თავფურცელი - აპოკალიფსისი

Перейти к контенту
მართლმადიდებლური საინფორმაციო-ანალიტიკური ვებ-საიტი "აპოკალიფსისი" არ ეკუთვნის ოფიციალურ საპატრიარქოს

03.10.2019


ეპისკოპოს დიმიტრო როსტოველს ცნობილი მიზეზების გამო არ ჰქონდა შესაძლებლობა  XVII ს-ში გაცნობოდა ენოქის წიგნს, მაგრამ სრულიად იღებდა გიგანტების ეპოქის აღწერილობის სანდო ისტორიას. "ბუმბერაზები იყვნენ იმ ხანებში ქვეყნად და მას მერეც, როცა ღვთისშვილები შედიოდნენ ადამიანის ასულებთან, რომელნიც უშობდნენ მათ. ძლიერები იყვნენ ისინი..." (დაბ. 6:4), ანუ "გიგანტები", "ბუმბერაზები", "ოლბრიმები", რომლებიც, როგორც ამბობენ, თვიანთი სიმაღლით აღწევდნენ თვრამეტ, ოც და მეტ იდაყვს (კედრინი; კორნელიუსი; ბეროზი და ადრიხომი) (Димитрий Ростовский. Летопись. Синопсис. С. 110).

03.10.2019


ძმანო და დანო! სწორად უნდა გავიგოთ დღეს მიმდინარე მოვლენები. მსოფლიო ომი მსოფლიო ანტიქრისტიანული მთავრობის მიერ უკვე დაგეგმილია და ის შეიძლება ნებისმიერ დროს დაიწყოს. მაგრამ დღეს ყველა მასონი კაცობრიობას არწმუნებს, რომ თითქოსდა ჩვენ შეგვიძლია ამ ომის თავიდან აცილება, თუკი ერთ მსოფლიო სახელმწიფოდ შევიკვრებით, რომელსაც უხელმძღვანელებს ერთი მსოფლიო ლიდერი და ერთი მსოფლიო მთავრობა. მაგრამ დღეს უკვე რაიმეს შეცვლა შეუძლებელია. და აი, როდესაც ანტიქრისტეს მსახურები გააჩაღებენ ამ საშინელ ომს, ერთდროულად აამოქმედებენ შიმშილს, ეპიდემიებს, ბუნებრივ კატაკლიზმებს და ტექნოგენურ კატასტროფებს, ყველა ადამიანს პანიკა და ძრწოლა მოიცავს და, როცა გაიხსენებს დღეს დეკლარირებული საყოველთაო ბედნიერებისა და კეთილდღეობის იდეას, დაეთანხმება ანტიქრისტეს სამეფოს და თაყვანს სცემს მას, როგორც ღმერთსა და მეფეს, ოღონდ შეწყდეს ყველა ეს ტანჯვა და წამება. მაგრამ ეს იქნება სატანის საშინელი და სულის წარმწყმედელი ხაფანგი. ვინც გონიერია გულისხმაჰყოს!


26.09.2019


კანონი 6. მწვალებლები, რომლებიც ჯერ კიდევ თავისი ერესის მიმდევრები არიან, არ უნდა შევიდნენ ღმრთის სახლში. კანონი 9. მწვალებელთა საფლავებზე ან მათ მიერ მოწამეთა ადგილებად სახელდებულ ე.წ. საწამებლებში ლოცვის ან მკურნალობისთვის მისვლის უფლება არ აქვს მორწმუნეს. ასეთებს და მათ იქ შემყვანებსაც, თუ ისინი მორწმუნენი არიან, უზიარებლობით დასჯა ეკუთვნით რამდენიმე ხანს, და როცა შეინანებენ და აღიარებენ, რომ შეცდნენ, შემდეგ შეიწყნარონ. იხ. ასევე კანონები: 31, 32, 33, 34 (და მათი განმარტებები).14.09.2019

წმ. აბბა დოროთე


"კაცმა უნდა იცოდეს მოწყალების სათნოების ძალა და მადლი, რადგან მას ცოდვების მიტევებაც შეუძლია, წინასწარმეტყველის სიტყვისამებრ: ”საჴსარ სულისა კაცისა თჳსი სიმდიდრე“ (იგავ. 13.8). კიდევ ამბობს: ”და ცოდვანი შენნი მოწყალებითა იჴსნენ“ (დან. 4.24). უფალი ამბობს: ”იყვენით თქუენ მოწყალე, ვითარცა მამაჲ თქუენი მოწყალე არს“ (ლუკ. 6.36).


14.09.2019

იოანე ღვთისმეტყველის საიდუმლო


აპოკალიფსისში ანგელოზი ეუბნება იოანეს: "კვლავინდებურად გმართებს წინასწარმეტყველება ხალხთა და ერთა, ენათა და მეფეთათვის" (ძვ. ქართ.: "ჯერ-არს შენდა კუალად წინაწარმეტყუელებაჲ ერთა ზედა და წარმართთა და ენათა და მეფეთა ქუეყანისათა") (გამოცხ. 10:11).

TOP. GE
Назад к содержимому