განმარტება - იოანეს აპოკალიფსისის ზედმიწევნითი განმარტება. წინათქმა. ა. - აპოკალიფსისი

Перейти к контенту
აპოკალიფსისი > განმარტება
იოანეს აპოკალიფსისის ზედმიწევნითი განმარტება

გამოკრებილი წმიდა მამათა და თანამედროვე ღვთისმეტყველთა თხზულებებიდან

(შემოკლებული ვერსია საიტისთვის)
იოანეს გამოცხადება
ბერძნული სიტყვა "აპოკალიფსისი" გამოცხადებას ნიშნავს. ღმერთი საიდუმლო, დაფარული (სიმბოლური) სახით უცხადებს რჩეულთ ძირითადად იმას, რაც მომავალში უნდა მოხდეს. გამოცხადების აღწერისას იდუმალთმხილველი სიმბოლურ ენაზე აღწერს საღმრთო ხილვას, ხოლო მათი მნიშვნელობის სწორად შესამეცნებლად ეს სიმბოლოები გაგებულ-გააზრებულ უნდა იქნეს ცნებათა იმ ენაზე, რომელსაც იდუმალთმხილველი იყენებდა. აპოკალიფსისი, რომლის დამწერია წმ. მოციქული და მახარობელი იოანე, აღსავსეა როგორც ძველაღთქმისეული, ასევე, ახალაღთქმისეული სიმბოლოებით, მაგრამ ნურავის ეგონება, რომ მათი მექანიკური შედარებით ადვილად ამოხსნის აპოკალიფსისის დაფარულ და საიდუმლო მნიშვნელობას. მართლმადიდებლური ცნობიერება წმიდა წერილის განმარტების საკითხში პრიორიტეტს ყოველთვის ანიჭებდა და დღემდე ანიჭებს წმ. მართლმადიდებლური ეკლესიის მამებს, რომლებსაც წმიდა წერილის საიდუმლოებებში წვდომის საღმრთო მადლი მათი უდიდესი ქრისტეანული მოსაგრეობისა და ღვაწლის შესაბამისად ჰქონდათ. ამიტომაც, მიუხედავად იმისა, რომ არ უგულებელვყოფთ თანამედროვე ღვთისმეტყველთა განმარტებებს,  განსაკუთრებულ ყურადღებას სწორედ ეკლესიის მამათა განმარტებებს ვაქცევთ.წმიდა იოანე ღვთისმეტყველის აპოკალიფსისი (ბერძნულიდან თარგმანში - გამოცხადება) - ახალი აღთქმის ერთადერთი წინასწარმეტყველური და მთელ ბიბლიაში ყველაზე იდუმალი წიგნია. ის გვამცნობს კაცობრიობის მომავალზე, სამყაროს აღსასრულზე და ახალი, მარადიული ცხოვრების დაწყებაზე. აპოკალიფსისიდან ვიგებთ, თუ როგორ და რაგვარი თანმიმდევრობით მოახლოვდება ნაწინასწარმეტყველევი, როგორ შევა კაცობრიობა აპოკალიპტური მოვლენებში. აპოკალიფსისი წარმოადგენს ახალაღთქმისეულ წმიდა წიგნთა მთელი რიგის ბუნებრივ დასრულებას. თუკი სჯულმდებლობითი, ისტორიული და სამოძღვრო წიგნებიდან ქრისტიანი იღებს ცოდნას ქრისტეს ეკლესიის დაფუძნებისა და ისტორიული ზრდის შესახებ, ასევე სახელმძღვანელოს თავისი პირადი ცხოვრებისთვის, აპოკალიფსისში მორწმუნის გულსა და გონებას ეძლევა საიდუმლო წინასწარმეტყველური მითითებანი ეკლესიისა და მთელი მსოფლიოს მომავალ ხვედრზე.

აპოკალიფსისი - საიდუმლო წიგნია, რომელიც ძნელად ექვემდებარება სწორად გაგებას და განმარტებას, რის გამოც საეკლესიო წეს-განგებით ის ღვთისმსახურებაზე არ იკითხება. მაგრამ ამასთანავე ამ წიგნის სწორედ იდუმალი ხასიათი იზიდავს მორწმუნე ქრისტიანთა მზერას და ასევე, უბრალო ცნობისმოყვარე მოაზროვნეებსაც, რომლებიც კაცობრიობის მთელ ისტორიის განმავლობაში ცდილობენ ამოიცნონ მასში გადმოცემული ხილვებისა და სიმბოლოების აზრი და დანიშნულება. ამასთან მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს: აპოკალიფსისის, ისევე როგორც წმიდა წერილის ამა თუ იმ წიგნის განმარტებისას, აუცილებლად უნდა ვისარგებლოთ სხვა წმიდა წიგნთა მონაცემებით, რომლებიც ჩვენი ბიბლიის შემადგენლობაში შედიან, ასევე გამოვიყენოთ წმიდა მამათა და ეკლესიის მოძღვართა ეგზეგეტიკური ნაშრომები.

ბერძნული სიტყვა "აპოკალიფსისი", ანუ "გამოცხადება", ბუკვალურად "რაიმესგან საფარველის მოხსნას" ნიშნავს, რელიგიურ ენაზე კი ეს სიტყვა "მომავლის გამოცხადებაზე", ან "დაფარულის გაცხადებაზე" მიანიშნებს. მოციქული პავლე სწორედ ამ სიტყვით აღნიშნავს მისთვის უშუალოდ ღმრთისგან ბოძებულ გამოცხადებას (1 კორ. 14:26). ბიბლიის წიგნთა კოდექსში აპოკალიფსისი ატარებს წმიდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელს და თხრობის დაწყებისთანავე უთითებს მასზე (გამოცხ. 1:9) (აპოკალიფსისის ავტორი მრავალგზის უწოდებს საკუთარ თავს "იოანეს": 1:1; 1:9; 21:2; 22:8) (ოლეგ სტენიაევი. წყარო: https://azbyka.ru/otechnik/Oleg_Stenyaev/besedy-na-apokalipsis/1#note1) (URL: 28.09.2020).

აპოკალიფსისის შესახებ არსებობს უზარმაზარი ლიტერატურა, რომელთაგან ბევრია ისეთი, ათასგვარ სისულელეს რომ აფრქვევს, განსაკუთრებით ეს ეხება თანამედროვე სექტანტურ სახელმძღვანელოებს.

მიუხედავად იმისა, რომ რთულია იოანეს გამოცხადების (შემდგ.: აპოკალიფსისი) შინაარსის წვდომა, ეკლესიის სულიერად განათლებული მამები და მოძღვრები ყოველთვის ღვთისმოშიშებით და მოწიწებით ეპყრობოდნენ მას, როგორც ღმრთითშთაგონებულ წყაროს. ასე, მაგალითად, წმ. დიონისე ალექსანდრიელი († 265 წ.) წერს: "ამ წიგნის იდუმალება ხელს არ გვიშლის გავოცდეთ მისით. და მე თუ ყველაფერი არ მესმის მასში, ოდენ ჩემი უუნარობის გამო. მე არ შემიძლია აქ გადმოცემულ ჭეშმარიტებათა მსაჯული ვიყო, და ვზომო ისინი ჩემი გონების სივიწროვით; ვხელმძღვანელობ რა უფრო რწმენით, ვიდრე გონებით, ვხვდები მხოლოდ იმას, რომ ეს ჭეშმარიტებანი აღემატებიან ჩემს შემეცნებას". ასეთივე სულისკვეთებით მსჯელობს აპოკალიფსისზე ნეტ. იერონიმე († 419/420 წ.): "მასში იმდენივე საიდუმლოა, რამდენიც სიტყვა. მაგრამ, რას ვამბობ? ამ წიგნის ყოველგვარი შექება მის ღირსებაზე ბევრად უდარესი იქნება".

ღვთისმსახურებაზე აპოკალიფსისი არ იკითხება იმიტომ, რომ ძველთაგანვე წმიდა წერილის კითხვას ღვთისმსახურებაზე თან სდევდა მისი განმარტება, აპოკალიფსისის განმარტება კი საკმაოდ ძნელია (ეპისკოპოსი ალექსანდრე (მილეანტი)) (https://omiliya.org/article/apokalipsis-episkop-aleksandr-mileant).

***


ა) მწერლის შესახებ

საკითხს იმის შესახებ, ეკუთვნის თუ არა აპოკალიფსისი წმ. იოანე ღვთისმეტყველს, მეოთხე სახარებისა და სამი ეპისტოლეს ავტორს, თუ ვინმე სხვა პიროვნებას, განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ყოველი ქრისტიანი მკითხველისთვის. ამაოდ ხომ არ არის მოცემული თვით აპოკალიფსისში მითითებები მწერლის პიროვნებაზე, რასაც წმიდა წერილის სხვა წიგნებში ვერ ვხვდებით; ამაოდ ხომ არ ამბობდა იგი:  "მე, იოანე, თქვენი ძმა" (გამოცხ. 1:9); "მე, იოანემ, ვიხილე და ვისმინე ეს" (გამოცხ. 22:8 შეად. 1:1; 4:9). ამგვარ, ასე ვთქვათ, პირად რეკომენდაციას ჩვენ ვხვდებით კიდევ წინასწარმეტყველ დანიელისა (7:1; 8:1) და წინასწარმეტყველ ბარუქის (1:1) წიგნებში.

ცხადია, მწერლის სახელწოდების ცოდნა საჭიროა წიგნის შინაარსისადმი მეტი ინტერესისა და მასში ნაუწყებისადმი ნდობისა და რწმენის გასაღვივებლად. ასეთ შემთხვევაში ზედმეტი არ იქნება გავიხსენოთ მოციქულ პავლეს შენიშვნა: "წინასწარმეტყველებას ნუ შეურაცხყოფთ" (1 თესალონიკ. 5:20).

აპოკალიფსისის შინაარსი - წინასწარმეტყველურია და გადმოცემულია სიმბოლურ ხატებათა და აღწერილობათა მეშვეობით; და აი - მკითხველი წიგნისადმი დაუდევარი მოპყრობისთვის ან მისი მიკერძოებული განმარტებისთვის გააფრთხილოს, წმ. იოანე, როგორც უფლის უსაყვარლესი მოწაფე, დასაწყისიდანვე აცხადებს თავის ავტორობას.

სამწუხაროდ, აპოკალიფსისისადმი დამოკიდებულება ყველა დროში ერთგვაროვანი როდი იყო. პირველნი, რომლებმაც ეჭვი გამოთქვეს ამ წიგნის იოანესეულ ავტორობაში, იყვნენ პრესვიტერი გაიუსი (კაიუსი) (ევს. ისტ. 3:28), წმ. დიონისე ალექსანდრიელი (იქვე. 3:25), რომელიც ვარაუდობდა, რომ უფრო დამაჯერებელი იყო აპოკალიფსისი მიეკუთვნებინათ არა წმიდა იოანე ღვთისმეტყველისთვის, უფლის მოწაფისა და სახარებათა დამწერისთვის, არამედ სხვა პიროვნებისთვის - ვინმე პრესვიტერ იოანესთვის. მას მხარს უჭერს ევსები კესარიელიც, რომელიც არც ადასტურებს და არც უარყოფს მის ავტორობას.

"წიგნის სამოციქულო სულისკვეთება, იოანეს გულწრფელი აზრთაწყობა, იოანესეული გულწრფელი გამოთქმები უკვე მეტყველებენ იმაზე, რომ წიგნი შეიძლება მართლაც იოანეს მიერ იყოს შედგენილი; მაგრამ, რადგან ამასთანავე მწრალი თვითონვე უწოდებს თავს მოციქულ იოანეს, რაც ისტორიითაც დასტურდება, ეს ნიშანთვისება დადებით და გადამწყვეტ ძალას იძენს " (Герике. ч. 2, 171, прим. 62).

მაგრამ იოანეს მიერ თავისი ავტორობის ამ პირდაპირმა განცხადებამს, - რაც ჩვეულებრივ შემთხვევებში, როგორც ჰუგი (Hug. 526) ამბობს, საკმარისი მოწმობაა უტყუარობის დასადასტურებლად, - არა თუ სამოციქულო წარმომავლობის უეჭველობა ვერ მიანიჭა თხზულებას, არამედ ზოგიერთი კომენტატორისთვის აპოკალიფსისის სინამდვილის უარყოფის ახალ მოტივადაც კი იქცა.

პირველი, ვინც თავისი ეჭვი გამოთქვა აპოკალიფსისის იოანე მოციქულისეული ავტორობის მიმართ, იყო პრესვიტერი გაიუსი (Евсев. Ист. Цер. III, 28), მას მოჰყვა წმ. დიონისე ალექსანდრიელი (Евсев. Ист. Цер.III, 25), რომელიც ფიქრობდა, რომ უფრო მოხერხებული იყო აპოკალიფსისი განეკუთვნებინათ არა წმ. იოანე ღვთისმეტყველისთვის, უფლის მოწაფისა და სახარებისა და ეპისტოლეების ავტორისთვის, არამედ სხვა პიროვნებისთვის, კერძოდ - იოანე პრესვიტერისთვის. თუმცა, თვით წმ. დიონისეს აპოკალიფსისის 13:5 სიტყვები მოჰყავს როგორც წინასწარმეტყველური მოწმობა (Евсев. Ист. Церкви 7, Ю. Филар. Учен. Об отц. и учит. Цер. ч. 1, 125). მათ შეუერთდა ევსები კესარიელიც, თუმცა არც ისე დარწმუნებით, რადგან ის არც უარყოფდა და არც ადასტურებდა მის უტყუარობას (1).

_____________________

1) Евсев. Ист. Цер. 3:25: Ἐπι τούτοις τακτέον εὶγε φανείη τὴν ἀποκάλυψιν Ἰωάννου, περὶ τῆς τα δόξαντα κατὰ καιρὸν ἐκθησόμεθα καὶ ταῦτα μὲν ὲν ομολογουμένοις. 3:3 Ἔτι τε ὡς ἔφην ἡ Ἰωάννου ἀποκάλυψις εἰ φανείη, ἤν τινες ὡς ἔφην ἀθετοθσιν, ἔτεροι δὲ ἐγκρίνουσι τοῖς ὀμολογουμένοις.

_____________________

ამ უარყოფით, ბუნდოვან და მერყევ მსჯელობათა (Hug. 532–536. Ebrard. Hengstenberg. Фаррар. 802–818) აღმოცენება შეიძლება ავხსნათ მათ ავტორთა ბრძოლით ქილიასტთა წინააღმდეგ, რომლებიც თავიანთი შეხედულების მთვარ წყაროს პოულობდნენ სწორედ აპოკალიფსისში და ეყრდნობოდნენ მისი მწერლის მოციქულებრივ ავტორიტეტს (Ebrard).

რაც შეეხება მწვალებელთა - მარკიონისა და ალოგების (ἄλογοι) (ლოგოსის, ანუ ქრისტეს ღვთაებრიობის უარმყოფელთა - "აპოკ." რედ.) მიერ აპოკალიფსისის ნამდვილობის უარყოფას, ჰოფმანის შენიშვნით, ის არ იმსახურებს არანაირ ნდობას უკვე იმიტომ, რომ ისინი უარყოფდნენ წმ. იოანეს ყველა თხზულებას, როგორც მათი მწვალებლური სწავლების საწინააღმდეგოს (Hofman 375. Герике 156).

აი, ეს მცირე და თავისი გაურკვევლობით ნაკლებად მნიშვნელოვანი მოწმობები აპოკალიფსისის სიძველის წინააღმდეგ. მაშინ როდესაც, დადებითი ხასიათის მოწმობები მრავალრიცხოვნებითაც აღემატება სკეპტიკოსთა შეხედულებებს და მტკიცებულებათა სიცხადითაც. შეიძლება ვთქვათ, რომ მთელი ძველი საეკლესიო გადმოცემა პირდაპირ და გადაჭრით აღიარებს აპოკალიფსისს, იმას, რომ მისი დამწერი არის სწორედ წმ. იოანე ღვთისმეტყველი.

აპოკალიფსისის უტყუარობის საწინააღმდეოგ ახალ არგუმენტად ასახელებენ ასევე მის არარსებობას პეშიტოში (პეშიტო - სირიულ ენაზე თარგმნილი ბიბლიის სახელწოდება - "აპოკ". რედ.), ასევე ლაოდიკიის კრებისა და წმ. კირილე იერუსალიმელის კანონებში. მაგრამ ეს ადვილად აიხსნება მით, რომ ყველა ამ ძეგლს მხედველობაში ჰქონდა კატექეტური მიზანი, წმ. წიგნთა კითხვა ღვთისმსახურების დროს; ამ მიზნით კი აპოკალიფსისი დღემდე არ გამოიყენება.  რაც შეეხება აპოკალიფსისის უარმყოფელ არგუმენტად პეშიტოს დასახელებას, ის ნადგურდება უკვე იმ ვითარებით, რომ წმ. ეფრემ ასურელი, სირიული ეკლესიის წარმომადგენელი, გადაჭრით აღიარებს აპოკალიფსისის უტყუარობას და მას იმოწმებს კიდეც (Ефр. Сир. Твор. II, 332, т. III, 636), რითაც გვაფიქრებინებს, რომ აპოკალიფსისი ძველთაგანვე იყო დამკვიდრებული სირიულ ეკლესიაში სხვა თარგმანებიდან (Ebrard 11, Герике 156).

აი ყველა ის მცირედი და არც ისე მნიშვნელოვანი მოწმობები ძველთაგან, რომლებიც უარყოფდნენ აპოკალიფსისის უტყუარობას. მაგრამ დადებითი ხასიათის მოწმობები გამოირჩევიან დიდი სიმრავლით და მეტი სიცხადით. შეიძლება ითქვას, რომ ყველა ძველი საეკლესიო გადმოცემა პირდაპირ და გადაჭრით აღიარებს აპოკალიფსისს, როგორც წმ. იოანეს მიერ დაწერილ თხზულებას.

ამ მიმართებით განსაკუთრებული მნიშვნელობა გააჩნია მცირე აზიის ეკლესიათა გადმოცემას, რომლის მიმართაც იყო დაწერილი აპოკალიფსისი. აქ კი ჩვენ ვხვდებით ისეთი წმიდა მამების მოწმობებს, როგორებიც იყვნენ: წმ. იუსტინე ფილოსოფოსი († 165)  (იხ. მისი დიალოგი ტრიფონ იუდეველთან, რომელიც სავარაუდოდ ჩატარდა ეფესოში) (2), მელიტონ სარდელი (†180) (Евсев. Ист. Цер. 4, 26), წმ. ირინეოსი (II ს.), რომელიც წარმოშობით ქ. სმირნადან იყო და იცოდა სმირნის ეკლესიის გადმოცემები (Евсев. Ист. Цер. 4, 24) (3), თეოფილე ალექსანდრიელი (IV ს.) (Евсев. Ист. Цер. 4, 24), პოლიკრატე ეფესელი (II ს.) (Ibid. 5, 24), აპოლონიოს ეფესელი (II-III სს.) (Ibid. 5, 18. Hug. 530). ამავე რიგს უნდა განვაკუთვნოთ ორიგენეს (185-254 წ.) (Ibid. 4, 25), კლიმენტი ალექსანდრიელის (150-215 წ.), გრიგოლ ღვთისმეტყველის (IV ს.) და კირილე იერუსალიმელის (IV ს.) მოწმობები.

_____________________

2) "ვინმე სახელად იოანე, იესუ ქრისტეს ერთ-ერთ მოციქულთაგან, გამოცხადებაში, რომელიც მას ჰქონდა, იწინასწარმეტყველა, რომ ჩვენი იესუს მორწმუნენი იერუსალიმში იცხოვრებენ ათას წელს, ამის შემდეგ კი იქნება საყოველთაო აღდგომა და სამსჯავრო" (Диал. гл. 81).

3) "იოანე, უფლის მოწაფე, რომელმაც იხილა მისი სამღვდლო და მისი სუფევის დიდებით მოსვლა, ამბობს: "მე მივბრუნდი..." (გამოცხ. 1:12-17. Прот. ерес. 4, 20, 11–5, 26, 30).
_____________________

ამ მამებს იმოწმებდა VI-VII სს. მოღვაწე ანდრია კესარიელი. აპოკალიფსისზე თავისი განმარტების შესავალში ის წერს: "ამ ღმრთივსულიერ წიგნზე შემდგომი მსჯელობა სრულიად ზედმეტად მიგვაჩნია, რადგან მის უტყუარობას ადასტურებენ წმ. გრიგოლ ღვთისმეტყველი და კირილე, ასევე უფრო ძველი მამები: პაპიუსი, ირინეოსი, მეთოდე და იპოლიტე".

არც დასავლეთის ეკლესია დუმს აპოკალიფსისის უტყუარობაზე. აქ ჩვენ ვპოულობთ მურატორის კანონის მოწმობასს, სადაც ვკითხულობთ: "და იოანე აპოკალიფსისში, თუმც კი სწერდა შვიდ ეკლესიას, ყველას გულისხმობდა" (4).

_____________________

4) Et Joannes enim in Apocalypsi, licet septem ecclesiis scribat, tamen omnibus dicit. См. у Ebrard a 12. Таково же другое место канона: Cum ipse beatus apostolus Paulus, sequens praedecessoris suis Joannis... Hug. 542.

_____________________

დასავლელ მამათაგან, რომლებიც აპოკალიფსისს წმ. მოციქულ იოანეს ქმნილებად აღიარებდნენ, უნდა ვახსენოთ წმ. იპოლიტე (170-235 წ.) (Иппол. О Христе и об антихристе), ვიქტორინე პეტავიელი (†303/4) (Виктор. Толков. На Апокалипсис), ტერტულიანე (II-III ს.) (Тертул. Contra Mars. 3, 4; 4, 5), ავგუსტინე (354-430) (Август. О граде Божием), ლიონისა და ვიენის ეკლესიათა ეპისტოლეები (См. у Hengst. Ч. II. 403–405 и у Hug. 545) და ნეტ. იერონიმე. ეს უკანასკნელი ლაპარაკობს არა მარტო საკუთარი სახელით, არამედ ეყრდნობა ძველ საეკლესიო გადმოცემას, და ამბობს: "მივდევ ძველ მწერალთა შეხედულებას და ებრაელთა მიმართ ეპისტოლესა და აპოკალიფსისს კანონიკურ და საეკლესიო წერილებად ვაღიარებ" (Epist. Ad Dardan. Hug. 546).

მხედველობაში გვაქვს რა საეკლესიო გადმოცემის ეს მოწმობანი, ებრარდთან ერთად მართლაც შეიძლება ვთქვათ: "იოანე ღვთისმეტყველისგან აპოკალიფსისის წარმომავლობის შესახებ არსებული გარეშეთა მოწმობანი თავისი რაოდენობით და ძალით წმ. იოანეს სახარებისა და ეპისტოლეების უტყუარობის მოწმობებს უტოლდება (Ebrard 6. Cp. Luthardr 167.), ამიტომაც, როგორც ჩანს, ეჭვიც კი არ უნდა არსებობდეს აპოკალიფსისი მოციქულისეულ ავტორობაზე". მიუხედავად ამისა, იოანე ღვთისმეტყველისგან აპოკალიფსისის წარმომავლობის საკითხში დღემდე არ არსებობს სრული ერთსულოვნება.

წმ. იოანეს სწორედ ის თვითმოწმობა, რომელსაც აპოკალიფსისში ვპოულობთ (1:1, 9; 22:8), ზოგიერთ მეცნიერ-კომენტატორს სურს უარყოფით მოწმობად აქციოს და ამტკიცებს, რომ თუკი იოანე ღვთისმეტყველი არსად სახარებებსა და ეპისტოლეებში საკუთარ თავზე არ ლაპარაკობს, როგორც მათ მწერალზე, მაშინ, ცხადია, რომ ის არ არის აპოკალიფსისის მწერალი, თუკი აქ საკუთარ სახელს აცხადებს. მწერლის ეს თვითგანცხადება, მათი აზრით, არის სხვა არაფერი, თუ არა მცდელობა საკუთარი თავი გამოაცხადო უფრო ავტორიტეტულ პიროვნებად.

აპოკალიფსისის უტყუარობის წინააღმდეგ, სხვათა შორის, გამოყენებულია ის არგუმენტი (Ewald 313), რომ აპოკალიფსისის მწერალი საკუთარ თავს მოციქულ იოანეს არ უწოდებს, არამედ მხოლოდ მონას (1:9). მაგრამ ეს მოსაზრება პირდაპირ ამხელს მის ტენდენციურობას. იოანეს არ შეეძლო თავი მოციქულად გამოეცხადებინა საკუთარი თავმდაბლობის გამო; ხოლო მონად წოდება სრულიად ჯეროვანია იოანე მოციქულის ბაგეთაგან, როგორც იესუ ქრისტეს ერთგული მსახურისგან (1 კორინთ. 4:1; კოლოს. 1:25) (Герике 146, пp. 10. Fuller 710–711).

ზოგიერთი (დე-ვეტე, ნეანდერი, ლუკე, დიუსტერდიკი, ბლექი და სხვები. იხ. გერიკე, Hug) განსაზღვრულად უთითებს აპოკალიფსისის თითქოსდა ნამდვილ ავტორს, კერძოდ - იოანე პრესვიტერს. ამ პიროვნების შესახებ ერთადერთი მოწმობა არსებობს პაპიუსთან (70–155/65), თანაც ევსების ისტორიაში. აი ისიც: "τί Ἀνδρεας ἤ τί Πετρος εἶπεν... ἤ τί Ἰωάννης... ατε Αριστίωνκαὶ ὁ πρεσβύτερος Ἰωάννης οί τοῦ κυρίου μαθηταὶ λέγουσιν (Евсев. Ист. Цер. III, 39.), ანუ პაპიუსი ამბობს, რომ ის ჩვეულებისამებრ იკითხვიდა მხცოვანთა საუბრებზე - "რა თქვა ანდრიამ ან რა თქვა პეტრემ... და რა იოანემ... და რომ არისტიონი და იოანე მხცოვანი, მოწაფენი უფლისა, ამბობენ".

პაპიუსის გარდა, სხვა იოანეზე, ანუ იოანე ღვთისმეტყველისგან განსხვავებულ პიროვნებაზე, ასევე ლაპარაკობს წმ. დიონისე ალექსანდრიელი (II-III ს.). ის ამბობს: "მე ვფიქრობ, რომ (ის იოანე, რომელმაც დაწერა აპოკალიფსისი) რომელიღაც სხვა იოანე იყო, იმათგან, ვინც აზიაში იმყოფებოდა, რადგან ამბობენ, რომ ეფესოში ორი საფლავია, რომლებიც ორივე იოანეს სახელს ატარებს" (Евсев. Ист. Цер. 3, 25). მაგრამ წმ. დიონისეს ეს უკანასკნელი მოწმობა ძალიან არადამაჯერებლად ჟღერს, რადგან აშკარად ვარაუდის ხასიათს ატარებს, და მისი დამოწმება, სხვა, დადებითი და საპირისპირო მოწმობების ფონზე, უკიდურეს შემთხვევაში, არამეცნიერული იქნებოდა.

მითუმეტეს, რომ დიონისეს, თუმც უჭირს აპოკალიფსისი მიაწეროს იოანე ღვთისმეტყველს, მაინც მასზე (აპოკალიფსისზე) მოწიწებით მსჯელობსს. ის, სხვათა შორის, ამბობს: "მე ვერ გავბედავ ამ წიგნის უარყოფას, განსაკუთრებით - როდესაც მრავალნი ძმათაგან დიდად აფასებენ მას. ჩემი აზრით ის აღემატება ჩემს შემეცნებას და საკუთარ თავში შეიცავს უმაღლეს საგანთა ერთგვარ საკვირველ და საიდუმლო სწავლებას" (Евсев. Ист. Цер. 3, 24). რაც შეეხება პაპიუსის ზემოთდამოწმებულ გამონათქვამს, კრიტიკული განხილვის დროს ის სრულიად კარგავს თავის მტკიცებულებით ძალას ჩვენს საკითხში. პაპიუსი არ იყო უშუალო მწერალი და შეუძლებელია თავის გამონათქვამებში სიზუსტით ყოფილიყო გამორჩეული. ხოლო აქედან გამომდინარე, შეიძლება მივიდეთ იმგვარ დასკვნასთან, რომ თუმც მოცემულ მონაკვეთში პაპიუსი ახსენებს ორ სხვადასხვა იოანეს, მას მაინც ერთი და იგივე პიროვნება - უფლის მოწაფე, იოანე ღვთისმეტყველი ჰყავს მხედველობაში.

როდესაც ამ სახელს პირველად ახსენებს, მას სურს იოანეზე ისაუბროს წარსულ დროში, რაც მან უკვე თქვა, ხოლო როდესაც მეორედ ახსენებს, ის უკვე აწმყო დროში ლაპარაკობს, - რომ იგივე იოანე მაშინ ამცნობდა, - როდესაც ამის შესახებ გამოიკითხავდა პაპიუსი (Фаррар 811. – Hengst. II ч., 391. Fuller 704–705).

მაგრამ პაპიუსის მოწმობის უბრალო ფილოლოგიურმა მოწმობამ თუ ვერ მიგვიყვანა აზრამდე, რომ მას სულაც არ ჰქონია განზრახვათ მოეყოლა ჩვენთვის იოანე ღვთისმეტყველისგან განსხვავებულ ვინმე პრესვიტერ იოანეზე, სხვა მოსაზრებებმა აუცილებლად უნდა მიგვიყვანოს იმ დასკვნამდე, რომ ამგვარი იოანე რომც არსებულიყო, ის მაინც ვერ იქნებოდა აპოკალიფსისის დამწერი, როგორც საზოგადო, ასევე პაპიუსის შეხედულებითაც. ამ უკანასკნელი აზრის სასარგებლოდ მეტყველებს უკვე ის ვითარება, რომ ანდრია კესარიელი აპოკალიფსისის განმარტების მისეულ შესავალში პაპიუსს იოანე ღვთისმეტყველის მიერ დაწერილი აპოკალიფსისის უტყუარობისა და ღმრთითშთაგონებულობის დამცველს უწოდებს (Hengst 383–384).

გარდა ამისა, აპოკალიფსისის მწერალი, რომელიც თავს იოანეს  უწოდებს, საკუთარ თავზე ასევე გვაწვდის ინფორმაციას, რომ ის გადასახლებული იყო კუნძულ პატმოსზე. მაგრამ, ჯერ-ერთი, ეკლესიის გადმოცემამ იოანე მოციქულის გარდა არ იცის სხვა ვინმე იოანე, ვინც გადასახლებული იყო პატომსს. მეორეც, ასეთი დევნილი მართლაც რომ ყოფილიყო, ის ძალზედ ავტორიტეტული პიროვნება უნდა ყოფილიყო მცირე აზიის ეკლესიებისთვი, როგორც ეს ჩანს აპოკალიფსისი ტექსტიდან და შინაარსიდან. თუმცა, კვლავ, - ამგვარი პიროვნებას ეკლესია არ იცნობს. ეკლესიამ იცის მხოლოდ ერთი იოანე, - იოანე ღვთისმეტყველი, ეფესეს ეკლესიის მმართველი მოციქულ პავლეს შემდეგ და თავისი სიკვდილის წინ მან დაწერა სახარება და ორი ეპისტოლე.

მაგრამ თუკი არ არსებობდა სხვა ისტორიული იოანე, მაშინ, იქნებ, აპოკალიფსისი ვიღაც მატყუარას მიერ არის დაწერილი, რომელიც თავს იოანე ღვთისმეტყველად ასაღებს? კითხვას, შეიძლება თუ არა აპოკალიფსისის დამწერი ვინმე მატყუარა იყოს, გერიკე ასე პასუხობს: "რაოდენ ძლიერად ამხელს ყოველივე უწმინდურს აპოკალიფსისის ავტორი. რა მნიშვნელობა ექნებოდა მის წმიდა და მკაცრ სიტყვებს, საღმრთო სულის ბეჭედს რომ ატარებენ? როგორი ძლიერებით ჭვრეტს ის მომავალს! და ნუთუ ამგვარ პიროვნებად, მხოლოდ და მხოლოდ ჰიპოთეზის სასარგებლოდ, უნდა ვაღიაროთ ვიღაც პრესვიტერი, რომელიც მოციქულთა დროს ცხოვრობდა ან მოციქულებრივი კაცად ითვლებოდა?" (Герике 149, пр. 15). რას გვამცნობენ ამ საკითხზე აპოკალიფსისი შინაგანი მოწმობანი? იქნებ აპოკალიფსისი მიეწერა იოანე ღვთისმეტყველს, თუკი ამ წიგნსა და იოანე ღვთისმეტყველის სხვა უეჭველ ნაწარმოებებს - სახარებასა და ეპისტოლეებს შორის, არსებობს არსებითი განსახვავება?

ამ კითხვას ევალდი, რომელმაც ბევრი იმუშავა აპოკალიფსისის ფილოლოგიურ მხარეზე, უარყოფითად პასუხობს. ის პირდაპირ წერს, რომ აპოკალიფსისი დაწერილია არა იმ ავტორის მიერ, ვინც დაწერა მეოთხე სახარება და იოანეს სამი ეპისტოლე (5).

_____________________

5) Quaecum ita sint Apocalypsin non ab eodem auctore scriptam essе cui euangelium et epistolas debemus in aprico est positum. Ewald, 76.

_____________________

აპოკალიფსისის იოანე ღვთისმეტყველისადმი კუთვნილებას უარყოფენ სხვა ისეთი მკვლევარებიც, როგორებიც არიან: დე-ვეტე, ლუკე, შოტენი, ნეანდერი, დიუსტერდიკი და სხვები (см. Герике 157–159). ამ უარყოფის მთავარ საფუძველს წარმოადგენს ის განსხვავება, რომელიც უეჭველად არსებობს ერთი მხრივ იოანეს სახარებასა და ეპისტოლეებს და, მეორე მხრივ, აპოკალიფსისს შორის. ეს განსხვავება შესამჩნევია არა მარტო მათ შინაარსში, არამედ გადმოცემის ენაშიც. მაგრამ მას არ გააჩნია უსიტყვოდ უარყოფითი მნიშვნელობა. განსხვავება მათ შინაარსში დამოკიდებულია არა მათი ავტორების სავარაუდო განსხვავებაზე, არამედ თვით საქმის არსზე. სახარებებში წმ. იოანე გვისხნის უფალ იესუში ჩვენი რწმენის საფუძვლებს; თავის ეპისტოლეებში ის გვასწავლის სიყვარულს, რომელიც ჩვენი რწმენიდან მომდინარეობს; ხოლო აპოკალიფსისში წმიდა მოციქული იოანე ჩვენს მზერას მიაპყრობს მორწმუნეთა სასოებას უფლის მეორედ მოსვლის, საზოგადო აღდგომის, საუკუნო სამსჯავროსა და მთელი სამყაროს ახალი ცხოვრებისადმი.

მაგრამ, თუკი განსხვავებულია შინაარსი, განსხვავებულია წიგნში გახსნილი საგნები, მაშინ უნდა იყოს თუ არა განსხვავებული გადმოცემის ფორმები და თვით წიგნთა ენა, - ასე რომ სამართლიანად აღნიშნავს ლუტარდი: "თუკი აპოკალიფსისი სახარებათაგან და ეპისტოლეთაგან განსხვავებულია, იმიტომაც, რომ ის ლაპარაკობს სხვა საგნებზე და სხვა (ექსტატიურ) ვითარებაში. ამიტომაც, რა არის გასაკვირი იმაში, რომ მისი მეტყველება აქ სრულიად სხვაგვარად ჟღერს, ვიდრე იქ (ანუ სახარებებსა და ეპისტოლეებში - "აპოკ". რედ.)! თუმცა, იოანე აქაც წარმოგვიდგება თავისი გულმხურვალებით; აქაც იგივე სწავლებაა, ოღონდ დასურათხატებული" (Lilrhardr 167)

აპოკალიფსისის იოანესეული ავტორობის უარმყოფელნი უპირატესად იმოწმოებენ ჰებრაიზმების სიუხვეს აპოკალიფსისის ენაში, რაც შეუძლებელია ითქვას სახარებასა და ეპისტოლეებზე. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ეს ერთგვარად სამართლიანია, - ანუ მართლაც აპოკალიფსისში, მისი სიმბოლოებითა და სურათებით გადმოცემის განსაკუთრებული ფორმაში, შეიმჩნევა მსგავსება ძველაღთქმისეულ წინასწარმეტყველურ წიგნებთან, - ამისი ახსნა უნდა ვეძებოთ არა სახარების, ეპისტოლეებისა და აპოკალიფსისის ავტორთა განსხვავებაში, არამედ სხვა წყაროში. უეჭველია, რომ წმ. იოანეს უნდა ჩაეწერა მხოლოდ ის, რაც და როგორი ფორმითაც გამოუცხადა ის სულიწმიდამ. მაგრამ, სულიწმიდას, - როგორც ამას ძველაღთქმისეული წინასწარმეტყველების მაგალითებიდან, განსაკუთრებით დანიელთან და ეზეკიელთან  ვხედავთ, - ეკლესიისა და სამყაროს მომავალი ხვედრის გამოცხადება ენება არა თხრობის უბრალო ფორმით, არამედ სიმბოლოთა და სურათების საიდუმლო ჩვენებით. საკმარისია დანიელის ხილვები (თ. 3:7 და 9) შევადაროთ აპოკალიფსისის ხილვებს (განსაკუთრებით 13:7 და სხვა), რათა დავრწმუნდეთ, რომ აპოკალიფსისი არის იმავე სულიწმიდის ქმნილება, როგორც წმიდა წერილის ყველა სხვა კანონიკური წიგნი.

თუკი სიმბოლიზმის ამ მხრიდან აპოკალიფსისი ძალიან უახლოვდება ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველურ წიგნებს, რომლებიც ებრაულ ენაზეა ჩაწერილი, მაშინ სრულიად ბუნებრივია, რომ ისიც თავისი ენით ამ წიგნებს უნდა ყოფილიყო მიახლოვებული. აპოკალიფსისი "შეიძლებოდა და უნდა დაწერილიყო სხვა სტილით, როგორც წინასწარმეტყველური წერილი, და არა როგორც ისტორიული თხზულება. აპოკალიფსისის სტილის უბრალო ზედაპირული გადათვალიერებაც კი შეგვაგონებს, რომ მწერალმა მიბაძა წინასწარმეტყველებს, ხოლო მცირედი ჩაღრმავება გვიჩვენებს, რომ მრავალი სიმბოლო, ქარაგმა და ხატება მათგან არის ნასესხები. ხომ არ შეიძლება იოანეს მოვთხოვოთ, რომ მას თავისი წინასწარმეტყველება სახარებისა და ეპისტოლეების სტილში ეწერა, ქარაგმების გარეშე, რომელი ქარაგმებიც წინასწარმეტყველთ ენას ახასიათებს" (Яковлев 96. – Hengst, ч. II, 427).

ასე რომ აპოკალიფსისში თუკი გვხვდება ებრაული ენისთვის დამახასიათებელი ფორმები და გამონათქვამები, ეს ვითარება არანაირად არ მეტყველებს იმ შესაძლებლობის წინააღმდეგ, რომ მისი ავტორი გახლავთ მეოთხე სახარებისა და იოანეს ეპისტოლეების დამწერი.

ამიტომაც იმ დროს, როდესაც კომენტატორთაგან ერთნი, აპოკალიფსისში აღმოჩენილი ჰებრაიზმების გამო, ევალდის (Ewald 37–38) მსგავსად უარყოფენ იოანესადმი მის კუთვნილებას, სხვა კომენტატორებს ეს ვითარება სულაც არ აშფოთებთ. ასე, მაგალითად, ებრარდი, რომელიც აღიარებს აპოკალიფსისის იოანესეულ ავტორობას, ყოველგვარი მშფოთვარების გარეშე წერს: "იოანეს ენა აპოკალიფსისში - ძველ წინასწარმეტყველთა ენაა, - ეზეკიელისეული ებრაულის კოლორიტისა" (Ebr. 4. – Герике 151, пp. 29. – Fuller 714) .

სხვათა შორის, უნდა აღინიშნოს, რომ ჰებრაიზმები აპოკალიფსისში არც ისე მრავალრიცხოვანია, როგორც ამისი წარმოჩენა სურს ზოგიერთ კომენტატორს: ამგვარი დასკვნა შედარებითი ფილოლოგიით მათი გატაცების შედეგია, რომელიც ზოგჯერ ლაპარაკობს იმაზე, რაც სინამდვილეში არ არსებობს. მივაგებთ რა პატივს სამართლიანობას და მივყვებით რა, ასე ვთქვათ, ოქროს შუალედს, რუს ღვთისმეტყველებთან ერთად ამ საკითხზე უნდა ითქვას შემდეგი: "არ უნდა გავაზვიადოთ აპოკალიფსისის წმ. მწერლის მეტყველებაზე ებრაული გავლენის ხარისხი, - ებრაული ელფერი არ წარმოადგენს აპოკალიფსისის მახასიათებელ გამონაკლისობას, არამედ შესამჩნევია სხვა ახალაღთქმისეულ მწერლებშიც, მათ შორის პავლე მოციქულშიც" (Жданов 29. – Hengst, ч. II, 429– 430).

მაგრამ თუკი აპოკალიფსისის ჰებრაიზმი არაფერს მეტყველებს ერთსა და იმავე ავტორისადმი მის კუთვნილებაზე, რომელსაც მეოთხე სახარებაც ეკუთვნის, მაშინ არსებობს დადებითი შინაგანი მონაცემები აპოკალიფსისისა, რომლებიც ავტორობის ამ იდენტურობას ამტკიცებენ.

როგორც აპოკალიფსისში, ასევე იოანეს სახარებასა და ეპისტოლეებში ჩვენ ვხვდებით იმავე დიადი ქრისტიანული იდეების გახსნას, რომლებიც განსაკუთრებულად ძვირფასი იყო წმ. იოანე ღვთისმეტყველისთვის; ეს არის - ჭეშმარიტება ღმრთის ძის ღვთაებრიობის სიდიადეზე, ღმრთის სიტყვაზე და მისი ღვთიური სისხლის მიერ ღმერთთან შერიგებაზე (აპოკ. 1:5-6; 1 იოანე 1:7) (Ср. Luthardt 167–168, – Hengst, ч. II, 468–9. Fuller 718–721). მაგრამ გარდა ამისა აპოკალიფსისში შეიმჩნევა ბუკვალური განმეორება სიტყვებისა და გამოთქმებისა, რომლებიც მხოლოდ წმ. იოანესთვის არის დამახასიათებელი და, რომლებიც გვხვდება მის სახარებასა და ეპისტოლეებში. ასე, მგალითად, აპოკ. 1:2-ის გამოთქმა შეესაბამება იოანეს სახარების 19:35; 1:2 გამოთქმებს; აპოკ. 5:6, 8; 6:1; 7:10; 17:14; 19:7, 9 = სახარება 1:29; სახარება. 1:1 = აპოკ. 19:13; სახარება. 19:37 = აპოკ. 1:7; სახარება. 7:37 = აპოკ. 22:17; აპოკ. 1:5 = 1ინ. 1:7; აპოკ. 22:4 = 1 ინ. 3:2; აპოკ. 3:20 = სახარება. 14:23.

ყოველივე ზემოთნათქვამი სრულიად საკმარისია აპოკალიფსისის უტყუარობის დასამტკიცებლად და იმის საჩვენებლად, რომ ის უდავოდ ეკუთვნის იმავე წმ. იოანეს, რომელმაც დაწერა მეოთხე სახარება და სამი ეპისტოლე; ანუ აპოკალიფსისი გახლავთ უფლის უსაყვარლესი მოწაფისა და ღვთისმეტყველის ქმნილება.
იოანეს გამოცხადება
ბ) აპოკალიფსისის დაწერის ადგილი და დრო

გადაწყვეტას იმ საკითხისა თუ სად დაიწერა აპოკალიფსისი და როდის, არ შეიძლება რაიმე ზეგავლენა ჰქონდეს მის შინაარსსა და განმარტებაზე. ამიტომაც, მრავალი კომენტატორი ან საერთოდ გვერდს უვლის ამ საკითხს, ან კიდევ ძალზედ მოკლედ განმარტავს მას. თვით აპოკალიფსისის ავტორი წერს: " მე, იოანე, თქვენი ძმა და იესო ქრისტეს ურვის, სუფევისა და მოთმინების თანაზიარი, ვიყავი კუნძულზე, რომელსაც ჰქვია პატმოსი, ღვთის სიტყვისა და იესო ქრისტეს მოწმობისათვის. ვიყავი სულით, კვირა დღეს, და მომესმა უკნიდან მგრგვინავი ხმა, საყვირის ხმის მსგავსი... მაშ, დაწერე, რაც იხილე რაც არის და რაც იქნება ამის შემდეგ" (გამოცხ.1:9-10, 19). დავუშვათ, რომ აქ ლაპარაკია მხოლოდ გამოცხადების მიღებაზე, მაგრამ რადგან ბრძანება გამოცხადების ჩაწერაზე იოანემ თვით გამოცხადებამდე მიიღო, აუცილებელია ვივარაუდოთ, რომ ის გამოცხადების მიღებისთანავე დაიწერა.

ამას გვაფიქრებინებს ჯერ ერთი, თვით აპოკალიფსისის შინაარსი, რომელიც თავისი მრავალფეროვნების გამო ძნელად დასამახსოვრებელია. და მეორეც ის, რომ აუცილებელი იყო რაც შეიძლებოდა სწრაფად ეუწყებინათ ეკლესიათათვის ის, რაც იოანემ იხილა (გამოცხ. 1:3, 11).

გადმოცემა დაწერის ადგილად მიიჩნევს კუნძულ პატმოსზე არსებულ არა მარტო იმ კლდოვან მთას, სადაც იოანე ჭვრეტდა თავის გამოცხადებას, არამედ იმ გამოქვაბულსაც, სადაც დაწერა მან თავისი ხილვა.
იოანეს გამოცხადება
კუნძული პატმოსი თანამედროვე საბერძნეთში

უფრო მნიშვნელოვანი და ძნელია გამოცხადების დაწერის თარიღის დადგენა. უნდა ითქვას, რომ ამ საკითხში მკვლევართა შორის არ არის ერთსულოვნება. ეს განსხვავება ეფუძნება კიდევ იმ ვითარებას, რომ მითითება აპოკალიფსისის დაწერის ამა თუ იმ თარიღზე დამოკიდებულია წინასწარმეტყველების ზოგიერთი ადგილის განმარტებაზე (მაგ. გამოცხ. თ. 11:1, თ. 13, თ. 17 და სხვა).

როდის გადაასახლეს იოანე პატმოსზე? რომელი იმპერატორის დროს? ერთნი ამბობენ, რომ იოანე პატმოსზე გადაასახლეს ნერონის მმართველობის პერიოდში, ზოგი კი დომიციანეს პერიოდს ვარაუდობს. ერთნიც და მეორენიც, ცდილობენ თავიანთი შეხედულებები გაამართლონ: 1) საეკლესიო გადმოცემით; 2) აპოკალიფსისის ისტორიული მონაცემებით და 3) მისი ენის თავისებურებებით.

იმ აზრის მომხრეები, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ აპოკალიფსისი დაიწერა იერუსალემის დანგრევამდე, ეყრდნობიან აპოკალიფსისის მე-11 თავის პირველ მუხლებს, სადაც ლაპარაკია ჯერ კიდევ დაუნგრეველ იერუსალიმზე, რომელიც წარმართებს ჯერაც არ გაუთელავთ და სხვა. მაგრამ ასეთი არგუმენტაციები არადამაჯერებელია. ის, რომ იოანე არ ლაპარაკობს იერუსალემის დანგრევაზე, სრულებითაც არ ნიშნავს იმას, რომ ის დანგრეული არ ყოფილა. მას შეეძლო არ მოეხსენიებინა ეს ამბავი თუნდაც იმიტომ, რომ მისი მოხსენიების საბაბი არ ჰქონდა.

სხვა შეხედულებით, აპოკალიფისისი დაწერილია იერუსალიმის დანგრევის შემდეგ. ამ შეხედულებას მხარს უჭერენ ძველი კომენტატორები და უფრო მეტი დამაჯერებლობითაც გამოირჩევა. ამ თვალსაზრისის მიხედვით აპოკალიფსისის დაწერის თარიღად მიიჩნევა დომიციანეს მმართველობის ბოლო, 95 ან 96 წლები. ყველაზე თვალსაჩინო მტკიცებულებას ამ მხრივ წარმოადგენს წმ. ირინეოსის მოწმობა, რომელიც ბრძანებს: "გამოცხადება ჩვენს დრომდე არცთუ დიდი ხნის წინათ იყო, თითქმის ჩვენს საუკუნეში, დომიციანეს მმართველობის ბოლო წლებში" (ირინეოსი. მწვალებლობათა წინააღმდეგ. X:30; ევსები კესარიელი. ეკლესიის ისტორია. III, 18; V, 17).

ეს მოწმობა საკმაოდ ავტორიტეტულია იმისთვის, რომ მივანიჭოთ მას ჯეროვანი მნიშვნელობა, და საკმაოდ მკაფიო, რომ გამოვრიცხოთ სხვაგვარი გაგების შესაძლებლობა.

გარდა ამისა, ამ შეხედულების სასარგებლოდ მეტყველებს მცირე აზიის იმ შვიდი ეკლესიის სულიერი და მატერიალური მდგომარეობა, რომელსაც აპოკალიფსისის პირველ თავებში აღწერს იოანე. ამ ეკლესიათა ზნეობრივი მდგომარეობა შორსაა სიწმიდისა და სრულყოფილებისგან, რომელიც აუცილებლად უნდა ჰქონოდათ პირველი საუკუნის სამოციან წლებამდე. იმ დროისთვის ამ ქრისტეანულ თემებს წმიდად უნდა ჰქონოდათ დაცული მოციქულ პავლეს გადმოცემები და მისი ეპისტოლეების მცნებები; მაშინ შეუძლებელი იყო ნიკოლაელთა მწვალებლობის განვითარების ის ხარისხიც, როგორც აღწერილია ეს აპოკალიფსისში. ეს მწვალებლობა გამოცხადებაში წარმოდგენილია როგორც უკვე განვითარებული სისტემა მიმდევართა ურიცხვი რაოდენობით (გამოცხ. 2:24).

იერუსალემის შედარება (გამოცხ. 11:8) ეგვიპტესთან და სოდომთან, რომლებიც უკვე დანგრეულნი და განადგურებულნი იყვნენ, მიგვანიშნებს, რომ იერუსალიმი, გამოცხადების დაწერის დროისთვის უკვე დანგრეული იყო.

დაბოლოს, კვირადღის დღესასწაულობა, რომელიც მოხსენიებულია გამოცხადებაში (გამოცხ. 1:10) ქრისტეანთა შორის უნდა დამკვიდრებულიყო მხოლოდ დომიციანეს მმართველობის დროისთვის, როდესაც ეკლესია უპირატესად წარმართებისგან მოქცეულ ქრისტეანთაგან შედგებოდა (იუდეველები, თავიანთი ჩვეულებისამებრ, ჯერ კიდევ წინადაიცვითებოდნენ და დღესასწაულობდნენ შაბათს - მთარგმნ.). სწორედ ამ დროიდან იჩენს თავს ის მტრობა იუდეველურ ჩვეულებათა მიმდევართა მხრიდან, რის გამოც დაიმსახურეს მათ სახელწოდება "სატანის სინაგოგა". აქვე შეგვიძლია დავიმოწმოთ ევსების მითითება იმის შესახებ, რომ ლაოდიკია 64 წელს სრულიად დაინგრა. ასეთ შემთხვევაში, როგორ შევათანხმოთ ეს ფაქტი აპოკალიფსისის მტკიცებასთან, სადაც ლაოდიკია გამოისახება, როგორც მდიდარი და აყვავებული ქალაქი (გამოცხ. 3:17)? ცხადია, დანგრევის შემდეგ გავიდა დიდი დრო და ქალაქი ისევ აყვავდა. აქედან ცხადი ხდება, რომ აპოკალიფსისი დაწერილია არა უადრეს დომიციანეს მმართველობისა. თუ არ მივიღებთ ამ მოსაზრებას, მაშინ თავიდან ვერ ავიცილებთ წინააღმდეგობას აპოკალიფსისის შინაარსსა და წმ. მოციქულ პავლეს ეპისტოლეთა შინაარსს შორის, რომლებიც დაწერილია არა უადრეს 65-66 წლებისა. ორივესთან ლაპარაკია ერთი და იგივე მხარის ეკლესიებზე, ხოლო მათი სულიერი მდგომარეობა ძალზედ განსხვავებულია. ამიტომაც, სრულიად მისაღებია და საფუძვლიანი ის შეხედულება, რომ წმ. იოანემ თავისი გამოცხადება დაწერა კუნძულ პატმოსზე, სადაც ის გადაასახლეს დომიციანეს დროს 95 წლისთვის და საიდანაც გათავისუფლებულ იქნა იმპერატორ ნერვას დროს, 97 წელს.
იოანეს გამოცხადება
აპოკალიფსისის გამოქვაბული. იოანე ღვთისმეტყველის სენაკი


გ) აპოკალიფსისის დაწერის მიზანი

არის თუ არა შესაძლებელი საერთოდ ვილაპარაკოთ წმიდა წერილის საღვთო წიგნების დაწერის მიზანზე? თუ შესაძლებელია, მაშინ, ცხადია, მხოლოდ იმ აზრით, რომ ეს არის საღმრთო გამოცხადების საერთო მიზანი, - ადამიანის სულის ცხოვნება. ამიტომაც უნდა ვთქვათ, რომ აპოკალიფსისსაც მიზნად აქვს მისცეს ქრისტეანებს სახელმძღვანელო ამ უდიდესი და სანუკვარი მიზნის მისაღწევად.

ამ მიზანზე მითითებას ვხვდებით თვით აპოკალიფსისის ტექსტში. კომენტარებიდან კი ყველაზე მკაფიოდ ის გამოხატულია ანდრია კესარიელის მიერ, თავისი განმარტებების ბოლოში, სადაც ის წერს: "ნათქვამიდან (ანუ აპოკალიფსისის წინასწარმეტყველებებიდან - მთარგმნ.) ვსწავლობთ სასჯელის დათმენას, სათნოებათა სიყვარულსა და ღმრთის მზრუნველობას, ჩვენი სულების საცხოვნებლად".

აპოკალიფსისის, როგორც და ღმრთივსულიერი წიგნის უდიდეს თეორიულ და პრაქტიკულ მნიშვნელობაზე, ლაპარაკია თვით აპოკალიფსისში: "ნეტარია, ვინც კითხულობს და ისმენს ამ წინასწარმეტყველების სიტყვებს და იმარხავს მასში დაწერილს, რადგანაც ახლოა ჟამი" (გამოცხ. 1:3). აღთქმულია ჯილდოც; მაგრამ რადგან ჯილდო ადამიანს ეძლევა ღვაწლისთვის, აპოკალიფსისი მოგვიწოდებს კიდევაც ამ ღვაწლისკენ და სულის ცხოვნების მისაღწევ საშუალებებსაც გვამცნებს. ამიტომაც, არა ოდენ უნდა ვიკითხვიდეთ და ვისმენდეთ აპოკალიფსისს, არამედ უნდა ვასრულებდეთ იმას, რაც მასშია ნათქვამი.

აპოკალიფსისი არ არის გასართობად დაწერილი ფანტაზია ან პოეტურ-ლიტერატურული ნაშრომი. მასში სრულად და მკაფიოდ არის გახსნილი აზრი ღმრთის ყოვლიშემძლე და ყოველგან მოქმედ განგებულებაზე, რომლის გარეშეც არაფერი ხდება არც ცაში და არც მიწაზე. სამყაროს სიცოცხლე, ქრისტეს ეკლესიის ცხოვრება მიმდინარეობს მისი უშუალო ხელმძღვანელობით, მის წმიდა ანგელოზთა და წმინდანთა მონაწილეობით; მრავალი უბედურებაც ღმრთის ნების გარეშე როდი ხდება, რომელიც დაუშვებს ეშმაკის მოქმედებას დედამიწაზე, თუმცა მხოლოდ დროებით, რადგან დადგება ისეთი დრო, ისეთი ზღვარი, როდესაც დამთავრდება ეშმაკის ეს ბოროტება და ყველა ღირსეული მიიღებს თავის ჯილდოს: "უსამართლო კვლავ უსამართლობდეს, ბილწი კვლავინდებურად ბილწობდეს, მართალი კვლავ მართლობდეს და წმიდა კვლავაც წმიდობდეს. აჰა, მოვალ მალე. ჩემთანაა ნაცვლისგება ჩემი, და მისი საქმისამებრ მივაგებ ყოველს" (გამოცხ. 22:11-12).


დ) აპოკალიფსისის განმარტების მიზანი და მეთოდი

ძველი კომენტატორები ამბოდნენ, რომ აპოკალიფსისში იმდენივე საიდუმლოა, რამდენი სიტყვაც. აპოკალიფსისის განმარტების მეთოდი ისევე თავისებურია, როგორც მისი შინაარსი. უკვე ეს ვითარება განაპირობებს იმას, რომ აპოკალიფსისს ყველა სხვადასხვაგვარად განმარტავდა და განმარტავს. არსებობდა და არსებობენ სკოლები, რომლებიც ერთმანეთისგან განსხვავდებიან თვით განმარტების მეთოდში. ზოგიერთი მკვლევარი გამოყოფდა სამ ძირითად სკოლას: 1) პრეტერისტთა სკოლა, რომლებიც ფიქრობენ, რომ აპოკალიფსისის წინასწარმეტყველებანი უკვე აღსრულდა; 2) ფუტურისტთა სკოლა, რომლებიც აპოკალიფსურ მოვლენებს განაკუთვნებენ მომავალს და 3) განუწყვეტელ-ისტორიული განმარტების სკოლა, რომლებიც აპოკალიფსისში ხედავენ ქრისტეანული ისტორიის მიმოხილვას წმ. იოანეს დღეებიდან სამყაროს აღსასრულამდე.

სხვა მკვლევარები გამოყოფენ ოთხ სკოლას. ზოგიერთის დახარისხებით აპოკალიფსის კომენტატორთა მიმართულებები დაიყოფა სამ: 1)საეკლესიო-ისტორიულ; 2) ისტორიულ და 3) სახელმწიფო-ისტორიულ კატეგორიებად.

რომელ სკოლას უნდა მიემხროს მართლმადიდებელი ეგზეგეტი? მართლმადიდებლური ეკლესიის გადმოცემით დადგენილია, რომ წმ. იოანე ღვთისმეტყველის აპოკალიფსისი ეს არის წინასწარმეტყველება სამყაროსა და ეკლესიის მომავლის შესახებ. მოვლენები და ნიშები, რომლებიც მასშია აღწერილი, ისტორიის წარსული პერიპეტიების დაფარული აღწერა, ან საეკლესიო ისტორიისა თუ პიროვნების ამა თუ იმ ეპოქის წინასწარუწყება კი არ არის. არა, აპოკალიპსისი და მისი ხილვები (პირველი სამი თავის გამოკლებით) საკუთრივი აზრით არის ესქატოლოგია, - ანუ სამყაროსა და ეკლესიის უკანასკნელი ბედ-იღბლისა და იმ მოვლენათა გამოსახვაა, რომლებიც წინ უსწრებენ და ამზადებენ ამ აღსასრულს.

ამიტომაც, აპოკალიფსისის საიდუმლოთა წვდომას მართლმადიდებელი ღვთისმეტყველი უნდა ცდილობდეს, ერთის მხრივ, ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველურ წიგნებში, სადაც დაფარულად მინიშნებულია ძველაღთქმისეული და ახალაღთქმისეული ეკლესიების მომავალი (დანიელი, ეზეკიელი, იოველი), მეორეს მხრივ კი - რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია - მაცხოვრის ესქატოლოგიურ ქადაგებაში (მათე. თ. 24).

აპოკალიფსისის გასაგებად და განმარტებისთვის უნდა ვხელმძღვანელობდეთ იმით, რაც გვიწინასწარმეტყველა მაცხოვარმა სამყაროს აღსასრულისა და მის უწინარეს მოსახდენ მოვლენებზე. ასევე ყოველივე იმით, რაც ატარებს ესქატოლოგიურ ხასიათს წმ. მოციქულ პავლეს, იუდას და პეტრეს ეპისტოლეებში.

ერთი სიტყვით, მთელი წმიდა წერილი, რომელიც არის ერთი და იგივე სულიწმიდის სიტყვა, გამოყენებულ უნდა იქნას აპოკალიფსისის განმარტებაში, რადგან ის არის ამ მთლიანობის ნაწილი. მხოლოდ ამ შემთხვევაში იდგება მართლმადიდებელი ეგზეგეტი მყარად სწორ და ჭეშმარიტ გზაზე, მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეეძლება მას მოუტანოს სარგებლობა მართლმადიდებლურ საზოგადოებას, შეეწიოს მას საღმრთო ჭეშმარიტებათა ათვისებაში, რომელიც წმიდა წერილის წიგნებშია განფენილი, ვითარც ჰაერი მთელს ქვეყნერებაზე.

ბუნებრივია, რომ ესა თუ ის შეხედულება აპოკალიფსისის შინაარსზე და მის წინასწარმეტყველურ ხილვათა აზრზე უნდა გახდეს აპოკალიფსისის ნაწილებად დაყოფის საფუძველი, მისი უკეთ გამოკვლევის მიზნით.

ძირითადად აპოკალიფსისს ყოფენ ოთხ ნაწილად, კერძოდ: შესავალი (1:1 - 8); პირველი ნაწილი (1:9 - 3:22); მეორე ნაწილი (4 - 22:5) დადასკვნა (22:6 - 21).

შესავალი სხვა არაფერია თუ არა წინათქმა, რომელიც შეიცავს წიგნის სახელწოდების განმარტებას (1:1-2), მისი დაწერის მიზანს (1:3), მითითებას იმ პირებისა ვისაც მიმართავენ (1:4), მათდმი ღმრთის კეთილგანწყობას (1:4-5), იესუ ქრისტეს დოქსოლოგიას (1:5-6) და მის ავტორიზაციას (1:7-9).

პირველი ნაწილი (1:9-3:22). შეცავს მცირე აზიის შვიდი ეკლესიისადმი მიმართვას, კერძოდ: ეფესოს, სმირნის, პერგამოსის, თიატირის, სარდეს, ფილადელფიის და ლაოდიკიის ეკლესიებს, სადაც მითითებულია მათი ღირსებები და ნაკლოვანებები, ნაწინასწარმეტყველევია მათი მომავალი, მიცემულია გაფრთხილებები, გამოთქმულია მუქარები და აღთქმულია ჯილდო ღვაწლისთვის. კომენტატორთა უმეტესობა მიმართვას აზიის შვიდი ეკლესიისადმი განაკუთვნებს ზოგადად მთელს ეკლესიას. მაგრამ ამის თქმა შეიძლება მხოლოდ საერთო შინაართან მიმართებაში, თანაც იმდენად, რამდენადაც თითოეული ეკლესია შეიცავს ზოგადსაკაცობრიოდა ზოგადქრისტეანულ თავისებურებებსა და თვისებებს. ყველაზე დიდი რაც შეიძლება ამ მიმართებით ითქვას არის ის, რომ ეს შვიდი ეკლესია წარმოადგენს საყოველთაო ეკლესიისა და მის მიმდევართა მდგომარების ტიპებს.

ამგვარი შეხედულებაა გადმოცემული მურატორის კანონში (VII-VIII სს.), სადაც აღნიშნულია, რომ მართალია იოანე "წერდა შვიდ ეკლესიას, მაგრამ აფრთხილებდა ყველას". პრიმაზიუსი ასევე შენიშნავს, რომ მიმართვა შვიდი ეკლესიისადმი განეკუთვნება ერთ ეკლესიას, რადგან რიცხვი შვიდი, რომელიც შედგება ლუწი და კენტი რიცხვებისგან, საყოველთაოობას აღნიშნავს". არსებობს ა. ჟდანოვის ნაშრომი, სადაც საინტერესოდ არის განმარტებული აპოკალიფსისის ეს პირველი სამი თავი.

აპოკალიფსისის მეორე ნაწილი (4-22:5) შეიძლება იწოდოს აპოკალიპტურ-ესქატოლოგიურ ნაწილად. ამ ნაწილშია გადმოცემული აპოკალიფსისის ესქატოლოგიური ჭეშმარიტებანი, რომელიც ნაწილობრივ ეხმიანება ძველი და ახალი აღთქმის ესქატოლოგიურ ნაწილებს (განსაკუთრებით დანიელის წინასწარმეტყველებას და სახარებებს, ასევე მოციქულთა პავლეს და პეტრეს ეპისტოლეთა ესქატოლოგიურ მომენტებს).

აპოკალიფსისის შინაარსი და მისი გადმოცემის ფორმა იმდენად ორიგინალური და თავისებურია, რომ თუ მისი განმარტების დროს განსაკუთრებულ ყურადღებას გადავიტანთ თვით ტექსტზე და მის კერძო ადგილებზე, შეიძლება მხედველობიდან გამოგვრჩეს სულიწმიდის ამ ქმნილების სარგებლიანობა. ამიტომაც აუცილებელია აპოკალიფისისის განმარტებისას გონება მივაპყროთ ხილვებისა და სიმბოლოების საზოგადო მნიშვნელობას, როგორც საკუთრივი მნიშვნელობით, ასევე სხვა ხილვებთან და სიმბოლებთან კავშირში.

აპოკალიფსისის ხილვები და სურათები იმდენად მრავალგვაროვანი და მრავალრიცხოვანია, რომ ადამიანთა გონების მრავალგვარობის გათვალისწინებით, ყოველთვის შეიძლება აღმოცენდეს ახალი თვალსაზრისი, რომელიც შეიძლება წინააღმდეგობაში იყოს (თუმცა უმნიშვნელოდ) ყველა ადრე არსებულ განმარტებასთან.

არ არის მიზანშეწონილი აპოკალიფსისის ხილვები და მოვლენები განხილულ იქნას როგორც ერთმანეთ მიყოლებული თანამიმდევრობა. ასე წარმოედგინა აპოკალიფსისი კომენტატორ კლიფოტს (ლუთერანელი ღვთისმეტყველი 1810 – 1895), სადაც მომდევნო მოვლენა გამომდინარეობდა წინამორბედი მოვლენისგან, როგორც თავისი საწყისისგან. მაგრამ სხვა შემთხვევაში სასარგებლო ასეთი მიდგომა, მიუღებელია აპოკალიფსისის განმარტებისას. ასეთმა მიდგომამ, მაგალითად, კლიფოტი მიიყვანა იმ დასკვნამდე, რომ უნდა ყოფილიყო ორი მკვდრეთით აღდგომა, რომელთაც ერთმანეთისგან საკმაოდ დიდი დრო ჰყოფდა.

ორიგინალურობის გამო ასეთ არასწორ დასკვნებში რომ არ ჩავვარდეთ, საჭიროა მივსდევდეთ საზოგადო მტკიცებას, რომ აპოკალიფსისი წარმოადგენს ხილვათა რამოდენიმე ჯგუფს, რომლებიდან ზოგიერთი პარალელურად ვითარდება. ეს ზოგადი წესი, რომელიც გამოიყენება აპოკალიფსისის განმარტებისას, ასე ვთქვათ, ნაკურთხია ძველი კომენტატორების მიერაც და უეჭველად აისახა ის წმ. ანდრია კესარიელის განმარტებებზეც. განსაკუთრებულად ზუსტად და მკაფიოდ ამის შესახებ თავისი აზრი გამოთქვა ნეტ. ავგუსტინემ:

"მართალია, - წერს იგი, - ამ წიგნში, რომელიც აპოკალიფსისად იწოდება, მრავალი რამ დაფარულად არის ნათქვამი, მკითხველის გონების გასაწვრთნელად, ბევრია ისეთი რამეც, რაც თავისი სიცხადით შესაძლებლობას იძლევა თუმც ძნელად, მაგრამ მაინც, დანარჩენის გულისხმისყოფისა, განსაკუთრებით იმიტომ, რომ წიგნი ერთსა და იმავეს იმდენად მრავალჯერ იმეორებს, რომ გეჩვენება, თითქოსდა სხვა და სხვა მოვლენებზე ლაპარაკობდეს, არადა მიმოწვლილვითი გამოკვლევა აჩვენებს, რომ ერთსა და იმავეზე ლაპარაკობს სხვადასხვაგვარად" (Блаж. Авгучтин. О граде Божием. Кн. 20, гл. 7).

აპოკალიფსისის კომენტატორთა აზრით მისი მეორე, ესქატოლოგიური ნაწილი შეიძლება დავყოთ ხუთ განყოფილებად (დაჯგუფებად). თითოეული განყოფილება წარმოადგენს მოვლენათა დამოუკიდებელ თანამიმდევრობას, რომელიც ემსახურება საღმრთო განგებულების გაცხადებას. ეს თანამიმდევრობა, რომელიც იწყება ქრისტეანული ისტორიის ამა თუ იმ პუნქტში, მიდის თავის ბოლო წერტილამდე, სამყაროს აღსასრულის უკანასკნელ მოვლენებამდე. მოდი, მივუთითოთ ეს ხუთი თანამიმდევრობა.
იოანეს გამოცხადება
თანამიმდევრობა პირველი: ზეცაში საყდრისა და მასზე მჯდომარის ხილვა, რომელსაც ხელში შვიდი ბეჭდით დაბეჭდილი წიგნი უპყრია; კრავის გამოცხადება, რომელმაც ახსნა წიგნს ბეჭდები (გამოცხ. თთ. 4 – 5). თითოეული ბეჭდის ახსნას მოჰყვება ცხენების გამოჩენა: პირველი ბეჭდის ახსნის შემდეგ ჩნდება თეთრი ცხენი; მეორის შემდეგ - წითელი, მესამის შემდეგ - შავი, მეოთხის შემდეგ კი - ჩალისფერი (ფერმკრთალი) (6:1-8).. როდესაც ახსნა მეხუთე ბეჭედი - გამოჩნდა "მათი სულები, ვინც მოკლულ იქნენ ღვთის სიტყვისა და მოწმობისთვის, რომელიც ჰქონდათ" (6:9-12); ხოლო მეექვსე ბეჭდის მოხსნის შემდეგ - დაიწყო მსოფლიო გადატრიალება, რომლისგანაც შეძრწუნდნენ დედამიწის მკვიდრნი (6:13-17).

თანამიმდევრობა მეორე: დედამიწის ოთხივ კიდეში მდგომი ოთხი ანგელოზის ხილვა და ანგელოზი, რომელიც ზეციდან ჩამოდის ღმრთის ბეჭდით ხელში, რათა აღბეჭდოს ღმრთის 144 ათასი მონა (თ. 7). მეშვიდე ბეჭდის ახსნა და საყვირთა დაცემა, რომელთაც დიდი სასჯელები მოჰყვა (თთ. 8 – 9). ანგელოზი გახსნილი წიგნით ხელში. ტაძრის გაზომვა. ორი მოწმის გამოჩენა; მიწისძვრა და მათი ამაღლება ზეცად. მეშვიდე საყვირის დაცემა: გრგვინვა ცაში და დიდება უფლისა ჩვენისა იესუ ქრისტესი. ტაძარი ცაში და კიდობანი, რომლის გამოჩენას ახლდა ელვა და ქუხილი, გრგვინვა, მიწისძვრა და სასტიკი სეტყვა (თთ. 10 – 11).

თანამიმდევრობა მესამე: დიდი ნიშანი: დედაკაცი შემოსილი მზით, წითელი ურჩხული, მიქაელ მთავარანგელოზის ბრძოლა ურჩხულთან და ამ უკანასკნელის დედამიწაზე ჩამომხობა (თ. 13). ქალწულთ ხილვა, რომლებიც იდგნენ წმიდა მთა სიონზე; ანგელოზი, რომელიც დაფრინავდა ცაში მარადიული სახარებით; სხვა ანგელოზი, რომელიც იუწყება ბაბილონის დაცემას და მხეცის თაყვანისმცემელთ ემუქრება. ნათელ ღრუბელზე კაცის ძის მსგავსის ხილვა, რომელსაც ხელში ეპყრა ნამგალი დედამიწის მოსამკელად; ანგელოზი ნამგლით, რომელსაც ჰქონდა ხელმწიფება ყურძნის მტევანთა მოსაჭრელად, და მათ ჩასაყრელად ღმრთის რისხვის ვეება საწნახელში (თ. 14).

თანამიმდევრობა მეოთხე: შვიდი ანგელოზის ხილვა შვიდი თასით ხელში, რომელშიც შვიდი უკანასკნელი წყლულებაა და მხეცზე გამარჯვებულთა ხილვა (თ. 15). ექვსი თასის გადმოღვრა ერთი მეორის მიყოლებით და მათი გადმოღვრის შედეგად გამოწვეული ექვსი წყლულება. მიწისძვრა მეშვიდე თასის გადმოღვრის შემდეგ (თ. 17). ბაბილონის დაღუპვა და გოდება (თ. 18). სიხარული ცაში. ხილვა გახსნილი ცისა, თეთრი ცხენისა და მასზე მჯდომარე ღმრთის ერთგული და ჭეშმარიტი სიტყვისა, რომელიც თავისი მხედრიონით მხეცისა და ცრუწინასწარმეტყველის გასასამართლებლად მოემართება.

თანამიმდევრობა მეხუთე: ანგელოზი ჯაჭვითა და კლიტით ხელში, რათა ჩაამწყვდიოს ურჩხული უფსკრულში ათასი წლით. ქრისტესთვის მოკლულთა აღდგომა მკვდრეთით და მათი ათასწლოვანი მეუფება ქრისტესთან ერთად. სატანის გათავისუფლება, გოგისა და მაგოგის ხალხების გამოჩენა, მათი დამარცხება და სატანის ჩაგდება გეჰენაში. სპეტაკი საყდრის ხილვა, მკვდართა გასამართლება და სიკვდილისა და ჯოჯოხეთის ჩაგდება გეჰენაში (თ. 20). ახალი ცისა და ახალი მიწის, ასევე ახალი იერუსალემისა და მის ბინადართა ხილვა (თთ. 21 – 22:1-5).

ამ ხილვას უშუალოდ ერთვის აპოკალიფსისის დასკვნა, რომელიც იესუ ქრისტეს ავტორიტეტზე მითითების გარდა, რომელიც გამოცხადების ჭეშმარიტი ავტორია, შეიცავს მოწოდებას მთელი გულით მივიღოთ მასში ნაუწყები და მოთმინებით ველოდოთ უფლის მეორედ მოსვლას, რომელიც მალე იქნება (თ. 22:6-22).

ხუთი თანამიმდევრობის ამ მოკლე აღწერიდან შეიძლება დავინახოთ ის საერთო აზრი, რომ საღმრთო განგების გამორკვევა მიმართულია ზოგადიდან კერძოსკენ, რასაც თანდათანობით ახალი და ახლი დეტალები ემატება. ხოლო, რადგან ეს ცხოვრება საყოველთაო სამსჯავროთი უნდა დამთავრდეს, როდესაც ყველას მიეგება "საქმეთაებრ მათთა" და რომელთაც წინ უძღვის ღმრთის მოწოდება სინანულისკენ, ამ თანამიმდევრობებშიც გამოყენებულია ღმრთის რისხვათა და სასჯელთა ეტაპობრივი გაძლიერება უკეთურებზე.

პირველ თანამიმდევრობაში გამოსახულია მსოფლიოში ქრისტეანული ქადაგების მხოლოდ საზოგადო შედეგები: უბედურებები დედამიწაზე და ჯილდოები ცაში (პირველი ხუთი ბეჭედი). ეს თანამიმდევრობა მთავრდება მხოლოდ მითითებით მომავალი სამსჯავროსი, რომელსაც წინ უსწრებს მსოფლიო გადატრიალება.

მეორე თანამიმდევრობა იწყება ღმრთის რჩეულთა და ცოდვილთა განყოფით და შეიცავს უშუალოდ ამ ცოდვილებზე ღმრთის რისხვის მოვლენათა გახსნას, რომლებიც თვითონ სჯიან საკუთარ თავს. ეს სასჯელები გამოიწვევენ მართალთა და ცოდვილთა უკიდურეს გაუცხოებასა და დაშორიშორებას. ცოდვილები რჩეულთა ორ წარმომადგენელს გამოუცხადებენ საშინელ დევნას. მაგრამ ბოროტების ეს უკიდურესი განვითარება ამავდროულად გახდება მისი დაცემის წინაპირობას: ქუხილი და მიწისძვრანი იუწყებიან სამსჯავროს მოახლოვებას.

მესამე თანამიმდევრობის მოვლენები წარმოადგენენ ერთგვარ განმარტებას მათი წინამორბედი თანამიმდევრობებისა: მართალთა მიწიერი ტანჯვა-წამება, ცოდვილთა ბოროტმოქმედება და მათი მტრობა პირველთა წინააღმდეგ არის შედეგი იმ ბრძოლისა, რომელიც წარმოებდა დედამიწაზე სიკეთესა და ბოროტებას შორის, - კეთილ და ბოროტ ანგელოზთა შორის. ეშმაკი სამყაროში თავის წარმომადგენელს, ანტიქრისტეს (მხეცს) გამოაგზავნის. მაგრამ ბრძოლა სიკეთის გამარჯვებით დაგვირგვინდება; ანგელოზი უკვე იუწყება ამ გამარჯვებას და გამოჩნდება ქრისტე ნამგლით ხელში, რაიც მაცხოვრის იგავის მიხედვით სამყაროს აღსასრულს აღნიშნავს.

იმის შემდეგ, რაც მესამე თანმიმდევრობაში მითითებულ იქნა დედამიწაზე ბოროტების არსებობის უმთავრესი მიზეზი, მეოთხე თანამიმდევრობის მოვლენები ერთის მხრივ გვიხატავს სამართლიანი სასჯელების სურათს, რომელსაც ცოდვილი სამყარო დაექვემდებარება, მეორეს მხრივ კი ბოროტების აღზევება, რომელიც იქნება პირმშო სატანისა. საღმრთო განგებას როდი სძინავს: ცოდვილი სამყაროს სასჯელები მიაღწევს თავის დასასრულს და იმის შემდეგ, რაც ყველასთვის ცხადი გახდება, რომ კაცობრიობა რჩება სინანულის გარეშე, უფალი გამოცხადდება თავისი მხედრიონით და გაასამართლებს მთელს სამყაროს, რომლის დასჯას მისი უმთავრესი მაცდურებით - მხეცითა და ცრუწინასწარმეტყველით ანუ ანტიქრისტეთი და მისი თანაშემწით დაიწყებს.

მეხუთე თანამიმდევრობის მოვლენები თუმც კი წარმოადგენენ წინამსწრობი მოვლენების გაგრძელებას, სინამდვილეში ის არის პასუხი შესაძლო გაუგებრობებზე ადრე ხსენებულ თანამიმდევრობებთან დაკავშირებით. ქრისტესა და მოციქულთა სწავლებით, ეშმაკი უკვე დამარცხებულია. მაშ, რატომ მძლავრობს ის ასე სამყაროში? ამ კითხვაზე აპოკალიფსისი პასუხობს, რომ ეშმაკი ნამდვილად დამარცხებულია და ის შეკრულია უფლის გამომსყიდველი მსხვერპლით; მაგრამ ეს საკვრელები მოქმედებენ მხოლოდ იმ ადამიანებთან მიმართებაში, ვინც ქრისტეს ჭეშმარიტი მონაა, რომლებიც თანაჯვარსეცმებიან მას და მასთან ერთადვე აღსდგებიან სუფევად. ეშმაკი თავისუფალია მხოლოდ წინააღმდეგობის ძეთა მიმართ. თავის ადრინდელ სრულ თავისუფლებას ის მიიღებს მხოლოდ სამყაროს აღსასრულის წინ და ისიც მხოლოდ მცირე დროით (ანტიქრისტეს დროს). მაშინ ის მიიღებს ისეთ ძალაუფლებას, რომ შეძლებს შეებრძოლოს წმინდანებსაც კი. ეშმაკის ეს დროებითი თავისუფლება ამავე დროს იქნება მისი უკანასკნელი აღზევება, რომელსაც მოჰყვება მისი საბოლოო დაცემა და მისი საბოლოო დასჯა თავის მიმდევრებთან ერთად.

ის აღზევდება, მაგრამ არა იმისთვის, რათა სამუდამოდ დარჩეს იქ, არამედ იმისთვის, რათა ყველასთვის აშკარა გახდეს მისი დამხობა, მისი შთავარდნა უფსკრულში, გეჰენაში. სწორედ მაშინ, როდესაც ეშმაკის ეს დამხობა ყველას თვალწინ აღსრულდება, დაისადგურებს სამარადისო მშვიდობა და მართალთა ჭეშმარიტი ნეტარება და დაიწყება ცოდვილთა სამარადისო ტანჯვა.

გაგრძელება იქნება.

გამოყენებული ლიტერატურა: Свящ. Н. Орлов. Апокалипсис святого Иоанна богослова (опыт православного толкования. Москва. 1904 г., репринт 1999 г. стр. 5).
Назад к содержимому