვინით შემკობისა, რადგან, როდესაც კაცობრიობის გამოსასყიდად ხორციელად გამოჩნდა ძე ღვთისა, რასაკვირველია, იგი ელოდა თავის დროსა და საათს, როდესაც სძლევდა რა სიკვდილს ჩვენთვის სიკვდილის შემოქმედთან ერთად, გამარჯვებით ავიდოდა ზეციერ მამასთან. მოციქული საუბრობს ამ გვირგვინის შესახებ: არამედ ვხედავთ, რომ იესუ, რომელიც ოდნავ თუ დამცირდა ანგელოზთა წინაშე, დიდებითა და პატივით გვირგვინოსან იქმნა სიკვდილის გამო (ებრ. 2:9), ამავეს ამბობს იოანე აპოკალიფსისშის: და, აჰა, თეთრი ცხენი, ამბობს ის, და ზედ მჯდომარე მხედარი მშვილდოსანი, რომელსაც მიეცა გვირგვინი, და გამოვიდა მძლეველი, რათა სძლიოს. რა თქმა უნდა, თეთრი ცხენი არის ეკლესია; მას მართავს უფალი, რომელსაც მშვილდი უპყრია, რადგან იგი ჰაერის ძალებთან საბრძოლველად მიდის - მას გამარჯვების გვირგვინი მიეცა, რადგან მან სიკვდილით დაამხო სიკვდილის სამეფო.
 
ღირ. ბედა პატივდებული, კარვის შესახებ (1).
 
________________
 
1. შესაძლოა, ბედა იყენებდეს სიტყვებით თამაშს, რომელიც ტერმინების area (მშვილდის) და archa (აღთქმის) მსგავსებებს ეფუძნება. საზოგადო შეხედულება, რომელიც საერთოა კესარიოს არლელისთვის, პრიმაზიუსისა და ბედა პატივდებულისთვის, რომ თეთრი ცხენი - ეკლესიაა, ხოლო მხედარი - ქრისტე, სავარაუდოდ მომდინარეობს ტიკონიუსისგან - რედ.
 
________________


მეორე ბეჭედი: წითელი ცხენი
 
6:3-4


 
 
***
 
 
ახ. ქართ.:
 
3. და როცა ახსნა მეორე ბეჭედი, მომესმა ხმა მეორე ცხოველისა, რომელმაც თქვა: მოდი და იხილე!  
 
4. გამოვიდა მეორე ცხენი, წითელი, და მასზე მჯდომს მიეცა მიწიდან მშვიდობის აღხოცის ძალა, რათა მუსრს ავლებდნენ ერთმანეთს: და მიეცა მას მახვილი დიდი.  
 
 
ძვ. ქართ.:
 
3. და რაჟამს აღაღო მეორე ბეჭედი, მესმა მეორისა მის ცხოველისაჲ, რომელი იტყოდა, ვითარმედ: მოვედ!  
 
4. და გამოვიდა სხუაჲ ცხენი წითელი, და მჯდომარესა მას ზედა მიეცა აღებად მშჳდობაჲ ქუეყანით, რაჲთა ერთმანერთი მოსწყჳდონ, და მიეცა მას მახჳლი დიდი.
 
 
***
 
 
მიმოხილვა: მეორე წყალობა - გამარჯვება მაცთურზე (ეკუმენიოსი). მეორე ცხოველი, კრავი, - მოწამეთა მსხვერპლი (ანდრია კესარიელი); წითელი ცხენი - მომავალი ბოროტება (პრიმაზიუსი), ომები (ვიქტორინე პეტავიელი), ეკლესიის მტრები (ტიკონიუსი). მეორე მხრივ, წითელი ცხენი ­- მომავალ მსხვერპლთა სისხლია (ეკუმენიოსი), გაფუჭებული ხალხი, ხოლო მხედარი - ეშმაკი, რომელიც ანადგურებს მშვიდობას დედამიწაზე (კესარიოს არლელი).
 
 
3. და რაჟამს აღაღო მეორე ბეჭედი, მესმა მეორისა მის ცხოველისაჲ, რომელი იტყოდა, ვითარმედ: მოვედ და იხილე!  
 
 
ეშმაკის ძლევა
   
ქრისტეს მეორე კეთილი საქმე, რომლის მიხედვითაც, მან წიგნიდან ახსნა მეორე ბეჭედი, დახსნა ჩვენი ურჯულოება და დაგვიბრუნა ღვთის ხილვის შესაძლებლობა, ეს იყო მისი გამოცდა და მაცთურზე გამარჯვება. (ეს მოხდა) არა მხოლოდ იმისთვის, რომ ემძლავრა მძლეველს, არამედ რათა ძლეულ უწმინდურსაც არ დაეგესლა ცხენის ქუსლი (დაბ. 49:17) და ღვთისკენ მიმავალ გზაზე ფეხი არ დაედო, არამედ განშორებოდა, საძაგელი ქმნილებისთვის შესაფერისი გზით განდევნილიყო და მოესმინა იმ ადამიანისგან, რომელიც მან ოდესღაც დაამარცხა - თუმცა ახლა ღმერთი იყო მასში - გამშორდი, სატანა! (მათე 4:10), და განშორებოდა უსირცხვილოდ და ახლა შეეცნო საკუთარი უძლურება - მას, ვინც ესაიას გადმოცემის თანახმად, ტავს იწონებდა ღრუბლებზე ტახტის აგებით და ფიქრობდა, რომ იგი უზენაესის მსგავსი ყოფილიყო.
 
ეკუმენიოსი, გამოცხადების განმარტება.
 
 
წითელი ცხენი - ბოროტება
 
იგივე მოწოდება მოდი და იხილე, მეორდება სხვა შემთხვევაშიც, როდესაც თეთრი ცხენი წარმოდგენილია, როგორც სიკეთე, ხოლო წითელი, როგორც - ბოროტება; მე ვფიქრობ, რომ აქ სიკეთეზე ლაპარაკია ეკლესიისთვის გამარჯვების აღთქმის გაგებით, ხოლო ბოროტებაზე - გაფრთხილების თვალსაზრისით, რომელიც მომდინარეობს მომავლის ხედვიდან.
 
პრიმაზიუსი, გამოცხადების განმარტება.
 
 
4. გამოვიდა მეორე ცხენი, წითელი, და მასზე მჯდომს მიეცა მიწიდან მშვიდობის აღხოცის ძალა, რათა მუსრს ავლებდნენ ერთმანეთს: და მიეცა მას მახვილი დიდი.  
 
 
ომები
 
წითელი ცხენი და ის, ვინც მასზე ზის მახვილით ხელში, მომავალი ომებია, როგორც სახარებაში ვკითხულობთ: მაშინ უთხრა მათ: "აღდგება ხალხი ხალხის წინააღმდეგ და სამეფო სამეფოს წინააღმდეგ; და იქნება დიდი მიწისძვრანი (ლუკა 21:10-11). ეს არის წითელი ცხენი.
 
მღვდელმოწ. ვიქტორინე პეტავიელი, გამოცხადების განმარტება.
 
 
წითელი ცხენი
 
ეს ცხენი წითელია, თითქოსდა მოთხვრილი სხვისი, და არა საკუთარი სისხლით, მტრობს მძლეველ ეკლესიას, როდესაც მას მიეცემა მიწიდან მშვიდობის აღხოცვის ძალა, რომელიც ყოველგვარ გულისხმას აღემატება; რადგან ეს მოქმედებას საყურადღებოა და დიდი მახვილიც.
 
ტიკონიუსი, ფრაგმენტები.
 
 
გამარჯვებული და მოზეიმე ეკლესიის წინააღმდეგ გამოდის წითელი ცხენი, ანუ ხალხი გახრწნილი და ბოროტი, მათი მხედრის - ეშმაკის სისხლით გაჟღენთილი ხალხი. მართალია, ზაქარიასთან ვკითხულობთ უფლის წითელ ცხენზე, მაგრამ იგი იქ საკუთარ სისხლში გვხვდება, აქ კი - სხვის სისხლშია (შეად. ზაქ. 1:8 - რედ.). მიეცა მას დიდი მახვილი, რათა აღხოცოს მშვიდობა დედამიწაზე, კერძოდ კი - მიწიერი მშვიდობა. ეკლესია ხომ ფლობს საუკუნო მშვიდობას, რომელიც მას ქრისტემ დაუტოვა.
 
ამიტომ, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, თეთრ ცხენს იოანე ეკლესიას უწოდებს, ხოლო მის მხედარს - ქრისტეს ან სულიწმიდას. მშვილდი მას ხელში უჭირავს, ხოლო მცნებები ჰგავს მკვეთრ ისრებს, რომლებიც პირდაპირ გულისკენ არიან მიმართულნი ცოდვების აღსახოცად და მორწმუნეთა გასაძლიერებლად. გვირგვინი მის თავზე არის საუკუნო სიცოცხლის აღთქმა.
 
წითელი ცხენი ბოროტი ხალხია, რომლის მხედარიც ეშმაკია, რომელსაც იოანემ წითელი უწოდა, რადგან იგი მრავლის სისხლის გამო არის წითელი. რაც შეეხება იმ ფაქტს, რომ მას მახვილი მიეცა მიწიდან მშვიდობის აღსახოცად, ეს ნიშნავს, რომ ადამიანები, ეშმაკის დაშვებით, არ წყვეტენ ცოდვილი გზით განუწყვეტლივ ერთმანეთს შორის დავასა და უთანხმოებას სიკვდილამდეც კი.
 
წმ. კესარიოს არლელი, გამოცხადების გადმოცემა.
 
 
და გამოვიდა წითელი ცხენი, რომელსაც ერთ-ერთი წმინდა ცოცხალი არსება მიუძღოდა; როგორც ნათქვამია, მასზე მჯდომს მიეცა მიწიდან მშვიდობის აღხოცის ძალა, რათა მუსრს ავლებდნენ ერთმანეთს; და მიეცა მას დიდი მახვილი. წითელი ცხენი მოასწავებს სისხლს; ამიტომ მიეცა მახვილი მასზე მჯდომს, რათა მოსპოს და გაწყვიტოს ერთსულოვნება მათ შორის, ვინც მიწაზე ცხოვრობს. ისინი ერთსულოვანნი არიან კერპთაყვანისმცემლობის მიმართ და ამიტომ ნათქვამია: რათა მუსრს ავლებდნენ ერტმანეთს, ანუ ბოლო მოუღონ ბოროტებაზე საყოველთაო თანხმობას. მშვიდობის მომტანად კი არ მოვედი, არამედ მახვილისა; ვინაიდან მოვედი, რატა გავყარო ვაჟი მამამისს, ქალი - დედამისს, და რძალი - დედამთილს მისას (მათე 10:21; 34-35). ახალგაზრდა და ღვთისმოსავი (განეყოფა) მოხუცსა და მსჯავრდებულს.
 
ეკუმენიოსი, გამოცხადების განმარტება.
 
 
ქრისტესთვის წამებულთა სიხარული
   
ამ სიტყვებს მოწამეებსა და მოძღვრებზე ამბობს, რადგან, როგორც კი მოციქულთა ქადაგება განივრცო (გავრცელდა), ქვეყანაზე მშვიდობა დაირღვა, ადამიანები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ, მორწმუნეების წინააღმდეგ აღდგნენ ურწმუნოები, როგორც ქრისტე ბრძანებს: ნუ გგონიატ, თითქოს მოვედი, რათა მშვიდობა მომეტანა ამ ქვეყნად; მშვიდობის მომტანად კი არ მოვედი, არამედ მახვილისა (მათე 10:34). სწორედ ამ მახვილის საშუალებით ავიდა (შეიწირა) მოწამეთა მსხვერპლი ზეციურ საკურთხეველზე. ქრისტეს აღმსარებლებისა და წამებულების სისხლით მიწა უხვად მოირწყა. წითელი ცხენი არის სწორედ ნიშანი ქრისტესთვის მისი მოწამეებისა და გულხურვალე ერთგულების მიერ დათხეული სისხლისა. მეორე ბეჭდის ახსნა და წითელი ცხენის გამოჩენა, რომელზე მჯდომარესაც მიეცა მიწიდან მშვიდობის აღხოცვის ძალა ყოვლადბრძენი ღმერთისგან დაშვებას გულისხმობს, რომელმაც ურწმუნოებს მისცა თავის ერთგულთა გამოცდის ნება.
 
ანდრია კესარიელი, გამოცხადების განმარტება.მესამე ბეჭედი: შავი ცხენი
   
6:5-6


 
 
ახ. ქართ.:
 
5. და როცა ახსნა მესამე ბეჭედი, მომესმა ხმა მესამე ცხოველისა, რომელმაც თქვა: მოდი! გავიხედე და, აჰა, შავი ცხენი, და მასზე მჯდომს ხელთ ეპყრა სასწორი.
 
6. და მომესმა ხმა ოთხ ცხოველს შორის, რომელმაც თქვა: საწყაო ფქვილი დინარად და სამი საწყაო ქერი დინარად, ხოლო ღვინოსა და ზეთს ნუ ავნებ.
 
 
ძვ. ქართ.:
 
5. და რაჟამს აღაღო მესამე ბეჭედი, მესმა მესამისა მის ცხოველისაჲ, რომელი იტყოდა: მოვედ და იხილე! და აჰა ცხენი შავი, და მჯდომარესა მას ზედა აქუნდა ჴელთა მისთა უღელი.
 
6. და მესმა ჴმაჲ შორის ოთხთა მათ ცხოველთაჲსა, რომელი იტყოდა: სამადგანი იფქლი - დრაჰკნის, და სამი სამადგანი ქერი - დრაჰკნის, და ღჳნოსა და ზეთსა ნუ ავნებ.
 
__________________
 
დინარი - ვერცხლის მონეტა. ერთი დინარი - მუშის დღიური ნამუშევარი იყო - რედ.
 
__________________
 

***

 
მიმოხილვა: მესამე ბეჭედი - ღმრთის სწავლება და მოწყალება, ხოლო შავი ცხენი - ეშმაკის განადგურება; საწყაო მხედრის ხელში - თანასწორობა და სამართლიანობა (ეკუმენიოსი). სხვა გაგებით: შავი ცხენი - ეს არის შიმშილი ანტიქრისტეს დროს (ვიქტორნე პეტავიელი), ეშმაკის დამონებული ურჯულო ხალხი (კესარიოს არლელი), ტანჯვა-წამებათა სიმძიმის გამო რწმენას განდგომილთა ტირილი (ანდრია კესარიელი), ცრუძმათა ბრბო (ბედა პატივდებული). თესლები - სწალებისა და სიტყვის სიმბოლოა (ეკუმენიოსი). დინარი - მარადიული ცხოვრება, რომელიც ერთია ყველასთვის (პრიმაზიუსი). დევნულების დროს დაცემულნი არ უნდა მოაკლდნენ ნუგეშისცემის ღვინოს და თანაგრძნობის ზეთს (ანდრია კესარიელი), რადგან ყველანი, ეკლესიაში სამების რწმენით დარწყულებულნი, უფლის სისხლით არიან გამოსყიდულნი (ბედა პატივდებული).
 
 
***
 
 
5. და როცა ახსნა მესამე ბეჭედი, მომესმა ხმა მესამე ცხოველისა, რომელმაც თქვა: მოდი! გავიხედე და, აჰა, შავი ცხენი, და მასზე მჯდომს ხელთ ეპყრა სასწორი.
 
 
შავი ცხენი
   
შავი ცხენი აღნიშნავს შიმშილს. უფალიც ხომ ამბობს: და იქნება შიმშილობა აქა-იქ (მათე 24:7). სინამდვილეში სიტყვები ანტიქრისტემდეც კი აღწევს, ანუ იმ დრომდე, როდესაც დიდი შიმშილობა იქნება და ადამიანები დიდად ევნებიან.
 
მღვდელმოწ. ვიქტორინე პეტავიელი, გამოცხადების განმარტება.
 
 
ჩვენდამი გაწეული მესამე წყალობა
 
როცა ახსნა მესამე ბეჭედი... და აჰა, შავი ცხენი, და მასზე მჯდომს ხელთ ეპყრა სასწორი. შავი ცხენი წარმოადგენს სირცხვილსა და მწუხარებას, რადგან, საღვთო სწავლების თანახმად, განზრახული იყო ეშმაკის მოსპობა. ამიტომ ეშმაკი გლოვობს თავის დამხობას, რომელიც ასე დიდხანს გაგრძელდა. იგულისხმება, რომ სასწორი - ეს არის თანასწორობისა და სამარტლიანობის ალეგორიული აღნიშვნა. რადგან სიმართლის მსაჯული ტახტზე დაბრძანდა, განრისხდა დემონთა ხროვაზე და მოსპო უწმინდური, მათი წინამძღოლი (ფსალმ. 9:5-6). მართლაც, ეს არის უფლის სამართლიანი მსჯავრის სიმბოლო - სასწორი, რომელიც ჩვენთვის არის განკუთვნილი; და უფლის თანდასწრებით შეგვიძლია ვთქვა: რადგან შენ გაარჩიე ჩემი დავი და სამართალი (ფსალმ. 9:5), რათა ჩვენ, როგორც ერებმა, ვიცოდეთ, რომ ადამიანები ვართ და არ შეიძლება პირუტყვის მსგავსად ლაგამით ჩვენი მოზიდვა (შეად. ფსალმ. 31:9 - რედ.) და გზიდან აცდენა დამღუპველი ტირანიით.
 
ეკუმენიოსი, გამოცხადების განმარტება.
 
 
შავ ცხენში მოიაზრება ეშმაკის დამონებული ურჯულო ხალხი, ხოლო ხელში სასწორის დაჭერა - ეს ნიშნავს: ბოროტ ადამიანებს წარმოუდგენიათ, რომ ისინი ფლობენ მართლმსაჯულების წიგნს, მაგრამ უმრავლეს შემთხვევაში (სხვებს) ატყუებენ.
 
წმ. კესარიოს არლელი, გამოცხადების განმარტება.
 
 
მესამე ცხოველში მოიაზრება ადამიანი, რომელიც მოასწავებს კაცობრიობის დაცემასა და ტანჯვას ცოდვისკენ ნებაყოფლობითი მიდრეკის გამო. მესამე ბეჭდის ახსნა და შავის ცხენის გამოჩენა, რომელზე მჯდომსაც სასწორი ეპყრა ხელთ, აღნიშნავს ურწმუნოთა განდგომას ქრისტესგან. შავი ცხენი - ეს არის ქრისტესთვის წამების შიშის გამო დაცემულთა გლოვის სახე. ხოლო სასწორი სახეა იმ ადამიანთა გამოცდისა, რომლებიც გოანების მოდუნების ან მზვაობრობის გამო უარყოფენ ქრისტეს სარწმუნოებას და ხორციელი უძლურების მიზეზით ვერ ითმენენ გასაჭირს.
 
ანდრია კესარიელი, გამოცხადების განმარტება.
 
 
შავი ცხენი ­- ეს არის ცრუძმათა ბრბო, რომელთაც გააჩნიათ ჭეშმარიტი აღმსარებლობის ზომა, მაგრამ ამასთან საკუთარი ბნელი საქმეებით ვნებენ თანამოძმეებს. აკი როდესაც ცხოველთა შორის ითქმება: ნუ ავნებ, - ნათელი ხდება, რომ არის ის, ვინც ვნებას აყენებს. ამ წინ მიმავალ მხედარზე მოციქული ამბობს: გარედან - თავდასხმები, შიგნით კი - შიში (2 კორინთ. 7:5).
 
ღირ. ბედა პატივდებული, გამოცხადების გადმოცემა.
 
 
6. და მომესმა ხმა ოთხ ცხოველს შორის, რომელმაც თქვა: საწყაო ფქვილი დინარად და სამი საწყაო ქერი დინარად, ხოლო ღვინოსა და ზეთს ნუ ავნებ.
 
 
შიმშილი და გაჭირვება
   
სიტყვა და მოძღვრება ფიგურალურად გამოხატულია საღვთო წერილში, როგორც თესლი. მაგალითად, მათესთან წერია: აჰა, გამოვიდა მთესავი თესვად. შენ ხომ საღი თესლი დათესე ყანაში: საიდანღა აქვს ღვარძლი? (მათე 13:3; 13:27). თესლიდან არის - ხორბლის პური, კერძოდ, სახარების ქადაგება, როგორც საკვები, მოწიფულთათვის განკუთვნილი, რომელთა გრძნობებიც საკმაოდ გაწვრთვნილია ჩვევით, რათა კეთილისა და ბოროტის გარცევა შესძლონ (ებრ. 5:14). რაც შეეხება ქერს, ეს მოსეს სჯულის სწავლებაა, რადგან (ქერი) ხორბალზე ნაკლებ ფასობს და დამწიფებისას გამოიყენება შინაური პირუტყვის საკვებად, რაც (ალეგორიულად) აღნიშნავს ისრაელის საკვებს ბავშვობაში.
 
მართლაც, ღმერთი აცხადებს ოთხ ცხოველს შორის: საწყაო პური დინარად და სამი საწყაო ქერი დინარად. ამის საშუალებით მოთხრობილია იმ დროის მცხოვრები ხალხის შიმშილისა და გაჭირვების შესახებ, უ ფლის სახარებისეულ სწავლებასა და რჯულში დაწერილის თანახმად: მოვავლენ ქვეყანაზე შიმშილს, არა შიმშილს პურისას და წყურვილს წყლისას, არამედ უფლის სიტყვების მოსმენისას (ამოს. 8:11). ნათქვამია - ღვინოსა და ზეთს ნუ ავნებ იმ გაგებით, რომ განსაკუთრებულად უნდა დაითმინონ ესა თუ ის მათ, ვინც ქედმაღლურად ეპყრობა ყოველგვარ სწავლებასა და (რწმენისკენ) მოქცევას. უფალს სურს თქვას: "მიატოვეთ ისინი და ნუ ავნებთ. მათზე კვლავ არის ჩემი წყალობა, რადგან მათთვის კვლავ არსებობს სასოება, რომ გაიხარებენ ჩემი მხოლოდშობილი ძის ქადაგებით". ვინაიდან ღვინოს სულის სიხარული მოაქვს ადამიანის გულში.
 
ეკუმენიოსი, გამოცხადების განმარტება.
 
 
ეკლესიის საიდუმლონი
 
მიმაჩნია, რომ სხვადასხვა რიცხვი - ერთი და სამი - განპირობებულია აღმსარებლობის სხვაობით, ხოლო დინარი აღნიშნავს საუკუნო სიცოცხლეს, რომელიც სხვადასხვა ნავთსაყუდელში ყველასთვის ერთია. და, თუ ღირსების განსხვავების მიხედვით, ერთი შეიძლება უფრო ღირსეული იყოს და უფრო დიდი ჯილდოს ღირსი, თუმცა არავინ იქნება სხვებთან შედარებით მრავალწლიანი, სადაც თითოეულს თავისი უკვდავება აქვს, მარადისობა ყველასთვის ერთია. ღვინოსა და წყალზე საუბრისას იგი კრძალავს მღვდელმოქმედების ძალის შებილწვას, ანუ ცხების (სულით) და ფასდაუდებელი სისხლის ძალისა, ამიტომ დაწერილია: ოჰ, რაზომ დიდია მისი სიკეთე, რაზომ დიდია მისი მშვენება! ჭაბუკებს - ხორბალი, ქალწულებს - მაჭარი ააღორძინებს (ზაქ. 9:17). და ფსალმუნშიც: და ღვინომ გაამხიარულოს გული კაცისა, გააბრწყინოს სახე საცხებელზე მეტად და პურმა შეამტკიცოს გული კაცისა (ფსალმ. 103:15).
 
პრიმაზიუსი, გამოცხადების განმარტება.
 
 
ღვინოსა და ზეთში - იგულისხმება სულიწმიდით ცხება და უფლის ევქარისტული სისხლი.
 
წმ. კესარიოს არლელი, გამოცხადების განმარტება.
 
 
საწყაო პური დინარად - აღნიშნავს რჯულიერად (კანონიერად) მოღვაწე და ღვთის მიერ მიცემული საღვთო ხატების გულმოდგინედ შემნახველებს. ხოლო სამი საწყაო დინარად - სახეა მათი, ვინც უძლურებისა და მდევნელთაგან შიშის გამო ქრისტე უარყვეს, შემდეგ კი შეინანეს და შებღალული ხატი ცრემლით განბანეს.
 
ხოლო ღვინოსა და ზეთს ნუ ავნებ - ეს სიტყვები აღნიშნავს, რომ ქრისტეს კურნების ძალა არ უნდა უგულებელვყოთ. თუკი ადამიანებს - დაცემულებს, დაწყლულებულებსა და ავაზაკთა ხელში ჩავარდნილებს - სინანული აქვთ, არ უნდა დარჩნენ ისინი კურნების გარეშე (იხ. ებრ. 12:13 - რედ.), არ უნდა მოსწყდნენ სულიერად, არამედ  უნდა მივეხმაროთ ჩვენს ძმებს ნუგეშის ღვინის მიცემით, რომელიც თანაგრძნობის მირონთანაა (ზეთთან) შერეული.
 
ანდრია კესარიელი, გამოცხადების განმარტება.
 
 
ძმის შეცდენა
 
გაფრთხილდიო, ამბობს ის, რათა ცუდი მაგალითით საცთური არ გახდე შენი ძმისთვის, რომლისთვისაც მოკვდა ქრისტე და, რომელიც ატარებს ნიშანს წმიდა სისხლისა და ცხებისა. ამიტომაც ყველა - აღმატებული დამსახურებების მქონენი და სულ მცირენიც - ვინც ეკლესიაში დარწყულებულ იქნა წმიდა სამებისადმი რწმენით, უფლის სისხლის ერთი სრულყოფილი საფასურით არიან გამოსყიდულნი. შემთხვევით როდი იზომება რწმენის სრულყოფილება ორი და არა ერთი ფუნტით, რომლებიც მოწყალების ორბუნებოვანი ფესვისგან იზრდებიან.
 
ღირ. ბედა პატივდებული, გამოცხადების გადმოცემა.


გაგრძელება იქნება.

წყაროები:

1. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I - VIII веков. Книга Откровения Иоанна Богослова. Тверь: Изд. Герменевтика, 2009.

2. ბიბლია განმარტებებით. აპოკალიფსისი. გამოცხადება იოანე ღვთისმეტყველისა (I ნაწილი). თბილისი. გამომც. პალიტრა. 2021 წ.
Назад к содержимому