განმარტებანი - მცირე აპოკალიფსისი - აპოკალიფსისი

Перейти к контенту
სწავლანი > განმარტებანი
მცირე აპოკალიფსისი

მათეს სახარების 24-ე თავის განმარტება
მცირე აპოკალიფსისი
იესუს ბოლო ქადაგება იყოფა ორ ნაწილად: პირველი არის აპოკალიპტური (თ. 24), და მეორე, - იგავებისგან შემდგარი ნაწილი, რომელიც პირველის ილუსტრირებას წარმოადგენს.

ეს ქადაგება ძლიერ განსხვავდება მთელი დანარჩენი სახარებისგან, რადგან ის განსაკუთრებული შინაარსისაა: აქ იესუ სამყაროს აღსასრულზე ლაპარაკობს აპოკალიპტიკის ენაზე, რასაც ჩვენ სახარებებში პირველად ვხვდებით. რაც შეეხება თვით ქადაგებას ის შედგენილ ხასიათს ატარებს, რადგან მასში შეერთებულია ქადაგებანი, რომლებიც, სავარაუდოდ, ადრე დამოუკიდებელნი იყვნენ. ამგვარი დასკვნა შეიძლება გავაკეთოთ მარკოზისა და ლუკას სახარებებიდან, რომლებთანაც ზოგიერთი გამონათქვამები სხვადასხვა ადგილას გვხვდება და განთავსებულნი არიან სხვა კონტექსტში (შეად. მთ 10:19-20; მთ. 10:22; ლკ. 17:31). ქადაგების მეორე თავისებურებას წარმოადგენს მისი ჟანრის განსაზღვრა, რადგან მასში შეერთებულია ქადაგების, ანდერძის, წინასწარმეტყველებისა და აპოკალიპტური ხედვის ელემენტები.

წმიდა წერილიდან ვიცით, რომ დიდი ადამიანი სიკვდილის წინ ამბობდა სიტყვას, რომელიც მიმართული იყო თავისი შვილების ან მიმდევრებისადმი, მაგალითად, იაკობი (დაბ. 48:21-49:28), მოსე (მეორე რჯლ. 31:28-30; 32), იეშუა ბენ ნუნი (იესუ ნავე 23-24), სამუელი (1 მეფ. 12), დავითი (1 პარ. 25-29:20) და სხვა. წმიდა წერილში ბევრი წინასწარმეტყველური წიგნია, და ადამიანებს, როგორც წესი, წარმოდგენა აქვთ წინასწარმეტყველებაზე. მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ მომავალ მოვლენათა წინასწარმეტყველებაში მთავარი მოსახდენი მოვლენები როდია, ის შეიძლება არც კი იყოს ნახსენები. ღმერთი წინასწარმეტყველის პირით ადამიანებს არიგებს, აფრთხილებს, ამხელს, ითხოვს სინანულს და სულიერ ცვლილებას.

აპოკალიპტიკა კი დაინტერესებულია სხვა თემით - სამყაროს აღსასრულითა და ამ აღსასრულის წინა ჟამში ეკლესიისა და კაცობრიობის ხვედრით. ის გვეუბნება ისტორიის იმ პერიოდზე, როდესაც ღმერთი ისტორიის მსვლელობაში თავისი უშუალო და პირდაპირი ჩარევით ამარცხებს ბოროტებას და ამთავრებს ისტორიის მსვლელობას.

აპოკალიპტური ლიტერატურის ჯანრი ძალიან პოპულარული იყო აღთქმათშორის პერიოდში (ენოქის წიგნი, ეზრა, იუბილეთა წიგნი და მრავალი სხვა), მაგრამ კანონიკურ წერილშიც შეტანილია საკმაოდ მრავალი აპოკალიპტური ტექსტი: ესაიას, ეზეკიელის, იოველის და, უპირველეს ყოვლისა, დანიელის წინასწარმეტყველებათა ცალკეული თავები. მათეს სახარების 24-ე თავს, რომელიც მრავალ საკითხში იმეორებს მარკოზის სახარების 13-ე თავს, ბევრმა "მცირე აპოკალიფსისიც" კი უწოდა. ზოგიერთი მკვლევარი მათეს სახარების 24-ე თავს მიიჩნევდა იუდეო-ქრისტიანთა წრეებიდან გამოსულ ნაწარმოებს, რომელიც დაიწერა უშუალოდ ამბოხების წინ ან თუნდაც რომის წინააღმდეგ 66 წ.-ს მომხდარი ამბოხების დასაწყისში.

ამგვარი კომენტატორების აზრით, მსგავსი ტექსტი არ შეიძლებოდა ყოფილიყო ქრისტეს ქადაგება, თუნდაც იმიტომ, რომ აქ მოცემულია "ნიშნები", მათ კი, როგორც ცნობილია, ქრისტე არ იძლეოდა (მათე 12:39). მაგრამ ამ თავის ყურადღებით შესწავლა ათვალსაჩინოებს, რომ ეს "აპოკალიფსისი" მხოლოდ მოგვაგონებს ამ ჟანრის ნაწარმოებს. კლასიკურ აპოკალიფსისში თხრობა ყოველთვის სწარმოებს ძველი დროების ვინმე დიდი და ცნობილი პიროვნების სახელით, რომელსაც ყოველთვის ეძლევა გამოცხადება მომავალ მოვლენებზე. ამგვარი ადამიანი, როგორც წესი, ანგელოზს ცაში აჰყავს, თან დაჰყვება და მომავალ მოვლენებსა და მის წინამორბედ ნიშნებს უჩვენებს. აპოკალიფსისში ბევრი ასეთი საიდუმლო სიმბოლოა, რომელიც თავის განმარტებას ელის.

ამრიგად, იდუმალთმხილველისთვის ადრიდანვე ცნობილია მომავლის სცენარი, ასევე განსაკუთრებულ ნიშანთა მთელი სისტემა, რომლებიც ერთი პირიოდის დასასრულსა და ახალი პერიოდის დასაწყისზე მიანიშნებენ. ასეთია, მაგალითად, იოანეს აპოკალიფსისი, იმ განსხვავებით, რომ იდუმალთმხილველი აქ მოვლენათა თანამედროვეა და არა წარსულის დიადი ადამიანი, როგორც იყო თუნდაც ენოქი ან ადამი.

ამ "მცირე აპოკალიფსისში" არ გვხვდება აპოკალიპტური ლიტერატურის მრავალი ნიშანი  (წმიდა ომი, რომის განადგურება, სიძულვილის და შურისძიების გრძნობა, დიასპორის შეკრება, იერუსალიმის განახლება, ძალაუფლება წარმართებზე, ახალი, მომავალი საუკუნის სიუხვე, ნეტარება და სხვა). აი რატომ არის უმჯობესი ეს ტექსტი განსაზღვრულ იქნას, როგორც წინასწარმეტყველური ქადაგება ზოგიერთი აპოკალიპტური ელემენტით (მშობიარობის ტკივილები, უბედურებები, აღსასრული).

ამ ქადაგებით იესუ ამთავრებს მოწაფეთა განსწავლას და ამთავრებს თავის მიწიერ მსახურებას, ამიტომაც სრულიად ბუნებრივია, რომ მისი შინაარსი ეხება იერუსალიმისა და სამყაროს აღსასრულს.

მათეს სახარების 24-ე თავს რთული კომპოზიცია და ჩვენთვის უჩვეულო ლოგიკა გააჩნია. მისი გეგმა დაახლოებით ასეთია: 1) შესავალი (მ. 1-3); 2) "ნიშნები", რომლებიც სინამდვილეში არ წარმოადგენენ ნიშნებს (მ. 4-8); 3) მოწაფეთა დევნა (მ. 9-14); 4) "მეორე ნიშანი", ანუ წინასწარმეტყველება იერუსალიმის ხვედრზე (მ. 15-22), ცრუწინასწარმეტყველთა გამოჩენა (მ. 23-25); 6) "მესამე ნიშანი" ანუ წინასწარმეტყველება სამყაროს აღსასრულზე (მ. 26-31); 7) "მეოთხე ნიშანი", ანუ იგავი ლეღვის ხეზე (მ. 32-35); 8) მზადყოფნის საჭიროება, რადგან ნიშნები უკვე აღარ იქნება (მ. 36-44).

მკითხველი თუ ყურადღებით შეისწავლის ამ თავს, გაიგებს, თუ რატომ ჩავსვით სიტყვა "ნიშანი" ბრჭყალებში. იესუს თანამედროვე აპოკალიპტური თხზულებებისთვის (სამყაროს აღსასრულის მათი ნიშნებითურთ) - იესუმ სრულიად უგულებელჰყო ამგვარი ნიშნების გამოყენება, რომელთა წყალობითაც ადამიანს თითქოსდა შეუძლია სამყაროს აღსასრულის ჟამის გამოანგარიშება. კაცის ძე კი მოვა უეცრად, და ამიტომაც ადამიანები მუდმივად უნდა ფხიზლობდნენ, და არ იუქმონ, არ იზარმაცონ და მხოლოდ სამყაროს აღსასრულის წინ მოინდომონ სწრაფი სინანული.

24-ე თავი მთავრდება იგავით გონიერ და უგნურ მონებზე (მ. 45-51). ამავე თემას - მუდმივ მღვიძარებაზე, ჯილდოებსა და სასჯელებზე - აგრძელებენ 25-ე თავის ორი იგავი: ათ ქალწულზე (მ. 1-13) და დამარხულ ტალანტზე (მ. 14-27). ქადაგება მთავრდება უკანასკნელი სამსჯავროს დიადი სურათით (მ. 31-46).  


1. გამოვიდა იესუ ტაძრიდან და წავიდა; მიუახლოვდნენ მისი მოწაფეები, რათა ტაძრის შენობები ეჩვენებინათ მისთვის.

2. ხოლო იესომ მიუგო მათ: ხომ ხედავთ ყოველივე ამას? ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ: ქვა ქვაზე არ დარჩება აქ, არამედ ყველაფერი დაინგრევა.
მცირე აპოკალიფსისი
იერუსალიმის დანგრევა. დევიდ რობერტსი (1850 წ.)

სინოპტიკოსები (მათე, მარკოზი და ლუკა მახარობლები) ზუსტად უთითებენ, თუ საითკენ გაეშურა მაცხოვარი თავის მოწაფეებთან ერთად, კერძოდ, ელეონის მთისკენ (მთ. 24:3; მკ. 13:3), საიდანაც კარგად ჩანდა იერუსალიმიც, მთელი თავისი ბრწყინვალებით, და ტაძარიც. ეს დასტურდება შენიშვნებითაც (მთ. 26:6 და მკ. 14:3), საიდანაც ვხედავთ, რომ ელეონის მთაზე წარმოთქმული გრძელი "ესქატოლოგიური" ქადაგების შემდეგ, იესუ მივიდა ბეთანიაში. მან ტაძარი დატოვა სიტყვებით: "და აჰა, გრჩებათ თქვენი სახლი ოხრად" (მთ. 23:38). მან თითქოსდა მტვერი ჩამოიბერტყა თავის ფერხთაგან (შეად. მთ. 10:14) იმ სახლის წინაშე, რომელიც ოხრად უნდა დარჩენილიყო. გზაზე, გარკვეული დროით, ტაძრის ნაგებობები არ ჩანდა. მაგრამ მკვეთრი მოსახვევის შემდეგ ის კვლავ წარმოუდგა ყველას მთელი თავისი დიდებულებით. მოწაფეებს, რომლებიც ქრისტეს ახლდნენ და, რომლებსაც, რა თქმა უნდა, ესმათ მისი სიტყვები ტაძრის გაპარტახების შესახებ, კარგად ვერ წარმოედგინათ, თუ როგორ უნდა მოსულიყო გაპარტახება ამ უდიდებულეს ადგილას, რომელიც ყველასთვის აშკარა იყო. ტაძრის მშენებლობა დაიწყო ქრ. შობამდე 20 წელს და დასრულდა 63 წ. ქრისტეს შობის შემდეგ. მისი ნაგებობები ჯერაც დაუსრულებელი იყო, მაგრამ მისი სიდიადე ყველას ანცვიფრებდა. ტაძარი სამყაროს ერთ-ერთი საოცრება იყო. რა აზრი ჰქონდა ამ ნაგებობას? ყველა იუდეველი იერუსალიმს და მის ტაძარს უკავშირებდა თავის სანუკვარ ოცნებას, რომელიც მესიის მოსვლით უნდა დაგვირგვინებულიყო. ახლა კი მესია ამბობს, რომ ტაძარი გაპარტახდება. ამიტომაც მოწაფეები მიეახლნენ ქრისტეს (ელეონის მთისკენ სვლის დროს) და ტაძრისა და მისი დამხმარე ნაგებობების სიდიადეზე მიანიშნეს. მარკოზის მიზედვით ცოტა სხვანაირადაა - მოწაფეები ქრისტეს არ მიანიშნებენ ტაძრის ნაგებობაზე, არამედ მას მხოლოდ ერთი მოწაფე ესაუბრება, თუ როგორი ქვები და როგორი ნაგებობები აქვს ამ ტაძარს; ლუკას მიხედვით კი, ოდნავ სხვანაირად, - ზოგიერთები, - როგორც ჩანს, მოწაფეთაგან, - გზაზე მიმავალ იესუს ეუბნებოდნენ, როგორი ძვირფასი ქვებითაა მორთული ტაძარი. ყველა ამ მონათხრობში იოტისოდენა წინააღმდეგობაც კი არ არის, რადგან ყველაფერი სწორედ ისე შეიძლებოდა ყოფილიყო, როგორც ისინი ჰყვებიან, თანაც ერთი ერთ რამეზე ამახვილებს ყურადღებას, სხვა კი - სულ სხვა რამეზე.

ექვთიმე ზიგაბენი (დაახლ. 1050-1122): "როდესაც მოწაფეებს ესმათ მაცხოვრის სიტყვები: "და აჰა, გრჩებათ თქვენი სახლი ოხრად" (ლუკა 13:35), - უკვირდათ, რომ ასეთი ტაძარი გაპარტახდებოდა; ამიტომაც მიუახლოვდნენ მას, რათა ტაძრის საუცხოო ნაგებობებისთვის მიეთითებინათ".

ნეტ. იერონიმე სტრიდონელი (დაახლ. 347–419/20): პირდაპირი აზრით (juxta historiam) ადგილის მნიშვნელობა გასაგებია. მაგრამ, გადატანითი მნიშვნელობით ეს ნიშნავს, რომ, როდესაც უფალი ტაძრიდან გამოვიდა, სჯულისა და მისი მცნებების მთელი ნაგებობა ისე უწესივროდ არეულიყო, რომ იუდეველებს არაფრის აღსრულება არ შეეძლოთ; თავის წართმევით კი სხეულის ყველა ნაწილი ერთმანეთს გადაემტერა.

წმ. იოანე ოქროპირი (IV ს.): რამდენადაც ქრისტემ თქვა: "და აჰა, გრჩებათ თქვენი სახლი ოხრად" (მათე 23:38) და კიდევ მანამდე აუწყა უამრავი უბედურებების შესახებ, მაშინ მოწაფეები, მოისმინეს რა ეს, გაკვირვებით მიუახლოვდნენ მას, ანახებდნენ ტაძრის სილამაზეს და გაოცებული არიან, ნუთუ ასეთი სილამაზე განადგურებულ იქნება, უძვირფასესი ქმნილება და ხელოვნების გამოუთქმელი მრავალფეროვნება? (75-ე ჰომილია მათეს სახარებაზე).

ეპისკოპოსი მიხაილი (ლუზინი) (1830-1887): "გამოვიდა იესუ ტაძრიდან" და ელეონის მთისკენ გაეშურა (შეად. მათე 24:3). მაშინ "მიუახლოვდნენ მისი მოწაფეები, რათა ტაძრის შენობები ეჩვენებინათ მისთვის". როდესაც იესუმ ბრძანა: "და აჰა, გრჩებათ თქვენი სახლი ოხრად" (მათე 23:38), და კიდევ მანამდეც მრავალი უბედურებები იწინასწარმეტყველა, მოწაფეები, ეს რომ ესმათ, მიეახლნენ მას, ტაძრის ნაგებობათა მშვენიერებაზე მიუთითეს და გაოგნებულებმა ჰკითხეს, თუ როგორ უნდა განადგურებულიყო ესოდენი სილამაზე, ძვირფასი ნივთები და ხელოვნების გამოუთქმელი მშვენიერება" (ოქროპირი). "ტაძრის ნაგებობები" - ანუ არა მარტო ტაძარი, არამედ მისი მრავალი მინაშენი, სტოვები, ეზოები და სხვა, - რაც ერთობლიობაში ტაძრის სახელს ატარებდა.

ნეტ. თეოფილაქტე ბულგარელი (XI-XII სს.): ტაძრიდან გამოსვლით უფალმა აჩვენა, რომ იუდეველების დატოვებას აპირებს, და როგორც თქვა, რომ "დაეტეოს სახლი თქვენი უხრად", ისეც მოიქცა. მოწაფეებს ტაძრის დანგრევას უწინასწარმეტყველებს, რადგან ისინი ამქვეყნიურად აზროვნებდნენ, შენობის სილამაზით ტკბებოდნენ და ქრისტეს ერთგვარად ამას უჩვენებდნენ. შეხედე, ცარიელს და რა ლამაზ შენობას სტოვებო. ამქვეყნიურისადმი მიჯაჭვულობისგან განსარიდებლად და ზეციურ იერუსალიმში შესაყვანად უფალი ეუბნება მათ: "აქ ქვა ქვაზე არ დარჩება", ანუ არ შეგფერით, რომ ამ ხრწნადი შენობის გიკვირდეთ, თითქოს დიდი რამ იყოს, არამედ მზერა ზეციურს უნდა მიაპყროთ და მას უნდა ეშურებოდეთ. გარდა ამისა, ის ტაძრის ხილულ დანგრევაზე მითუთებს, როცა გამოთქმის ამგვარ მკაცრ სახეს იღებს: "აქ ქვა ქვაზე არ დარჩება" (მათეს სახარების განმარტება. თ. 24. თბილისი. 2009 წ. გვ. 315).
მცირე აპოკალიფსისი
3. ხოლო როცა ზეთისხილის მთაზე იჯდა განმარტოებით, მიუახლოვდნენ მისი მოწაფეები და ჰკითხეს: გვითხარი, როდის მოხდება ეს? ან რა იქნება ნიშანი შენი მოსვლისა და საუკუნის დასასრულისა?


პროფ. ა. პ. ლოპუხინი (1852-1904): კედრონის ველზე რომ გადავიდნენ, ქრისტე და მოციქულები ვიწრო ბილიკით ბეთანიისკენ, ელეონის მთისკენ მიმავალ გზას აუყვნენ. მთის მწვერვალზე მათ შეისვენეს, ქრისტე ჩამოჯდა, შესაძლოა ორი შესანიშნავი კედარის ამწვანებულ ტოტებქვეშ, რომლებიც ოდესღაც ამ მთას ამშვენებდა. აქედან შთამბეჭდავი და ამაღლებული ფიქრების შთამაგონებელი სანახაობა იშლებოდა. ერთი მხრივ, ქვემოთ, წმიდა ქალაქი გადაშლილიყო, რომელიც უკვე დიდი ხანია მეძავობდა და ახლაც, ქრისტეს საზოგადოებრივი მსახურების უკანასკნელ დღეს, საბოლოოდ ამტკიცებდა, რომ თავისი მესიის მოსვლა ვერ შეიცნო. ქრისტეს ფერხთით მთის ფერდობები და გეთსიმანიის ბაღი გადაშლილიყო. მოპირისპირე ფერდობზე თავს იწონებდნენ ქალაქის კედლები და მათ შორის მდებარე ფართე მოედანი, რომელთაც მარმარილოს კოლონადა და ტაძრის მოოქროვილი გუმბათი ამშვენებდა. აღმოსავლეთით, იუდეის უდაბნოს მოშიშვლებული კლდოვანი გორაკების მიღმა, მოაბელთა მთების მეწამული რიგი მოსჩანდა, მზის ჩასვლის ფონზე ძვირფასი ქვების ჯაჭვივით რომ ელვარებდნენ. ღრმა, მზით გამოხრუკულ ტაფობზე მკვდარი ზღვის პირქუში წყლები ლივლივებდნენ. ამგვარად, მთის მწვერვალიდან, მაცხოვარი ყველგან ხედავდა კაცთა ცოდვისა და ღმრთის რისხვის ნაკვალევს. ერთი მხრივ მოქუფრულად ელვარებდა მკვდარი ზღვა, რომლის ფისოვანი და გამაბრუებელი ტალღები ხორციელი გარყვნილებისთვის მოწევნული საღმრთო სასჯელის მუდმივ მოწმობას წარმოადგენდა, ფეხქვეშ კი გადაშლილიყო სახელგანთქმული, მაგრამ დამნაშავე ქალაქი, რომელიც ყველა თავისი წინასწარმეტყველის სისხლს ღვრიდა და უკვე ელოდა შურისგებას უფრო საშინელი და ამაზრზენი დანაშაულისთვის.
 
დანაღვლიანებული ქრისტე ღრმა ფიქრებს მისცემოდა... შიშითა და კრძალულებით მას უახლოვდებიან ყველაზე საყვარელი და უახლოესი მოციქულები: პეტრე, იაკობი, იოანე და ანდრია. როდესაც იხილეს, რომ უფლის მზერა მიპყრობოდა დიდებულ ტაძარს, განმარტოებით მყოფს ჰკითხეს: "გვითხარი, როდის მოხდება ეს? ან რა იქნება ნიშანი შენი მოსვლისა და საუკუნის დასასრულისა?" მათი კითხვა, როგორც ჩანს, მომდინარეობდა იმ ვარაუდიდან, რომ იერუსალიმის ტაძრის დანგრევა სამყაროს აღსასრულსაც უნდა დამთხვეოდა (Александр Павлович Лопухин. Руководство к Библейской истории Нового Завета. – СПб.: Тузов, 1889. С. 199-200).

წმ. იოანე ოქროპირი (IV ს.): ისინი იმიტომ მიუახლოვდნენ განმარტოებით, რომ აპირებდნენ ძალზედ მნიშვნელოვანი რამ ეკითხათ. მათ მოუთმენლად სურდათ მისი მოსვლის დროის გაგება, რამდენადაც ძლიერ უნდოდათ ეხილათ ის დიდება, რომელიც ურიცხვ სიკეთეთა მიზეზი იქნებოდა. ორი მათგანი ეკითხება მას ამ ორი საკითხის შესახებ: "როდის მოხდება ეს?" - ესე იგი ტაძრის დანგრევა, "რა იქნება შენი მოსვლის ნიშანი"? ლუკა ამბობს, რომ კითხვა იყო ერთი - სახელდობრ, იერუსალიმის დანგრევაზე, რადგანაც მოწაფეები ფიქრობდნენ, რომ მაშინ იქნებოდა მისი მოსვლაც. ხოლო მარკოზი ამბობს, რომ ყველა არ ეკითხებოდა იერუსალიმის დაქცევაზე, არამედ მხოლოდ პეტრე და იოანე, როგორც მეტი კადნიერების მქონენი" (75-ე ჰომილია მათეს სახარებაზე).

ნეტ. იერონიმე სტრიდონელი (დაახლ. 347–419/20): ის იჯდა ზეთისხილის მთაზე, საიდანაც მომდინარეობ შემეცნების ჭეშმარიტი ნათელი; განმარტმოებით მყოფს მოწაფეები მიუახლოვდებიან, რადგან მომავალ ჟამთა საიდუმლოების ცოდნა სურდათ და ეკითხებიან მას სამ მოვლენაზე: როდის მოხდება იერუსალიმის დანგრევა? როდის მოვა იესუ ქრისტე? და როდის დადგება სამყაროს აღსასრული?

ანონიმური კომენტარი (IV ს.): მოწაფეებს აქ აინტერესებდათ, თუ როდის მოხდებოდა ისე, რომ, იესუს სიტყვების თანახმად, იერუსალიმში ქვა ქვაზე არ დარჩებოდა. ამ და სხვა შეკითხვებით, ისინი სთხოვდნენ უფალს მათთვის სამყაროს აღსასრულის ჟამი მიეთითებინა, რომელზეც ქრისტემ დაიდუმა. ტაძართან დაკავშირებული კითხვა მოციქულებს თავიანთთვის აინტერესებდათ, ხოლო სამყაროს აღსასრულთან დაკავშირებული კითხვა ჩვენი სარგებლობისთვის დასვეს: ჩვენ არასოდეს გვინახავს ტაძრის დანგრევა ისევე, როგორც მათ არ უხილავთ სამყაროს დასრულება. ამიტომაც მათთვის თუ ტაძრის დანგრევის ნიშნების ცოდნა იყო სასარგებლო, ჩვენ სამყაროს აღსასრულის ნიშანთა ცოდნა მოგვიტანს სარგებლობას.
 
ყოველ მუშას სიამოვნებს სამუშაოს დამთავრება, და მოგზაურებიც მოუთმენლად ელიან სახლში დაბრუნებას; დაქირავებული მსახური დღეებს ითვლის წელიწადის გასვლამდე, გლეხი კი მუდმივად ელოდება მოსავლის აღების მოახლოვებას. ვაჭარი დღე და ღამე ამოწმებს თავის ქისას, მშობიარე ქალი კი მუდმივად მშობიარობისგან გათავისუფლებაზე ფიქრობს. ასე არიან ღმრთის მსახურნიც - ისინი მოუთმენლად ცდილობენ განჭვრიტონ სამყაროს აღსასრულის მოახლოვება, ვინაიდან: "სადაც არის საუნჯე თქვენი, იქვე იქნება გული თქვენი" (მათე 6:21). თუ დაგროვილ ძვირფასეულობას სკივრში ინახავ, ქუჩიდან სახლში შემოსული აკვირდები იმ ადგილს, სადაც შენი საგანძური იმალება. ასევე მიმართავენ თავიანთ მზერას წმინდანები იმ მხარეს, სადაც მათ გვირგვინები ელოდებათ. სამყაროს აღსასრულის ჟამის გაგება კიდევ იმიტომ არის სასარგებლო, რომ, როდესაც ადამიანი გზაშია, რაც უფრო უახლოვდება საკუთარ სახლს, მით უფრო ჩქარობს შინ მისვლას (წყარო PG 56:900).
იერუსალიმის ტაძრის დანგრევა
ფრანჩესკო ჰაიესი (Francesco Hayez (1791-1882)). იერუსალიმის ტაძრის დანგრევა

4. იესომ პასუხად მიუგო მათ: ფხიზლად იყავით, რათა არავინ გაცდუნოთ.

5. ვინაიდან მრავალნი მოვლენ ჩემი სახელით და იტყვიან: მე ვარ ქრისტეო, და მრავალს აცდუნებენ.


ნეტ. თეოფილაქტე ბულგარელი (XI-XII სს.): "უფალი შემდეგ აგრძელებს: ბევრი ადამიანი მოვა, რომლებიც თავს ქრისტედ წარმოაჩენს, როგორც დოსითეოზ სამარიელი, რომელიც მართლაც ამბობდა თავის თავზე: მე ვარ ქრისტეო, რომლის შესახებ, როგორც წინასწარმეტყველზე, მოსემაც იწინასწარმეტყველა. სიმონ სამარიელი კი თავის თავს ღვთის დიდ ძალას უწოდებდა" (მათეს სახარების განმარტება. თბ. 2009 წ. გვ. 316)

წმ. იოანე ოქროპირი (IV ს.): "რამდენადაც მოწაფეებმა მოისმინეს იერუსალიმზე მოწევნადი სასჯელის შესახებ, როგორც მათთვის უცხოზე, და ფიქრობდნენ, რომ თვითონ მშვიდად იქნებოდნენ, ოცნებობდნენ მხოლოდ კეთილდღეობაზე და მის მიღებას მალე იმედოვნებდნენ; მაშინ მაცხოვარი ისევ წინასწარ აუწყებს მათ უბედურებას, აღძრავს ამით ზრუნვისა და უაღრესი სიფხიზლისათვის, რათა ისინი მაცდურმა ტყუილმა არ გაიტაცოს, და არ იძლიონ უბედურების ძალით, რომელიც მათზე უნდა მოიწიოს. ბრძოლა, - ამბობს ის, - ორმაგი იქნება: მაცდურთა მხრიდან და მტრების მხრიდან; მაგრამ პირველი გაცილებით სასტიკი იქნება, იმიტომ, რომ არეულ და საშინელ ვითარებაში გაცხადდება, როცა ხალხი შიშისა და ძრწოლის ქვეშ იქნება.
 
და მართლაც, უდიდესი არეულობები იყო მაშინ, როცა რომაელები იწყებდნენ აყვავებას, ქალაქები ტყვეობაში იყო, ჯარი და იარაღი მოძრაობაში იმყოფებოდა და მაშინ მრავალნი ყველაფერს ადვილად იჯერებდნენ. იმ ომების შესახებ ეუბნება ის მათ, რომლებიც იერუსალიმში უნდა ყოფილიყო, და არა - მის გარეთ, მსოფლიოს სხვა ადგილებში. რა ესაქმებოდათ მოწაფეებს ამ უკანასკნელებთან? თანაც, ის ახალს არაფერს ეტყოდა, მთელი მსოფლიოს უბედურებების შესახებ რომც ესაუბრა, რომლებიც ყოველთვის ხდებოდა, იმიტომ, რომ უწინაც იყო ომები, აჯანყებები და ბრძოლები. მაგრამ ის ამბობს აქ იუდეველთა ომებზე, რომელიც მალე უნდა მომხდარიყო, რამდენადაც იუდეველებს უკვე აწუხებდათ რომაელების წარმატებები. ხოლო, რამდენადაც ეს უკვე საკმარისი იყო, რომ ისინი აფორიაქებულიყვნენ, ამიტომ ქრისტე წინასწარმეტყველებს კიდეც ამ ყველაფერს.
 
შემდეგ, იმის დასამტკიცებლად, რომ თვითონაც აღდგება იუდეველების წინააღმდეგ და მათ წინააღმდეგ იომებს, ის ამბობს, არა მხოლოდ ბრძოლებზე, არამედ დამარცხებებზე, შიმშილზე, წყლულებზე და მიწისძრებზე, რომლებსაც ღმერთი მოუვლენს მათ და ანახებს, რომ მან თვითონ დაუშვა ომები. და რომ ეს ყველაფერი უბრალოდ კი არ ხდება. როგორც უწინ ჩვეულებრივ ხდებოდა ადამიანთა შორის, არამედ ღმერთის რისხვით. ამიტომაც ამბობს ის, რომ ეს მოხდება არა შემთხვევით ან მოულოდნელად, არამედ - ნიშებით.
 
ხოლო, იუდეველებს რომ არ ეთქვათ, ამ უბედურებებში მაშინდელი მორწმუნენი არიან დამნაშავენიო, მან განუცხადა მათი საქციელის მიზეზი. "ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, - თქვა მან ზემოთ, - რომ ყოველივე ეს მოიწევა ამ მოდგმაზე" (მათე 23:36) და მათი საძაგელი მკვლელობა გაიხსენა. მერე, იმისათვის, რომ მათ, ესოდენ მრავალი უბედურების შეტყობის შემდეგ არ ეთქვათ, რომ წინასწარმეტყველება მთლიანად არ სრულდება, დასძინა: "ნუ შეძრწუნდებით, ვინაიდან ყოველი ეს უნდა მოხდეს" (მათე 24:6). ესე იგი, ყველაფერი, რაც მე ვიწინასწარმეტყველე. განსაცდელების მოსვლა ოდნავადაც ვერ შეუშლის ხელს ჩემი სიტყვების ასრულებას. თუმცა იქნება შფოთი და არეულობები, მაგრამ ისინი სრულებით ვერ შეარყევენ ჩემს წინასწარმეტყველებებს.
 
შემდეგ, რამდენადაც ქრისტემ უარი უთხრა იუდეველებს: "ვეღარ მიხილავთ ამიერიდან, სანამ არ იტყვით: კურთხეულია მომავალი უფლის სახელით!" (მათე 23:39), ხოლო მოწაფეები კი ფიქრობდნენ, რომ იერუსალემის დანგრევასთან ერთად სამყაროს აღსასრულიც დადგებოდა, ამ შეხედულების გამოსასწორებლად ქრისტე ამბობს: "ეს ჯერ კიდევ არ არის დასასრული". ხოლო ისინი რომ ზუსტად ისე ფიქრობდნენ, როგორც მე ვთქვი, დარწმუნდი მათი კითხვით.
 
მართლაც, რას ეკითხებოდნენ ისინი? "როდის მოხდება ეს?" ესე იგი, როდის დაინგრევა იერუსალემი? "ან რა იქნება ნიშანი შენი მოსვლისა და საუკუნის დასასრულისა?" მაგრამ ქრისტემ მაშინვე არ უპასუხა ამ შეკითხვას, არამედ ჯერ ყველაზე აუცილებელზე ლაპარაკობს, და იმაზე, რაც უნდა სცოდნოდათ მანამდე. მან მაშინათვე არც იერუსალემზე და არც მის მეორედ მოსვლაზე არა თქვა; არამედ იმ გაჭირვებაზე, რომელიც კარს იყო მომდგარი. ამიტომაც მოუწოდებს მოწაფეებს სიფრთხილისკენ და ამბობს: "ფხიზლად იყავით, რათა არავინ გაცდუნოთ. ვინაიდან მრავალნი მოვლენ ჩემი სახელით და იტყვიან: მე ვარ ქრისტეო, და მრავალს აცდუნებენ" (მათე 24:4-5).
 
ამგვარად, ჯერ აღძრა ისინი ამის მოსასმენად ("ფხიზლად იყავით," ამბობს ის, "რათა არავინ გაცთუნოთ"). გახადა ისინი მზრუნველები და მღვიძარენი და ცრუქრისტეები ახსენა, შემდეგ იერუსალემის უბედურებებზე ლაპარაკობს, იმ მტკიცებულებაზე დაყრდნობით, რაც უკვემ ოხდა და უგუნური და ჯიუტი ხალხის გარდაუვალ მომავალზე" (წმ. იოანე ოქროპირი. ჰომილიები. VI ტომი. 75-ე ჰომილია მათეს სახარებაზე. თბილისი. 2016. გვ. 376).
 
ეპისკოპოსი მიხაილი (ლუზინი) (1830-1887): "პასუხი" უპირველეს ყოვლისა განეკუთვნება იერუსალიმის დანგრევის პერიოდს, კერძოდ ამ მოვლენის წინმსწრობ ნიშნებს. ერთ-ერთი ნიშანი არის მაცთურთა გამოჩენა, რომელთაგან თავის დაცვას ყველაზე უმეტესად ამცნებს უფალი თავის მოწაფეებსა და მიმდევრბს, რადგან ამგვარი საცთური ყველაზე დიდი საფრთხეა მათი რწმენისთვის. "ფხიზლად იყავით, რათა არავინ გაცდუნოთ". ცთუნება აქ ქრისტეს სარწმუნოებისგან განდგომას და სხვა რაწმუნოებისკენ მიდრეკას გულისხმობს" (https://ekzeget.ru/bible/evangelie-ot-matfea/glava-24/stih-4).

პროფ. ა. პ. ლოპუხინის განმარტებითი ბიბლია: "მაცხოვრის სიტყვები წარმოადგენს მოწაფეებისგან დასმული კითხვის პასუხს (ἀποκριθείς - არის მხოლოდ მათესთან). უცნობია სიტყვა βλέπετε რატომ არის თარგმნილი, როგორც "ფხიზლად იყავით" (ძვ. ქართ. "ეკრძალენით" – "აპოკ." რედ.), თუმცა, სიტყვას ასეთი მნიშვნელობაც გააჩნია. უკეთესია - "ყურადღებით დააკვირდით", "უყურეთ".
 
თარგმანი "არავინ გაცდუნოთ" არაზუსტია, დედნის აზრს არ გამოტავს და ნათქვამის შინაარსს აბუნდოვანებს. გაცთუნოთ რითი? ბერძნულში ყველა მახარობელს გამოყენებული აქვს სიტყვა πλανάω, რაც ნიშნავს სწორი გზიდან გადაცდომას, ხეტიალს, აქეთ-იქით სიარულს, მოტყუებას.
 
ამგვარად, მოწაფეები ვალდებულნი იყვნენ ყურადღებით დაკვირვებოდნენ მოვლენებს, რათა ვინმეს შეცდომაში არ შეეყვანა ისინი და არ მოეტყუებინა. როგორც ჩანს, მოწაფეთა პირველი კითხვა: "როდის მოხდება ეს" (ანუ იერუსალემის დანგრევა)? უპასუხოდ რჩება, უკიდურეს შემთხვევაში, ქრისტე ამ კითხვას პირდაპირ არ პასუხობს.
 
მე-4 მუხლში ასევვე არ გვაქვს პირდაპირი პასუხი მეორე კითხვაზე, რომელიც მეორედ მოსვლასა და სამყაროს აღსასრულს ეხება, მაგრამ, რადგან შემდეგში სწორედ ამაზეა ლაპარაკი, მე-4 მუხლი შეიძლება მთელი მომდევნო მსჯელობის შესავლად შევაფასოთ.
 
სამართლიანად იყო შენიშნული, რომ შემდეგ ქრისტეს ქადაგებაში გადმოცემულია უპირატესად პრაქტიკული სწავლება, რომ მას მიზნად არა აქვს დროზე ადრე გაამხილოს სამყაროს აღსასრულის ჟამის დრო და საათი, და საერთოდ გაამხილოს სამყაროს აღსასრულის დროება, არამედ მიზნად ისახავს მხოლოდ მოწაფეთა განსწავლას, თუ როგორ უნდა მოიქცნენ სამყაროს აღსასრულის მუდმივი მოლოდინის პირობებში.
 
ქრისტეს ეს "ესქატოლოგიური ქადაგება" რთულია განმარტებისთვის და სავსეა გადაულახავი სიძნელეებით, რაც სრულიად გასაგებია, რადგან აქ, საერთოდ, ლაპარაკია სამყაროს მომავალზე. ამ ადგილის განმარტებისთვის დახარჯულია ტიტანური შრომა. ის გახდა მრავალრიცხოვანი ცთომილების მიზეზი, რომელიც მისი არასწორი განმარტებიდან მომდინარეობს. ხოლო სწორი განმარტებისთვის საჭიროა უპირველეს ყოვლისა მხედველობაში მივიღოთ ის, რომ მასში, ერთი მხრივ, ლაპარაკია იერუსალიმის ბედზე, მეორე მხრივ - სამეფოთა მომავალზე, და მესამე მხრივ - სამყაროს აღსასრულზე.
 
მის ამ სამმაგ აზრს სიმოკლისა და სიმარტივისთვის პირველ, მეორე და მესამე აზრს ვუწოდებთ. მას, თუმც მსუბუქი, მაგრამ მაინც გარკვეული კავშირი გააჩნია თითოეული ადამიანის ცხოვრებასთან. ზოგიერთი (არცთუ წარუმატებლად) ცილობდა ამ ადგილის მნიშვნელობა მხოლოდ იერუსალიმისა და იუდეველი ხალხის ბედით განესაზღვრა; სხვები - მხოლოდ სამყაროს აღსასრულსა და ქრისტეს მეორედ მოსვლას ხედავდნენ მასში.
 
ორივე განმარტება შეიძლება მართებულად ჩავთვალოთ. რომ გავიგოთ, თუ როგორ ხდება ეს, საჭიროა მხედველობაში ვიქონიოთ ის, რომ ლაპარაკი ათვალსაჩინოებს იმგვარ მოვლენებს, რომლებიც, როგორც უკვე ვთქვით, შეიძლება განხილულ იქნას სამი მხრიდან ან სამი თვალსაზრისიდან. მაგალითების მიხედვით ამისი დანახვა ძალზედ მარტივია.
 
ადამიანი თუ მოსწორებულ ადგილზე დადგება, მის წინ მხოლოდ ერთი ჰორიზონტი გადაიშლება; თუ ის რამოდენიმე მეტრით აიწევს, მაშინ მის თვალწინ სივრცე უფრო გაფართოვდება და ჰორიზონტიც დაშორდება; და თუ კიდევ უფრო მაღლა აიწევს, მაშინ კიდევ ერთი ჰორიზონტი გადაიშლება.
 
ასეა ქრისტეს ქადაგებაც. ჩვენ მას თუ ყველაზე დაბალი თვალსაზრისიდან განვიხილავთ, დავინახავთ, რომ მასში თითქმის ყველაფერი შეიძლება ახსნილ იქნას უახლოესი მოვლენების, კერძოდ, - იერუსალემის აღებისა და დანგრევის თვალსაზრისით; თუ უფრო ავიწევით, მაშინ დავინახავთ წინასწარმეტყველებას ხალხებსა და სახელმწიფოებზე; და თუ კიდევ უფრო მაღლა - მაშინ სამყაროს აღსასრულს. ამ სამ თვალსაზრისს შორის, სრულიად ბუნებრივად, არსებობს მრავალი შუალედური პერიოდი, რომელიც ერთთათვის ერთ რამეს ცხადყოფს, სხვათათვის კი - სხვა რამეს.
 
ქადაგებაში შეიმჩნევა ეროვნული ფსიქოლოგიის უფაქიზესი და მრავლისმომცველი ცოდნა, რომელიც ნაწილობრივ ისტორიის მიერაც დასტურდება. ვერავინ ვერ წარმოთქვამდა ასეთ ქადაგებას ქრისტეს გარდა. ეს რომ გავიგოთ, უნდა ვივარაუდოთ, რომ რომელიმე ისტორიკოსი ან მეცნიერი, ან კიდევ უბრალო ნათელმხილველი შეეცადა მოკლედ და ზოგადად გადმოეცა კაცობრიობის უკვე წარსული და ცნობილი მოვლენები.
 
მაგრამ, დარწმუნებით შეიძლება ითქვას, რომ მათი შრომა არასრულყოფილი იქნება, რადგან წარსულ მოვლენათა ასეთი მოკლე და ყოვლისმომცველი გადმოცემა - როგორი ცოდნაც გინდ ჰქონდეს ადამიანს, ძალზედ ძნელია. ეს მაგალითი ნათელ წარმოდგენას გვაძლევს იმაზე, თუ რაოდენ ძნელია, თუნდაც ზოგადად ილაპარაკო კაცობრიობის მომავალ ბედზე. ასეთ ამოცანას ასეთი სრულყოფილებით ვერავინ შეასრულებდა ქრისტეს გარდა.
 
მრავალი ცდილობდა დაემტკიცებინა, თითქოსდა მისი ქადაგება მხოლოდ იმდროინდელი იუდაური ესქატოლოგიის ანარეკლია. მაგრამ ედერშეიმმა (1825-1889), მთელი რიგი ციტატებით დაამტკიცა, რომ იუდაური ესქატოლოგია სრულიად საწინააღმდეგო მიმართულებით ვითარდებოდა, ვიდრე ქრისტეს აზროვნება.
 
ამ ქადაგების სინამდვილეში ეჭვი თითქმის არავის ეპარება. როგორც ცანი (გერმ. Zahn – "აპოკ." რედ.) (1838 1933) ამბობს: "მათეს სახარებაში ქრისტეს მხურვალე ქადაგების მთლიანობა, გამორიცხავს ჰიპოთეზას, რომ თითქოსდა ის ჩამატებულია მასალის პირველდაწყებით კონტექსტში, რომელიც ამოკრებილია არა იესუს სხვადასხვა ქადაგებათაგან, არამედ რომელიღაც იუდაური ან ქრისტიანული აპოკალიფსისიდან".
 
კონტრასტი უკანასკნელი სამსჯავროს იუდაურ სურათსა და იმას შორის, როგორც ის არის აღწერილი სახარებებში, იმდენად გამაოგნებელია, რომ მარტო ესეც საკმარისია ახალი აღთქმის ესქატოლოგიური განყოფილების დასაცავად (თუ ეს საჭირო გახდა), ისევე როგორც იმის სამტკიცებლად, თუ რაოდენ უზარმაზარი უფსკრული ძევს ქრისტეს სწავლებასა და სინაგოგის თეოლოგიას შორის (ედერშეიმი). - განსახილველ მუხლში მაცხოვარი, უპირველეს ყოვლისა, აღნიშნავს მოწაფეთა მოუთმენლობას. სწორედ მასში ძევს საშიშროება, რომ მოწაფეები "შეიძლება მისი მოსვლის ცრუ უწყებებათა მსხვერპლნი გახდნენ" (ცანი).
 
ამიტომაც მოუწოდებს ქრისტე მოწაფეებს ყურადღებისკენ, დაკვირვებისკენ, სიფრთხილისკენ; ჭეშმარიტი მესიის მეორედ მოსვლის მოლოდინში ისინი ფხიზლად უნდა იყონ და არ დაექვემდებარონ არანაირ ცრუ-მოწმობას" (Толковая Библия, или Комментарии на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета под редакцией А.П. Лопухина. В 7-ми т. Изд. 4-е. — М.: ДАРЪ, 2009).

იესომ პასუხად მიუგო მათ: ფხიზლად იყავით, რათა არავინ გაცდუნოთ. ვინაიდან მრავალნი მოვლენ ჩემი სახელით და იტყვიან: მე ვარ ქრისტეო, და მრავალს აცდუნებენ.

"ახლა მოციქულებს ეგონათ, რომ მათი საოცნებო სასუფეველი იერუსალიმის დანგრევის შემდეგ დადგებოდა, რომ იესუ მეორედ მოვიდოდა და სამყაროს აღსასრულთან ერთად მისი დიდების სასუფეველი დაიწყებოდა; ისინი ფიქრობდნენ, რომ ეს ყველაფერი მალე, მათსავე სიცოცხლეში მოხდებოდა. სწორედ ამგვარი მოლოდინისგან აფრთხილებს მათ მაცხოვარი, და ნაცვლად იმისა, პირდაპირ ეპასუხა კითხვისთვის, უთხრა: "ფხიზლად იყავით, რათა არავინ გაცდუნოთ" ყალბი დაპირებებით ჩემს მეორედ მოსვლასთან დაკავშირებით და, რომ თითქოსდა სამყაროს აღსასრული მოახლოვებულია. მრავალი მოვა ჩემი სახელით და იტყვის: "მე ვარ ქრისტეო"; მრავალს აცთუნებენ და "ეს ჟამიც მოახლოვდა" (ლუკა 21:8). მაგრამ თქვენ ნუ ერწმუნებით მათ! დაიწყება ერთა მღელვარება, ძმათაშორის შუღლი და სისხლიანი ომები; აღდგება ერი ერის წინააღმდეგ და სამეფო სამეფოს წინააღმდეგ; იქნება შიმშილი, წყლულებანი და მიწისძვრანი, ბოლოს კი გამოჩნდება ნიშნები ცაში; და როდესაც მრავალნი ამას იხილავენ, დაიწყებენ სხვათა დარწმუნებას, თითქოსდა სამყაროს აღსასრული მოახლოვდა. ნუ ენდობით მათ! ეს ჯერ კიდევ არ არის დასასრული; ეს დასასრულის, ისრაელის დასჯისა და მის სნეულებათა დასაწყისია.
 
მოციქულებს მტკიცედ ახსოვდათ უფლის სიტყვები: "ფხიზლად იყავით, რათა არავინ გაცდუნოთ. ვინაიდან მრავალნი მოვლენ ჩემი სახელით და იტყვიან: მე ვარ ქრისტეო, და მრავალს აცდუნებენ" (მათე 24:4), ამიტომაც მათ ვერ აცთუნებდნენ ვერც ცრუწინასწარმეტყველნი და ვერც ცრუქრისტენი, რომლებიც იმ დროისთვისაც უხვად იყვნენ. იოსებ ფლავიოსის თქმით, იმ დროის პალესტინა სავსე იყო მაცთურებითა და მისნებით, რომლებსაც ხალხი უდაბნოში გაჰყავდათ, რათა მისთვის სასწაულები ეჩვენებინათ, თითქოსდა ეს ყოველივე ღვთაებრივი ძალით აღსრულდებოდა. ამგვარ მაცთურთაგან ცნობილნი არიან: დოსითეოს სამარიელი, რომელიც თავს ქრისტეს უწოდებდა, სიმონ მოგვი, ასევე სამარიელი, რომელიც თავს ღმრთის ძეს უწოდებდა, ფევდა, მენანდრე, რომელიღაც ეგვიპტელი და სხვები. იმ დროის ებრაელები, რომლებმაც ქრისტე უარყვეს და, რომლებიც ასე გაცხარებულნი ელოდნენ მათი მსოფლიოს პყრობელი მესიის გამოჩენას, რომ სიხარულით მისდევდნენ ყოველ თვითმარქვიას.
 
ეს ყოველივე წინ უსწრებდა იერუსალიმის დანგრევას; უპირველეს ყოვლისა, ეს უნდა მომხდარიყო, და მოხდა კიდეც" (Гладков Б.И. Толкование Евангелия. Глава 37. - Воспроизведение с издания 1907 года. М.: Столица, 1991. (с дополнениями из издания 1913 г.) - С. 550, 554-5).

არქიეპისკოპოსი ამბერკი (ტაუშევი) (1906-1976): "უფალი ნათლად მიანიშნებს, რომ მისი მეორედ მოსვლა და სამყაროს აღსასრული იერუსალიმის ტაძრის დანგრევის შემდეგ მალე როდის დადგება. ღმრთის სამსჯავროს მოახლოვების პირველ ნიშნად უფალი ცრუქრისტეების გამოჩენას ასახელებს. ისტორიკოსი იოსებ ფლავიოსი ადასტურებს, რომ იერუსალიმის დაცემის შემდეგ მართლაც გამოჩნდა მრავალი ცრუმესია" (https://ekzeget.ru/bible/evangelie-ot-matfea/glava-24/stih-5)

იერონიმე სტრიდონელი (დაახლ. 347-419/20): "მრავალნი მოვლენ ჩემი სახელით და იტყვიან: მე ვარ ქრისტეო, და მრავალს აცდუნებენ". - ერთ-ერთი მათგანი იყო სიმონ სამარიელი, რომლის შესახებაც მოციქულთა საქმეებში ვკითხულობთ და, რომელიც თავს ღმრთის დიად ძალას უწოდებდა (საქმე 8:9-10). სიმონ მოგვი თავის გრაგნილებში, სხვათა შორის, ასეთ სწავლებებსაც ავრცელებდა: "მე ვარ ღმრთის სიტყვა, მე ვარ ბრწყინვალე, ნუგეშისმცემელი, ყოვლისშემძლე, მე ვარ ყოველივე ღვთაებრივი". მეორე მხრივ, მოციქული იოანეც ბრძანებს თავის ეპისტოლეში: "ყრმანო, უკანასკნელი ჟამია, და, როგორც გსმენიათ, რომ მოდის ანტიქრისტე, აწ უკვე მრავლად არიან ანტიქრისტენი, საიდანაც ვიგებთ, რომ უკანასკნელი ჟამია" (1 იოანე 2:18). მე ვფიქრობ, რომ მწვალებელთა ყველა ბელადი - ანტიქრისტეები არიან და ქრისტეს სახელით ქრისტეს საწინააღმდეგოს ასწავლიან. არ არის გასაკვირი, რომ მათ მრავალი აცთუნეს, რადგან უფალმა ბრძანა: "მრავალს აცდუნებენ" (მათე 24:4) (https://ekzeget.ru/bible/evangelie-ot-matfea/glava-24/stih-5).

იუსტინე (პოპოვიჩი) (1894–1978): სამყაროს აღსასრულის ნიშანი - ეს არის ადამიანური ბოროტებისა და ადამიანური სიკეთის უკანასკნელი შერკინება. ერთიც და მეორეც სამყაროს აღსასრულისთვის თავის აპოგეას მიაღწევს, თანაც ადამიანთა მეშვეობით. მთელი ბოროტება აღდგება მთელი სიკეთის წინააღმდეგ, და მთელი სიკეთე აღუდგება წინ მთელ ადამიანურ სიშლეგეს: მთელი სიკეთე განხორციელდება ღმერთკაც იესუ ქრისტეში, ხოლო მთელი ბოროტება - ანტიქრისტეში. ადამიანები მხოლოდ ამ ორ პიროვნებას შორის ორ ჯგუფად გადანაწილდებიან. ბოროტება იმდენად მძლავრი და საშინელი იქნება, რომ უამრავი თვითმარქვია მესიის, ცრუქრისტეები და კაცობრიობის მხსნელების გამოჩენას გამოიწვევს. ისინი აცთუნებენ მრავალთ. შეიძლება თუ არა შემოწმნდნენ კაცობრიობის ეს "მაცხოვრები"? დიახ, არსებობს: ჯვარი და ღმერთკაც იესუ ქრისტეს გამარჯვება სიკვდილზე აღდგომის მეშვეობით, ამასთან, ამ გამარჯვებას წინ უძღოდა ღმერთკაცის უცოდველი ცხოვრება კაცთა შორის დედამიწაზე. ასეთი რამ არც ერთ თვითმარქვია "ქრისტეს", ცრუ-მაცხოვარს არ უჩვენებია და ვერც აჩვენებს. "მე ვარ ქრისტე" - რატომ? სახარებიდან ვიცით: "იესო ქრისტე იგივეა გუშინ, დღეს და უკუნითი უკუნისამდე" (ებრ. 13:8); სახარებაც მისია და ეკლესიაც მისია. ქრისტეს სახელით მოსული თვითმარქვია კი გახლავთ ყოველი, ვინც რაიმეში განუდგება ისტორიულ ქრისტეს ან კომპრომისს დაუშვებს ბოროტებასთან ან კიდევ რაიმე ცოდვით ცთუნდება (https://ekzeget.ru/bible/evangelie-ot-matfea/glava-24/stih-5).

წმ. კირილე იერუსალიმელი (IV ს.): "ფხიზლად იყავით, რათა არავინ გაცდუნოთ. ვინაიდან მრავალნი მოვლენ ჩემი სახელით და იტყვიან: მე ვარ ქრისტეო, და მრავალს აცდუნებენ". და ეს ნაწილობრივ უკვე მოხდა; რადგან ამას ამბობდნენ სიმონ მოგვი, მენანდრე, ასევე ზოგიერთი უკეთური ერესიარქი, და კიდევ მრავალი იტყვის, როგორც ჩვენს დროში, ასევე ჩვენს შემდეგაც" (https://ekzeget.ru/bible/evangelie-ot-matfea/glava-24/stih-5).
სასწაულნი ზეცით
6. გაიგებთ აგრეთვე ომებსა და ომების ამბებს. თქვენ იცით, ნუ შეძრწუნდებით, ვინაიდან ყოველი ეს უნდა მოხდეს, მაგრამ ეს ჯერ კიდევ არ არის დასასრული.

  
არქიეპ. ამბერკი (ტაუშევი) (1906-1976): "მეორე ნიშანი იქნება, როგორც ახლო, ასევე შორეული პერიოდის ომები ("გაიგებთ აგრეთვე ომების ამბებს"). მაგრამ, ეს ომები მხოლოდ დასაწყისი იქნება იმ საშინელებებისა, რომლებიც, თავისი სიმძიმით, უფალმა მშობიარობის ტკივილებს შეადარა".

ანონიმი კომენტატორი (IV ს.): უპირველეს ყოვლისა, ჩემი აზრით, უარი არ უნდა ვთქვათ მოციქულთა კითხვების განხილვაზე, რათა შემდეგ უკეთ გავიგოთ ქრისტეს პასუხი. მოციქულებმა ქრისტეს მისცეს ორი შეკითხვა: პირველად, მათ იკითხეს, თუ რა იქნებოდა იერუსალიმის დანგრევის ნიშანი; და მეორე, როგორი იქნებოდა სამყაროს აღსასრულის ნიშნები. იუდეველი ხალხის განთესვის დროს იერუსალიმი დაინგრა, მაგრამ ის, რაც იერუსალიმად ჩანდა, არ იყო ჭეშმარიტი იერუსალიმი. ასევე ეკლესია სამყაროს აღსასრულის წინ დაცარიელებული აღმოჩნდება, მაგრამ, რაც მოსჩანდა ეკლესიად არ იყო და არ წარმოადგენს ჭეშმარიტ ეკლესიას. უფალს განცალკევებულად არ უთქვამს, როგორი იქნება იერუსალიმის დანგრევის და სამყაროს აღსასრულის ნიშნები, რადგან ისინი, ორივეს განეკუთვნებიან და არიან ერთნაირნი. ქრისტე ისტორიკოსივით ხომ არ პასუხობდა, რომელიც ჩვეულებისამებრ გადმოსცემს მოვლენათა თანმიმდევრობას, არამედ წინასწარმეტყველისთვის დამახასიათებელი მანერით ამბობდა იმას, რაც უნდა მოხდეს მომავალში.
 
წინასწარმეტყველებანი ყოველთვის გამოითქმებოდა და აღიქმებოდა, როგორც საიდუმლო. მაშ, რა? თუკი გვსურს გავიგოთ ქრისტეს მიერ ნათქვამ მინიშნებათა (შიმშილი, ომები, მიწისძვრები) სულიერი აზრი, - შეუძლებელია ისინი გავიგოთ იერუსალიმის დანგრევასთან მიმართებაში, რადგან ქალაქის აღების დროს ერი არ აღმდგარა ერის წინააღმდეგ სულიერი აზრით, ანუ მწვალებლობა მწვალებლობის წინააღმდეგ. მოციქულთა დროს მწვალებლობათა თესლი ეს ესაა ჩაითესა, მაგრამ ისინი ჯერაც არ აღმოცენებულად ქრისტიან მეფეთა გამოჩენამდე და მხოლოდ ჩვენს დროში (იგულისხმება ავტორის ეპოქა, ანუ IV ს. – "აპოკ." რედ.) ამოიზარდნენ და განმყარდნენ. გარდა ამისა, იერუსალიმის დანგრევის დროს ჯერაც არ ყოფილა სულიერი შიმშილი, პირიქით, მაშინ სიუხვე იყო, რომლის შესახებაც ბრძანებს ფსალმუნთმგალობელი: "კეთილად გაიხსენე ქვეყანა და მორწყე, დიდად გაამდიდრე იგი; ნაკადი ღმერთისა სავსეა წყლით; მოამზადე მათი პური, რადგან ასე წარმართე იგი" (ფსალმ. 64:10).
 
და კვლავ, თუკი ჩვენ ამ ნიშნების ბუკვალურად განმარტებას დავაპირებტ, ისინი ვერაფერს გვეტყვიან სამყაროს აღსასრულის შესახებ, რადგან ომები იყო ყოველთვის და არის დღესაც - ამ სიტყვის ბუკვალური გაგებით. იგივე ითქმის შიმშილსა და მიწისძვრებზეც.
 
შეუძლებელია რაიმე მომავალი მოვლენის ნიშნად დავსახოთ, თუკი ის თავისთავად ჩვეულებრივ რამეს წარმოადგენს. მხოლოდ სრულიად ახალი და უჩვეულო შეიძლება იწოდოს ნიშნად. როგორც არსებობს ბუკვალური იერუსალიმი, რომელიც უკვე ძლეულია სულიერად, ასევე არსებობს სულიერი იერუსალიმიც, ქრისტეს ეკლესია, და სწორედ ის უნდა დაექვემდებაროს განსაცდელს სამყაროს აღსასრულის წინ - და ნამდვილად ასეც არის.
 
ამრიგად, ნიშნები, რომლებზეც ლაპარაკობდა უფალი, საჭიროა გავიგოთ, როგორც სულიერად, ასევე ბუკვალურადაც. ბუკვალურად ისინი მეტყველებენ იერუსალიმის დანგრევაზე, ხოლო სულიერიად ეკლესიის განსაცდელზე ბოლო ჟამს. ასე რომ, გაიაზრე ერთიც და მეორეც: ის რაც ხდებოდა იერუსალიმის დაპყრობამდე და ის, რაც მოხდება ქრისტეს ეკლესიის ბოლო გამოცდის წინ. "იქნება შიმშილობა და ჟამიანობა და მიწისძვრანი აქა-იქ" (მთ. 24:7). ყოველს, ვისაც კი წაუკითხავს იოსები (ანუ იოსებ ფლავიოსის "იუდეველთა ომი" – "აპოკ". რედ.), იცის, როგორი შიმშილობა, ჭირი და მიწისძვრა უძღოდა წინ იერუსალიმის დაცემას.
 
სულიერი აზრით, სანამ ეკლესიის გაპარტახება მოხდებოდეს, უეჭველად, დააზიანებენ ქრისტიან ხალხებს და დადგება სულიერი შიმშილი (ხალხებს მოშივდებათ სიმართლე და ჭეშმარიტების ქადაგება - "აპოკ". რედ.), იქნება სულიერი მიწისძვრები, და ხორციელ ცოდვათა განსხვავებული ზომები. ქრისტიანობაში ამდენი განხეთქილება და მწვალებლობა არ აღმოცენდებოდა, მათ ღმრთის სიტყვა რომ არ შიოდეთ; ისინი ესოდენ მრავალ ჭირვებაში, ანუ ხორციელ ვნებათა სნეულებებში არ ჩავარდებოდნენ გარეგან ზემოქმედებას რომ არ დაქვემდებარებოდნენ.
 
ამას გვასწავლის უფალი იგავში მთესველის შესახებ, როდესაც მტერი ხორბალში ღვარძლს ჩათესავს:  "ხოლო როდესაც ეძინა ხალხს, მოვიდა მისი მტერი, ღვარძლი ჩათესა ყანაში და წავიდა" (მათე 13:25) (წყარო: PG 56:900-901, PG 56:904).
  
ა. ს. ლოპუხინი: "ქრისტემ მოწაფეებს წინასწარმეტყველურად დაუხატა დედამიწაზე ღმრთის სასუფევლის განვითარების სურათი, თანაც განსაკუთრებით შეჩერდა ორ უმთავრეს მოვლენაზე - იერუსალიმის დანგრევასა და იუდეველი ხალხის გაპარტახებაზე, და სამყაროს აღსასრულზე. იერუსალიმის დანგრევა მხოლოდ ამ ყველაფრის დასაწყისი იქნება და მასში უნდა დავინახოთ ყოველივე იმის წინასახე, რაც მოხდება სამყაროს აღსასრულის წინ და საუკუნო სამსჯავროზე. როდის მოხდება ეს უკანასკნელი საშინელი მოვლენა არავინ იცის, რადგან ის ღმრთის საიდუმლოა, და მისი წვდომა არ ძალუძთ ანგელოზებსაც კ; თუმცა, უახლოეს მოვლენებამდეც ჯერ კიდევ დიდი დროა, გამოჩნდება მრავალი საცთური, რომლებსაც უნდა მოვერიდოთ. გაჩნდებიან ცრუმესიები, რომლებიც დაშინებითა და მოტყუებით მიიმხრობენ მრავალთ; ქრისტიანებმა კი ეს ყოველივე ურყევად უნდა დაითმინონ და გადაიტანონ ქრისტეს სახელისთვის, და ვინც ბოლომდე დაითმენს ის ცხონდება" (Александр Павлович Лопухин. Руководство к Библейской истории Нового Завета. – СПб.: Тузов, 1889. С. 200).
  
იერონიმე სტრიდონელი (დაახლ. 347–419/20): "ამრიგად, როდესაც გავიგებთ ამას, ნუ ვიფიქრებთ, თითქოსდა უკვე დადგაო სამსჯავროს ჟამი; არამედ ის გადაიდება იმ დრომდე, რომლის ნიშნები აშკარად მითითებულია შემდეგში".

 
7. რადგან აღდგება ხალხი ხალხის წინააღმდეგ, და სამეფო სამეფოს წინააღმდეგ: და იქნება შიმშილობა და ჟამიანობა და მიწისძვრანი აქა-იქ.
 
"მოიწევა უარესი უბედურება, "რადგან აღდგება ხალხი ხალხის წინააღმდეგ, და სამეფო სამეფოს წინააღმდეგ: და იქნება შიმშილობა და ჟამიანობა და მიწისძვრანი აქა-იქ" და დიადი სასწაულნი ზეცით (ლუკა 21:11), რათა ადამიანები მიხვდნენ, რომ ყოველივე ღმრთისგან მოვლენილი სასჯელია. თუმცა, ეს საშინელებები, რომლებსაც მრავალნი მესიის მოსვლის ნიშნად ჩათვლიან, სინამდვილეში მხოლოდ "სალმობათა დასაბამი", ანუ მომავალ არნახულ ჭირვებათა დასაწყისი იქნება" (Троицкие листки игумена Пантелеимона. Толкование на группу стихов: Мф: 24: 7-7).
ეპისკოპოსი მეთოდე (კულმანი). "მოიწევა უარესი უბედურებები: "რადგან აღდგება ხალხი ხალხის წინააღმდეგ, და სამეფო სამეფოს წინააღმდეგ: და იქნება შიმშილობა და ჟამიანობა და მიწისძვრანი აქა-იქ" (მათე 24:7), "საშინელებანი და დიადი სასწაულნი ზეცით" (ლუკა 21:11). ამ საშინელებებს მრავალი მესიის მოსვლის ნიშნად ჩათვლის, მაგრამ სინამდვილეში ეს მხოლოდ "სალმობათა დასაბამი", ანუ მომავალ საშინელ და გრანდიოზულ უბედურებათა "მშობიარობის" პირველი ტკივილები იქნება.

 
8. ხოლო ყოველივე ეს სალმობათა დასაბამია.

ნეტ. იერონიმე სტრიდონელი. "ეს ყოველივე სალმობათა დასაწყისია. არ მეეჭვება, რომ ეს ყოველივე, როგორც დაწერილია, ბუკვალური აზრით აღსრულდება; მაგრამ ამავდროულად ვფიქრობ, რომ "ხალხის აღდგომა ხალხის წინააღმდეგ, და სამეფოს აღდგომა სამეფოს წინააღმდეგ", ასევე წარწყმედა მათი, ვისი სიტყვაც სიმსივნესავით ვრცელდება და ასევე ღმრთის სიტყვის მოსმენის უმძაფრესი მოშიება, დედამიწის შერყევა და ჭეშმარიტი სარწმუნოებისგან განდგომა, - ეს ყველაფერი ეხებათ მწვალებლებს, რომლებიც ერთმანეთს ეწინააღმდეგებიან და მით ეკლესიას ანიჭებენ გამარჯვებას" (https://ekzeget.ru/bible/evangelie-ot-matfea/glava-24/stih-7/).
ამრიგად, ეს ჯერ კიდევ არ არის დასასრული, არამედ "სალმობათა დასაბამია". როგორც ქალი განიცდის ტკივილებს, ბავშვის შობისას, ასევე სამყაროს აღსასრულისა და ახალი საუკუნის დასაწყისს წინ  უსწრებს პერიოდი, რომელსაც "სალმობათა დასაბამი" ეწოდება და რაც ნიშნავს სამყაროს აღსასრულსა და უფალ იესუ ქრისტეს მეორედ მოსვლის მოახლოვებას.
 
კატაკლიზმები ადასტურებენ იმას, რომ ღმერთი მონაწილეობს ისტორიაში და მას მის მიერ დანიშნული დასასრულისკენ მიმართავს.
ამრიგად, თუ შევაჯამებთ მათეს სახარების 24-ე თავის მე-4-8 მუხლებს, მივხვდებით, რომ იესუ ლაპარაკობს შორეულ მომავალზე. მის მიერ ჩამოთვლილი ყოველი მოვლენა შეუძლებელია სტანდარტი ან ორდინარული მოვლენა იყოს, რომელიც, ასე თუ ისე, დედამიწაზე ყოველ ეპოქაში ხდებოდა და ხდება.
 
მაცხოვრის მიერ მე-4-8 მუხლებში ჩამოთვლილი მოვლენები "უკვე ახლოა, კარზეა მომდგარი" (მათე 24:33) და მას "სალმობათა დასაბამი" ("მშობიარობის ტკივილების დასაწყისი") ეწოდება - მშობიარობის ტკივილები კი მშობიარობის მთელი 9 თვის განმავლობაში როდი ხდება, ის მშობიარობამდე მცირე ხნით ადრე იწყება. აქედან, მათეს სახარების მე-4-8 მუხლების მოვლენები შეუძლებელია 1000 წელზე გადაიჭიმოს. ასე, რომ შეუძლებელია ის განმარტებულ იქნას, როგორც ბანალური ეპიდემიები (რომლებიც ყოველთვის იყო), ომები (ასევე ყოველთვის იყო), ამბები ომების შესახებ (ასევე იყო), რევოლუციები (ბევრჯერ ყოფილა), მიწისძვრები (იყო ყოველთვის, რაც კი დედამიწა არსებობს) ან შიმშილი (რომელიც მთელი კაცობრიობის ისტორიას გასდევს). მაშ, რაზეა ლაპარაკი?
 
დააკვირდით, "მშობიარობის ტკივილები" (სალმობანი) იწყება არა ომებით, არა ეპიდემიებით, არა მიწისძვრებით, - არამედ იმით, რომ მრავალნი მოვლენ ღმრთის სახელით და იტყვიან, რომ ქრისტიანები არიან, და ამასთან აცთუნებენ მრავალთ, მიდრეკენ ადამიანებს იმისკენ, რომ მათი სიცრუე დაიჯერონ. მწვალებლობები ყოველთვის არსებობდა, ცრუსწავლებებიც, მზაკვარი მოღვაწეებიც და ცრუმღვდლებიც უამრავნი იყვნენ, რომლებიც უპირველეს ყოვლისა საკუთარ გამორჩენას ეძიებდნენ. მაგრამ იესუ ამაზე როდი ლაპარაკობს.
 
საცთური, პირველი სტადიაა, პირველი ფაზაა, - ეს არის პირველი ნიშანი იმისა, რომ "უკვე ახლოა, კარზეა მომდგარი" (მათე 24:33). ცთუნება ეს უბრალო მოტყუება როდია, ეს ისეთი განსაცდელია, როდესაც "გქირაობენ", როდესაც მტრის მხარეს გადადიხარ. სანამ ბაბილონი მოვა, აუცილებლად უნდა მოხდეს განდგომილება და ამბოხი ღმერთის წინააღმდეგ. მოძღვრები (მქადაგებლები, პასტორები, ცრუ-მღვდლები, რომლებიც ქრისტეს სახელით ვითომ სახარებას ქადაგებენ, სინამდვილეში ნიადაგს ამზადებენ ცრუქრისტეს, ანუ ანტიქრისტეს მისაღებად.
 
სიახლე როდია ის, რომ 2000 წლამდე მსოფლიოში ლამის ყოველთვიურად ჩნდებოდა ახალი სექტები. ისინი სოკოებივით მრავლდებოდნენ. თუმცა, დღეისთვის შესამჩნევია გასაოცარი მოვლენა - 2000 წლის შემდეგ მათი გამოჩენის რაოდენობა კლებულობს. სადღაც 2019 წლისთვის შეიძლება ეს მაჩვენებელი დავიდეს 1 სექტამდე წელიწადში (ცხადია, სტატისტიკის ზედმიწევნით სიზუსტეზე თავს ვერ დავდებთ, მაგრამ ტენდენცია აშკარაა). რატომ ხდება ასე? იმტიომ, რომ იეღოვას მოწმეთა თუ მორმონთა სექტების მსგავსი ორგანიზაციები უკვე აღარავის აინტერესებს, საერთოდ, თვით ქრისტიანობაც კი უინტერესო ხდება და მრავალი კონფესიის პასტორები უკვე ტოტალიტარულ სექტებს თავიანთ სამრევლოებში აყალიბებენ. ამ შემთხვევაში ხომ ყველაფერი "ღვთის სიტყვის მიხედვითაა", ყველაფერი "მოწესრიგებულია".
 
შესამჩნევია მქადაგებელთა და ეკლესიათა კოლოსალური მრავლობა, რაც არანაირად არ არის გამოწვეული ერში სარწმუნოებისა და სულიერების ზრდით. ეკლესიების მშენებლობა "ბიზნესი" და შემოსავლის წყარო გახდა. სოციალურმა ქსელებმა განსაკუთრებით შეუწყო ხელი "სტაჟიანი" მორწმუნეების გამრავლებას, რომლებიც კონკრეტულად აბნევენ ქრისტიანებს. "მქადაგებლების" იმგვარი მოზღვავება, როგორიც დღესაა არასოდეს ყოფილა. სექტების გამოჩენის სიხშირემ იკლო, რადგან ახლა ტრადიციული კონფესიების "მღვდლებსა" და "პასტორებს", "მეცნიერებს" თუ უმეცრებს, გავლენის არეალი გაუფართოვდათ.
 
ცნობილია სამრევლოები (და ამაზე აშკარად მსჯელობენ), სადაც მრევლის უფლებები შემოიფარგლება მხოლოდ პასუხით "დიახ" და შემოწირულობის მიტანით. დამოუკიდებლად ფიქრის უფლება კი არ გააჩნიათ. უბრალოდ "მამაოს" უნდა ენდო, მან ყველაფერი შენზე უკეთ იცის, ის შენს მაგივრად ფიქრობს, შენ კი უდარდელად იყავი, უბრალოდ ამინ-ი თქვი და მორჩა...
 
ტოტალიტარიზმმა ეკლესიებში უკიდურეს ზღვარს მიაღწია - მრევლი ყურმოჭრილ რობოტებად და ფულის ჩამოსაჭრელ მონებად აქციეს. და ეს საყოველთაო მოვლენა განსაკუთრებული სიძლიერით XX საუკუნის მეორე ნახევრიდან შეიმჩნევა.
 
შემდეგ, მათეს სახარებაში ვკითხულობთ: "გაიგებთ აგრეთვე ომებსა და ომების ამბებს". აქ თითქოსდა ყველაფერი მარტივადაა - გაიგებთ ომების ამბებს, ანუ ფაქტებს, რომ სადღაც ომია. საინფორმაციო ცნობები გადატვირთულია ცნობებით ომებზე, თანაც ისიც ცნობილია, რომ საინფორმაციო ომების პირობებში, შეიარაღებულ კონფლიქტებს ყველა მისთვის სასურველი კუთხით აწვდის. ხშირად არ ერიდებიან ფეიკებსაც, ჭორებსაც და არაობიექტურ შეფასებებსაც. თანაც რადგან მაცხოვრის მიერ ნახსენები ომები ნიშანია იმისა, რომ მეორედ მოსვლა "უკვე ახლოა, კარზეა მომდგარი" (მათე 24:33), ომების უჩვეულო უნდა იყოს.
 
ამ ბოლო 10-20 წლის განმავლობაში დედამიწაზე არსებობდა უჩვეულო, არამედ აბსურდული სამხედრო კონფლიქტები.
 
იესუ განგვიმარტავს თუ როგორ ომები იქნება მომავალში - "ხალხი ხალხის წინააღმდეგ, და სამეფო (ანუ სისტემა, სახელმწიფოს მსოფლმხედველობა) სამეფოს წინააღმდეგ". ამ მოვლენას ჩვენ პირდაპირ ახლა ვაკვირდებით - ყველა დღევანდელი კონფლიქტი ეროვნებათა კონფლიქტებია. ჩვენ ასევე ვხედავთ ღირებულებათა და სახელმწიფო რეჟიმთა ურთიერთდაპირისპირებას. ამისი მაგალითები უხვადაა. მე-20 საუკუნეში ასე არ იყო, ამგვარი სპეციფიკური კონფლიქტები ნაკლებად ფიქსირდებოდა, ვიდრე 21-ე საუკუნეში. მაგალითად, მეორე მსოფლიო ომი ეს არ არის "ხალხი ხალხის წინააღმდეგ", არამედ ეს არის "ხალხები ხალხების წინააღმდეგ", ასევე ეს არ იყო "სამეფო სამეფოს წინააღმდეგ", არამედ "სამეფოები სამეფოების წინააღმდეგ". ჩვენს დროებაში კი ყველაფერი წერტილოვანია, დაკონკრეტებულია, დაწვრილმანებულია და ძირითადად კონფლიქტები ვითარდება ხელისუფლება-ოპოზიციას ან ერებს შორის. ნებისმიერ შემთხვევაში, ვფიქრობთ, რომ ეს არის სწორედ ის უცნაური კონფლიქტები, რომლებიც "მშობიარობის ტკივილთა" დასაბამზე მიგვანიშნებს.
 
შემდეგ მათეს სახარებაში ლაპარაკია შიმშილზე (მოუსავლიანობა, პროდუქტების დეფიციტი), მიწისძვრებზე "აქა-იქ". ლუკას სახარებაში კი (თ. 21) დამატებულია ეპიდემიებიც. ეს ყველაფერი უჩვეულოა, არასტანდარტულია. ჩვენ 2020 წელს შევედით "კოვიდ-19"-ის ნიშნულში, ახლა კი ლამის ყოველდღიურად პოულობენ ახალ შტამებს და ახალ-ახალ ვირუსებს.
 
შიმშილი? კორონავირუსისა და მისგან გამოწვეული ლოკდაუნების გამო მილიარდობით ადამიანი შიმშილობს. უამრავი ბიზნესმენი გაკოტრდა... და ესეც "სალმობათა დასაწყისია".
 
მიწისძვრები? - ისინი ხდება იქ, სადაც არასოდეს ყოფილა. განა ეს უჩვეულო არა რის? ეს ძალიან უჩვეულოა და უცნაურია, როდესაც მიწისძვრა ხდება იქ, სადაც სეისმური აქტიურობა არ არსებობს.
 
მაგრამ ლუკას სახარების 21-ე თავში ამ ყოველივე ემატება კიდევ ორი ნიშანი, რომელიც ჯერაც მთელი ძლიერებით არ გვინახავს. ესენია - "საშინელი მოვლენები" და "დიადი სასწაულნი ზეცით" (იხ. ლუკა 21:11). საშინელი მოვლენები, რომელთა გამო სისხლი გაეყინებათ ადამიანებს, ჯერაც წინაა, ხოლო "დიადი სასწაულნი ზეცით" შეიძლება ვარაუდობდეს კონტაქტს ე. წ. "უცხოპლანეტელებთან".
 
და საბოლოოდ, ეს გახლავთ მხეცის მე-4 სამეფოსა და მეძავი ბაბილონის გამოჩენის ნიშნები.
 
ეს ყოველივე ჩვენს თვალწინ სრულდება, მაგრამ ეს ჯერ კიდევ არ არის დასასრული - ეს მხოლოდ დასაწყისია.
დიდი ჭირვების პერიოდი
9. მაშინ მიგცემენ სატანჯველად და მოგკლავენ თქვენ; და მოგიძულებთ ყველა ხალხი ჩემი სახელის გამო.


ნეტ. იერონიმე სტრიდონელი (დაახლ. 347–419/20): "მოციქულთა სახელით აღინიშნება ყოველ მორწმუნეთა საზოგადოება (persona), და არა ის, რომ იმ დროისთვის მოციქულები სხეულებრივად ჯერაც ცოცხლები იქნებიან" (https://ekzeget.ru/bible/evangelie-ot-matfea/glava-24/stih-9).
 
თეოფილაქტე ბულგარელი (XI-XII სს.): მაცხოვარი წინასწარ იუწყება მომავალ ჭირვებაზე, რათა გააძლიეროს მოწაფეები. ჩვეულებრივ მოულოდნელობა ყველაზე მეტად გვაშინებს და გვაშფოთებს. ამიტომ ქრისტე ადრიდანვე გვიმსუბუქებს შიშს მომავალი უბედურებების წინასწარ უწყებით. ეს იქნება: შური, მტრობა, საცთურები, ცრუწინასწარმეტყველები, ანტიქრისტეს წინამორბედები, რომლებიც ერს შეაცდენენ და ყოველგვარ უსჯულოებაში შთააგდებენ (მათეს სახარების განმარტება) (იქვე).
 
"მაშინ შეგიპყრობენ და გდევნიან, "მიგცემენ სატანჯველად", მიგიყვანენ ქვეყნის მეფეებთან და მმართველებთან, გაწამებენ და საპყრობილეებში ჩაგაგდებენ. გახელებული და გონებადაბინდული ყველაზე ახლობელი ადამიანებიც კი, - მშობლები, და-ძმები, მეგობრები - თქვენი მდევნელები, მტრები, გამცემები და მკვლელები გახდებიან. და "მოგკლავენ თქვენ; და მოგიძულებთ ყველა ხალხი ჩემი სახელის გამო". მაგრამ ნუ შეცბუნდებით, თქვენზე იზრუნებს ღმრთის განგებულება და ზეციერი მამის სიყვარული; მისი ყოვლისშემძლეობის გარეშე ერთი ღერი თმაც კი არ გადმოვარდება თქვენი თავიდან" (Троицкие листки игумена Пантелеимона) (იქვე).


***

 
შეიძლება ითქვას, რომ მათეს სახარების 24-ე თავი ასახავს აპოკალიფსისის ეტაპობრივ სურათს: დიდ ჭირვებამდე, დიდი ჭირვების პერიოდს და დიდი ჭირვების შემდეგ.
 
მათე 24:8-ში ჩამოთვლილია ისეთი ნიშნები, როგორებიცაა: "ომები და ომების ამბები, შიმშილობა და ჟამიანობა (პანდემია - "აპოკ." რედ.) და მიწისძვრანი აქა-იქ" (მათე 24:6-8), კონფლიქტები სამეფოებს (სახელმწიფოებს, ძალებსა და კოალიციებს) შორის, რევოლუციები, ამბოხებანი და სხვა. ამბობს, რომ ეს ყველაფერი "სალმობათა დასაბამია" (მათე 24:8).
 
სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მოვლენები სულ უფრო და უფრო მტკივნეული, არასასიამოვნო, დისკომფორტული, ინტენსიური და შემაძრწუნებელი იქნება. ამ მოვლენათა სიხშირე კი მუდმივად მზარდი გახდება. საინტერესოა აღინიშნოს, რომ უმთავრესი ნიშანი არა თვით ომები და მიწისძვრებია, არამედ მათი მუდმივი ინტენსიური მატება (მაგალითად, დღეს კონფლიქტური მოვლენები უფრო მეტ დაძაბულობას იწვევენ მსოფლიოში, ვიდრე ადრე) და სიხშირე (თუ ადრე ამგვარი მოვლენები ხდებოდა 10 წელიწადში ერთხელ, ახლა ეს ხდება ყოველთვიურად, შემდეგ კი მოხდება ყოველკვირეულად და ბოლოს ყოველდღიურად).
 
და ეს ყოველივე, როგორც მაცხოვარი ბრძანებს, მშობიარობის ტკივილებია, "სალმობათა დასაბამია" (მათე 24:8). მაგრამ რისი მშობიარობისა? უპირველესად ერისა, რომელიც ერთადერთი იქნება ღმრთის მფარველობის ქვეშ და იცხოვრებს "ახალ მიწასა და ახალ ცაში". ეს ერი ღმრთის ერია, მისი ხალხია. მეორეც, ეს იქნება ახალი ცისა და ახალი მიწის დაბადება. ანუ ყოველივე ის, რაც ხდება - მშობიარობის ტკივილებია, რომლის შედეგად გაჩნდება ახალი ქმნილება ბუკვალური, ხელშესახები აზრით.
 
ჩვენ გვწამს, რომ უკვე ამ პერიოდის დასაწყისში ვცხოვრობთ, მაგრამ ჯერაც არ შევსულვართ მეორე ეტაპში.
 
მეორე ეტაპი კი ძალიან საინტერესოა.
 
არსებითად ის პირველ ეტაპშია ინტეგრირებული - მშობიარობის ტკივილები ძლიერდება და თანდათანობით მეორე ეტაპი იწყება, თუმცა, პირველი როდი მთავრდება, არამედ მეორეში გადაიზრდება. ამაზე მიგვანიშნებს მათეს სახარების 24-ე თავის მე-9 მუხლი.

მაშინ (ანუ, როდესაც დაიწყება მშობიარობის ტკივილები და გაგრძელდება) თქვენ (მის მოწაფეებს და არა საერთოდ ნებისმიერ ადამიანს) მიგცემენ სატანჯველად და მოგკლავენ.
 
სატანჯველად "მიცემას" აქვს ის აზრი, რომ ქრისტიანებს გასცემენ, შეიპყრობენ, საპყრობილეებში ჩაამწყვდევენ, აიძულებენ ქრისტეს უარყოფას, დააპატიმრებენ, აღძრავენ სისხლის სამართლის საქმეებს მათ წინააღმდეგ. ამ სიტყვას ("მიგცემენ") ყოველთვის აქვს იძულების, ძალდატანების ელფერი. ანუ, ქრისტიანები თვითონ კი არ მოახდენენ ულტრადევნულებას, არამედ გარეგანი ძალა. აქ საინტერესოა ის, რომ რადგან ქრისტიანებს "მისცემენ, გასცემენ, შეიპყრობენ", ამ მოქმედებათა კატალიზატორი სულაც არ იქნება ქრისტიანთა ქცევა. მნიშვნელობა არ ექნება მოწყალების რამდენი სახლი გახსნეს ქრისტიანებმა, რამდენს აქვს მადლობის სიგელი, ან რაოდენ დიდი ქველმოქმედება აღუსრულებიათ. ოდენ ქრისტეს მოწაფეებად ყოფნა გახდება მიზეზი უდიდესი ჭირვებისა, ქრისტიანთა შეპყრობისა და მოკვლისა.
 
საინტერესოა, რომ ჭირვება აქ შეიძლება აღნიშნავდეს 7 წლიან ჭირსაც, თუმცა, უფრო სფეციფიკური აზრით ის შეიძლება მიანიშნებდეს სატანის, ანტიქრისტეს და ბაბილონის მხრიდან უსასტიკეს დევნულებასაც. ანუ ეს იქნება ჭირვება, მაგრამ სხვა სიბრტყეში - დროის მიხედვით 7 წლიანი, მაგრამ მისი მიზანი სხვა იქნება. ურწმუნოთათვის 7 წლიანი ჭირვება - სასჯელი აღმოჩნდება; ქრისტიანთათვის კი 7 წლიანი ჭირვება - გამარჯვებულთა და "პირველი აღდგომის" მონაწილეთა გამოვლენის საშუალება იქნება. პირველი სიბრტყე ეს არის ღმრთისა და კრავის მრისხანება უკეთური კაცობრიობის მიმართ, ხოლო მეორე სიბრტყე - ანტიქრისტესა და ბაბილონის მრისხანება ქრისტიანთა მიმართ.
 
უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ბერძნული სიტყვა παραδδωμι ("პარადიდომი") ნიშნავს ვიღაცის ხელში გადაცემას, ძალადობით გადაცემას, გამცემლობას; როგორც არსებითი სახელი ნისნავს - გამყიდველს. ანუ ამ სიტყვით გამოიხატება ის, რომ ქრისტიანებს სატანჯველად გადასცემენ გამყიდველობის მეშვეობით.
 
ამრიგად, მეორე ეტაპში:
 
1. ისინი (უკეთურნი) განაცხადებენ, რომ ქრისტიანთა საკითხი "საბოლოოდ უნდა გადაწყდეს" და ეს გახდება "აუტანელი დროების" (სიტყვა "ჭირი" ბერძნ. Thlipsis, ზუსტად ამას ნიშნავს) დასაწყისი უფლის წმიდათათვის. ანუ მსოფლიო სრულიად ანტიქრისტიანული გახდება. ჩვენ ამ ეტაპში ჯერაც შესულნი არ ვართ, მაგრამ რეპეტიცია უკვე მიმდინარეობს. ჩვენ ვხედავთ როგორ ხვეწავს ზოგიერთი სახელმწიფო რეპრესიულ მეთოდებს ოპოზიციის წინააღმდეგ; ეს მეთოდი ბაბილონის ამოუწურავი რესურსია და მას ქრისტიანთა წინააღმდეგაც გამოიყენებენ. დღეს სხვაგვარად მოაზროვნეები და პროტესტის გამომთქმელი ოპოზიციონერები იდევნებიან, ხვალ კი გარიყულებად, ექსტრემისტებად და ტერორისტებად ქრისტეს მოწაფეებს გამოაცხადებენ.
 
2. ქრისტეს მოწაფეებს მოკლავენ. უბრალოდ მოკლავენ, ფიქიკურად, ბუკვალური გაგებით. არა აქვს მნიშვნელობა დახვრეტენ მათ, ჩამოხრჩობენ, ცოცხლად დაწვავენ თუ სხვა - მთავარია ის, რომ წმიდა წერილის თქმით მათ "მოკლავენ".
 
3. ყველა ხალხი მოიძულებს ქრისტიანთ იმისთვის, რომ ისინი ქრისტიანები არიან.
 
ამრიგად, მათეს სახარების 24:9 მუხლის მიხედვით, მომდევნო ეტაპი ეს გახლავთ:
 
1. ქრისტიანთა უპრეცედენტო დევნა მსოფლიო მასშტაბით (მას გაააქტიურებს ბაბილონი), მისი წმინდანები შევლენ თლიფსისის, ანუ "აუტანელი დროების" პერიოდში, რომელიც გამოიხატება ურჩხულის გააფთრებაში ქრისტეს შვილთა წინააღმდეგ.
 
2. ქრისტიანებს დახოცავენ.
 
3. თანდათანობით ქრისტიანები მსოფლიო ხალხებში მძვინვარე სიძულვილის ობიექტები გახდებიან.
 
და ეს ყველაფერი მხოლოდ იესუს სახელის გამო.
 
მაგრამ, როგორც კი ეს პროცესები დაიწყება, გამყიდველებსა და მდევნელებშიც დაიწყება თავისი პროცესი: "მრავალი შეცდება მაშინ, გასცემენ და შეიძულებენ ერთურთს" (მათე 24:10).
 
სიტყვას "შეცდება" σκανδαλισθήσονται (skandalisthēsontai) ანალოგი არა აქვს ქართულ ენაში და ნიშნავს ვითარებას, როდესაც ადამიანს ეგონა, რომ იქნება ასე, ელოდება ასე, მაგრამ სულ სხვანაირად მოხდება, და ის გაბოროტებულია, ნაწყენია და იმედგაცრუებულია. ეს არის იმედების მსხვრევა, რომელიც გამოიწვევს მრისხანებას და გაღიზიანებას.
 
საინტერესოა აღინიშნოს, რომ ისინი თავიდან შეიძულებენ ქრისტიანებს, გასცემენ, მოკლავენ და ბოლოს მათ შეიპყრობს უკონტროლო მრისხანება და, როგორც ნათქვამია "უკეთურს თავისი ბოროტება მოკლავსო", ისინიც ერთმანეთს შეიძულებენ და ერთმანეთის გაცემასაც დაიწყებენ.
 
"მრავალი ცრუწინასწარმეტყველი აღდგება და აცდუნებს მრავალს" (მათე 24:11). გაჩნდება უამრავი ცრუწინასწარმეტყველი, ოღონდ უკვე სხვებისა - ისინი აღარ იტყვიან ქრისტიანები ვართო, რადგან ქრისტიანობა კანონგარეშედ, პირველ ნომერ მტრად გამოცხადდება, და მრავალს აცთუნებენ.
 
"და ურჯულოების მომრავლების გამო მრავალში განელდება სიყვარული" (ანომია - ნიშნავს "უსჯულოებას", "სჯულის არარსებობას", მოცემულ შემთხვევაში არა მარტო ჩვეულებრივი სჯულისა, არამედ ღმრთის სჯულისაც), მრავალში განელდება სიყვარული; ბუკვალურად: გაქვავდება, გაიყინება.
 
მსოფლიოში სულ უფრო და უფრო გაიქელება საზოგადოების ნორმალური კანონები, მცნებებს სპეციალურად და სიამოვნებით დაარღვევენ (ეს პროცესი უკვე სრული სვლით მიდის). ირგვლივ უსჯულოებისა და უკეთურების გამეფების გამო, მრავალ ადამიანში განელდება სიყვარული პრინციპით "ჩემთვის სულერთია". როდესაც ქრისტიანთა ხოცვა-ჟლეტას დაიწყებენ, მრავალს ჯვარს აცვამენ და საკონცენტრაციო ბანაკებში ამოალპობენ, არავინ გამოესარჩლება მათ - ყველასთვის ყველაფერი სულერთი იქნება, მეტიც, მოიწონებენ კიდეც ქრისტიანთა დასჯას.
 
აქ ლაპარაკი არ არის იმაზე, რომ განელდება ღმრთისადმი სიყვარული, არამედ განელდება საერთოდ სიყვარული - ადამიანები საკუთარი ახლობლების სიყვარულის უნარსაც კი დაკარგავენ.
 
ასეთ ვითარებაში როგორი იქნება დირექტივა ქრისტიანთა მიმართ? - უნდა გავძლოთ. "ვინც ბოლომდე დაითმენს ის ცხონდებაო", - ნათქვამია სახარებაში. ქრისტიანები ბოლომდე ერთგულნი უნდა დარჩნენ თავიანთი უფლისა. აუტანელი იქნება დევნულება? - დიახ. ეს ძალიან მტკივნეულია და შემაძრწუნებელი. მაგრამ, უნდა გავუძლოთ და არ დავიწყოთ ღმრთის გმობა, არ განვუდგეთ მას. ღმერთი მოგვცემს გაძლების მადლს - მთავარია მასში დარჩენა.
 
ასეთი იქნება მეორე ეტაპი, რომელიც გველოდება.
 
მისთვის დამახასიათებელია ტერმინი "მრავალნი".
 
მრავალნი წარწმყდებიან.
 
მრავალნი შეპყრობილ იქნებიან.
 
მრავალი ცრუსინასწარმეტყველი მოვა ანტიქრისტეს სადიდებლად.
 
მრავალთა სისხლი დაიღვრება.
 
მრავალში განელდება სიყვარული.
 
მრავალნი გასცემენ საკუთარ ახლობლებსაც.
 
მრავალნი აუმხედრდებიან საკუთარ უფალს, ქვეყნიერების შემოქმედს და მაცხოვარს.
 
მაგრამ: ამის პარალელურად ღმრთის ბრძენნი, ვინც კარგად იცის საკუთარი უფალი, გაიმარჯვებენ. იესუს სისხლით, მისი სიტყვის მოწმობით და თავს დადებენ ჭეშმარიტებისთვის. ისინი ჯალათთა მიერ მოიკვლებიან და ამით სასუფევლის სახარება მთელ ქვეყნიერებას ექადაგება.
დიდი ჭირვების პერიოდი
10. მრავალი შეცდება მაშინ, გასცემენ და შეიძულებენ ერთურთს.

11. მრავალი ცრუწინასწარმეტყველი აღდგება და აცდუნებს მრავალს


არქიეპ. ამბერკი ტაუშევი (1906-1976): ""მრავალი შეცდება მაშინ", ანუ განუდგებიან ქრისტეს რწმენას და გასცემენ თავიანთ ძმებს, რათა იხსნან საკუთარი თავი".
 
ბ. ი. გლადკოვი (1847–1921). იმ დროს, როდესაც თქვენ და ჩემს მიმდევრებსაც, ვისაც მიიზიდავთ ქადაგებით, საშინელ დევნას დაუწყებენ, მრავალი განდგება ჩემგან სიკვდილის შიშით; სხვები ჩემს გამო შეიძულებენ და დააბეზღებენ ერთურთს. ერთსა და იმავე ოჯახში იქნებიან, როგორც ჩემი მიმდევრები, ასევე წარმართები, ძმა ძმას უჩივლებს, მამა შვილებს, და შვილები მშობლებს დაასმენენ ხელისუფლებასთან და თავიანთი დასმენებით მიიყვანენ მათ სასჯელამდე; გაჩნდებიან ცრუწინასწარმეტყველები, რომლებიც აცთუნებენ მრავალთ; მტრობა, სიძულვილი და უსჯულოება იმდენად გამრავლდება კაცთა შორის, რომ მათ გულებში სიყვარულისთვის ადგილი აღარ დარჩება.
 
როდესაც ქრისტიანული რელიგია მავნედ გამოცხადდა, ხოლო ქრისტიანებს მასობრივად ხოცავდნენ, რელიგიური მიმართებით ასეთ შერეულ ოჯახებში იწყებოდა საშინელი მტრობა. მთავრობა ითხოვდა, რათა ცნობილი ყოფილიყო ქრისტიანთა ვინაობა და ხელისუფლებისთვის დასასჯელად გადაეცათ ქრისტეს ყველა მიმდევარი. აი იმ დროს ძმა აბეზღებდა ძმას, მამა შვილებს, შვილები კი აბეღზებდნენ მშობლებს; ბატონობდა სიძულვლილი და გამყიდველობა, სიყვარული კი მიივიწყეს და განდევნეს. თვით სიტყვა ქრისტიანიც საძულველი გახდა წარმართთათვის. ასე აღსრულდა (და ანტიქრისტეს დროს უფრო მეტი ხარისხით აღსრულდება - "აპოკ." რედ.) იესუ ქრისტეს წინასწარმეტყველება, რომელმაც ბრძანა: " მრავალი შეცდება მაშინ, გასცემენ და შეიძულებენ ერთურთს" (მათე 24:10) (Гладков Б.И. Толкование Евангелия. Глава 37. - Воспроизведение с издания 1907 года. М.: Столица, 1991. (с дополнениями из издания 1913 г.) - С. 551, 554-5)
 
ექვთიმე ზიგაბენი (დაახლ. 1050-1122): ერთმანეთს შეიძულებენ რწმენაში განსხვავების გამო, ან ურწმუნოები - მორწმუნეებს. "გასცემენ და შეიძულებენ ერთურთს". მარკოზმა უფრო მკაფიოდ თქვა: "და გასცემს ძმა სასიკვდილოდ ძმას, და მამა - შვილს; შვილები აღდგებიან მშობლების წინააღმდეგ და დახოცავენ მათ" (მარკოზი 13:12). შესაძლოა ეს უკვე მოხდა, თუმცა საქმეთა წიგნი ამის შესახებ დეტალურად არ საუბრობს. ლუკაც ბრძანებს: "გაგცემენ მშობლებიც და ძმებიც, ნათესავებიც და მეგობრებიც, ხოლო ზოგიერთ თქვენგანს მოკლავენ" (ლუკა 21:16). ქრისტემ მოწაფეებს უწინასწარმეტყველა ის, რაც ყველაზე მეტად საშინელია, კერძოდ - მათ შეიძულებენ უახლოესი ნათესავები. თუკი ადრიდანვე ეცოდინებოდათ ეს უფრო ადვილად გადაიტანდნენ მოსალოდნელ უბედურებებს".
 
არქიმანდრიტი იუსტინე (პოპოვიჩი) (1894-1978). "მრავალი შეცდება (ძვ. ქართ.: "დაბრკოლდებიან") მაშინ, გასცემენ და შეიძულებენ ერთურთს". რის გამო დაბრკოლდებიან? - იმის გამო, რომ ეშმაკისა და ბოროტების მსახურნი მოკლავენ ქრისტიანებს, ქრისტეშემოსილებს, ხოლო ყოვლისშემძლე და საკვირველთმოქმედი ღმერთკაცი იესუ ქრისტე მათ არ იცავს. ისინი ამაში დაინახავენ ქრისტეს უძლურებას, ან გულგრილობას, ან არარსებობას. "თუკი არსებობს, რატომ არ იცავს თავისიანებს? - იტყვიან დაბრკოლებულნი. მაგრამ მათ არ იციან, რომ ეს ყველაფერი დაშვებულია, რათა გამოჩნდეს, თუ რაოდენ უსაზღვროა ადამიანის თავისუფლება, და მასში - რაოდენ უსაზღვროა და ღმრთისსაწინააღმდეგოა ადამიანური ბოროტება. რადგან როგორ შეიგნებდნენ, თუ როგორ უკიდურესობამდე დავიდა ადამიანური დაცემა, თუ არა იმით, რომ ბრმად და უგუნურად აღუდგებიან ქრისტეს და ჩაქოლავენ ღვთაებრივ სიკეთეს მსოფლიოში: ქრისტეს და ქრისტეშემოსილებს. ადამიანური თავისუფლება ნელ-ნელა იშლება ჭკუიდან ცოდვისა და ბოროტების გამო, სანამ საერთოდ არ გაგიჟდება, როდესაც საბოლოოდ და სრულიად მიეცემა ბოროტებასა და ცოდვას. აი მაშინ, "მრავალი დაბრკოლდება, გასცემენ და შეიძულებენ ერთურთს".
 
ეპისკოპოსი მეთოდე (კულმანი) (1902-1974). "მრავალი დაბრკოლდება მაშინ" და განუდგებიან რწმენას; დევნულებაზე უსაშინელესი იქნება ის, რომ ამ დროს გაცივდება სიყვარული თვით ყველაზე ახლობელ ადამიანებს შორის, დაიწყება უთანხმოებანი და მტრობანი, გამოჩდნებიან გამცემნი და მოღალატენი თვით მორწმუნეთა შორის: "გასცემენ და შეიძულებენ ერთურთს". სარწმუნოებისგან განმდგარნი შეიძულებენ რწმენაში მყარად მდგომთ, რადგან ეს სიმყარე იქნება განდგომილთა სულმოკლეობისა და გამცემლობის მამხილებელი".
 
ეპისკოპოსი მიხაილი (ლუზინი) (1830-1887): "გასცემენ და შეიძულებენ ერთურთს". რწმენისგან განდგომილნი გასცემენ რწმენაში ერთგულთ, რათა თავიანთ მადევრებს დაუმტკიცონ განდგომილების გულწრფელობა. ამის გამო ისინი გასცემენ თავიანთ ყოფილ ძმებს, მათ საცხოვრისებს და თავშესაფრებს, რათა მადევრებმა ან ისინიც დააბრკოლონ ან აწამონ და მოკლან. – "შეიძულებენ ერთურთს". რა თქმა უნდა, ჭეშმარიტი ქრისტიანები კი არ შეიძულებენ ერთურთს, არამედ მოჩვენებითი, ცრუ ქრისტიანები, განდგომილნი..."
 
ნეტ. თეოფილაქტე ბულგარელი (XI-XII სს.): უფალი მომავალ უბედურებებს წინდაწინ იმიტომ ამცნობს მოწაფეებს, რომ მათი გაძლიერება სურს. ჩვეულებისამებრ მოულოდნელობა ყველაზე მეტად გვაშინებს და გვაშფოთებს. ამიტომ ქრისტე ადრიდანვე ამსუბუქებს ამ შიშს მომავალი უბედურებების წინასწარუწყებით. ამიტომაც გვაფრთხილებს მაცხოვარი, იქნებაო შური, მტრობა, საცთურები, ცრუწინასწარმეტყველნი, ანტიქრისტეს წინამორბედები, რომლებიც ერს ცთომილებაში და უსჯულოების ყოველგვარ სახეობაში დაამკვიდრებენ".
 
დეკ. იოანე ბუხარევი (1836-1912): "მრავალი ცრუწინასწარმეტყველი აღდგება და თავისი ცრუსწავლებებით აცდუნებს მრავალს. ცრუწინასწარმეტველყნი, ანუ არა ცრუმესიები, რომელთა შესახებაც ადრე იყო ნათქვამი, არამედ ისეთი ადამიანები, რომლებიც თავს ღმრთის წარგზავნილებად წარმოაჩენენ. ასეთები იყვნენ ქრისტიანთა შორისაც, როგორც ეს ჩანს მოციქულთა საქმეებიდან და მოციქულთა ეპიტოლეებიდან. მაგალითად, მოციქულთა საქმეებში ნათქვამია: "და თვით თქვენგანაც აღდგებიან კაცნი, რომელნიც ილაპარაკებენ უკუღმართად, რათა მოწაფეები გადაიბირონ" (საქმე 20:30); ხოლო იოანე მახარობელი თავის ეპისტოლეში ბრძანებს: "საყვარელნო, ყველა სულს ნუკი ენდობით, არამედ გამოსცადეთ, ღვთისაგან არიან თუ არა, რადგანაც მომრავლდნენ ცრუწინასწარმეტყველნი ქვეყნად" (1 იოანე 4:1) (Иоанн Бухарев свящ. Толкование на Евангелие от Матфея. М., 1899. Зач. 98. С. 233).
 
არქიმანდრიტი იუსტინე (პოპოვიჩი) (1894-1978). "ცრუწინასწარმეტყველნი? - ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც განადიდებენ ბოროტებას და ბოროტების მამას - ეშმაკს; რადგან ჭეშმარიტი წინასწარმეტყველნი სიკეთეს და მის შემოქმედს - ჭეშმარიტ ღმერთს განადიდებენ. ცრუწინასწარმეტყველნი უწმინდურ სულთა, დემონთა შთაგონებით ილაპარაკებენ; მსგავსად იმისა, როგორც ჭეშმარიტი წინასწარმეტყველები ქადაგებენ ღმრთის შთაგონებით. ბოროტებასაც და სიკეთესაც თავისი სიდიდე და ძალა გააჩნიათ. ბოროტების ძალით გამოირცევიან ცრუწინასწარმეტყველნი, რადგან ისინი ამით აცთუნებენ მრავალთ. რაც შეეხება ჭეშმარიტ წინასწარმეტყველთ ისინი მთელ თავიანთ მოღვაწეობას აფუძნებენ ჭეშმარიტებას და ქადაგებენ გამომდინარე პრინციპიდან: "ასე ბრძანებს უფალი", "ასე იქმს უფალი". ცრუწინასწარმეტყველებზე შეიძლება ითქვას: მთელ თავიანთ სწავლებას და საქმიანობას ისინი აქცევენ პრინციპში: "ასე ამბობს ეშმაკი", "ასე აკეთებს ეშმაკი". უფლის წინასწარმეტყველებთან ყველაფერი დაკავშირებულია უფალთან, ქრისტესთან, ხოლო ეშმაკის წინასწარმეტყველებთან - ეშმაკთან და ანტიქრისტესთან.
 
"აცდუნებს მრავალს", რადგან მრავალნი იფიქრებენ, რომ ბოროტება სიკეთეზე ძლიერია, უსამართლობა - სამართლიანობაზე, სიცრუე - ჭეშმარიტებაზე, სიძულვილი - სიყვარულზე, ეშმაკი კი თითქოსდა ღმერთზე ძლიერია. მაგრამ სწორედ ამაშია იმ დიდი თავისუფლების უსაშინელესი სიცრუე და საცთური, რომელიც ადამიანს ღმერთთან და ეშმაკთან მიმართებაში გააჩნია. ამიტომაც, ეშმაკის მოიმედე ადამიანის დაცემა და ჯოჯოხეთში ტანჯვა სამარადისო იქნება, რადგან ადამიანის ქვესკნელიდან აღმოყვანა და ღმრთის ნათელთან ზიარება ხდება წმიდა საიდუმლოებებისა და სათნოებების მეშვეობით.

ეპისკოპოსი მეთოდე (კულმანი) (1902-1974): აღდგება მრავალი ცრუწინასწარმეტყველი, როგორც თვით მორწმუნეთა, ასევე იუდეველთა შორის და თავიანთი ცრუსწავლებებითა და მწვალებლობებით მრავალთ აცთუნებენ. შემცირდება ურთიერთნდობა, მეგობრობა და სიყვარული. უსჯულოების გამრავლებისა და ზნეობრივი გახრწნის გამო მრავალში შენელდება რწმენა. რაც მეტი იქნება ცოდვა, მით ნაკლები იქნება სიყვარული, ისე რომ, თვით სარწმუნოებაც კი დაიჩრდილება. დადგება უმძიმესი ჟამი, მაგრამ, - ბრძანებს უფალი, - ჩემო რჩეულებო, მოთმინებით უნდა აცხოვნოთ თქვენი სულები. "ვინც ბოლომდე დაითმენს, იგი ცხონდება" (მარკ. 13:13). ვინც რწმენას დაიცავს, მიუხედავად ყველა საცთურისა, ცხონდება. უფლის ყველა ეს წინასწარმეტყველება აღსრულდა მოციქულებზე და პირველქრისტიანებზე; მაგრამ ეს ყოველივე კვლავ უმეტესი ძალით განმეორდება სამყაროს აღსასრულის წინ, როდესაც დიდებით მოვა ჩვენი უფალი იესუ ქრისტე.
დიდი ჭირვების პერიოდი
12. და ურჯულოების მომრავლების გამო მრავალში განელდება სიყვარული.


ექვთიმე ზიგაბენი (დაახლ. 1050-1122): "ყველაზე უმძიმესი უბედურება იქნება ის, რომ დევნილ ქრისტიანებს არ ექნებათ ნუგეში სიყვარულში. სიყვარულს აქ ზოგი მწირთა და ყარიბთა შეწყნარებას გულისხმობს, ზოგი კი - თანაგრძნობას. იხილე, რამდენი უბედურებაა ნაწინასწარმეტყველევი, რითაც ამზადებდა მათ უფალი და განამტკიცებდა დიდსულოვნებაში, რათა უძლეველნი ყოფილიყვნენ" (მათეს სახარების განმარტება. მუხლები 24: 12-13).

ნეტ. იერონიმე სტრიდონელი (დაახლ. 347–419/20): "ის სიყვარულს ყველა ადამიანში კი არ უარყოფს, არამედ ამბობს, რომ "მრავალში" განელდებაო სიყვარული; რადგან, მრავალნი არიან ხმობილნი, მაგრამ მცირედნი რჩეულნი, რადგან მოციქულებსა და მათ მსგავს მოსაგრეებში სიყვარული დაცული იქნება, როგორც ნათქვამია: "ვერ დაშრეტს სიყვარულს წყალი მრავალი და მდინარე ვერ წარხოცავს მას. კიდეც რომ გასცეს კაცმა სახლის მთელი დოვლათი სიყვარულის წილ, მაინც არ ასცდება სიძულვილი" (ქება 8:7). მოციქული ასევე ამბობს: "რა განგვაშორებს ქრისტეს სიყვარულს: ვიწროება თუ ურვა, დევნა თუ შიმშილი, სიშიშვლე თუ საფრთხე, ანდა მახვილი?" (რომ. 8:35) და სხვა" (მათეს სახარების განმარტება. მუხლები 24: 12-13).
 
დეკ. იოანე ბუხარევი (1836-1912): "უსჯულოების, ანუ ცრუსწავლებებით გამოწვეული ზნეობრივი გახრწნილების გამო მრავალში განელდება სიყვარული; რადგან ცნობილია, რომ უზნეო ცხოვრება ადამიანის გულში აცივებს და ანადგურებს ქრისტიანულ სიყვარულს" (Иоанн Бухарев свящ. Толкование на Евангелие от Матфея. М., 1899. Зач. 98. С. 234).
 
წმ. იოანე ოქროპირი (IV ს.): "შემდეგ, რაც ყველაზე უარესია, მოწაფეები სიყვარულისგანაც კი ვერ მიიღებენ ნუგეშს" (75-ე ჰომილია მათეს სახარებაზე).
 
არქიმანდრიტი იუსტინე (პოპოვიჩი) (1894-1978): უსჯულოების გამრავლება - სამყაროში ეშმაკის მყოფობის ნიშანია. რადგან ეშმაკი არის პირველი უსჯულო და უსჯულოების გამომგონებელი. რა არის უსჯულოება? - უსჯულოება არის ცოდვა. "ცოდვის ყოველი ჩამდენი ურჯულოებასაც სჩადის, და ცოდვა არის ურჯულოება" (1 იოანე 3:4). სამყაროში ცოდვის შემოსვლამდე გაბატონებული იყო სჯული = სჯულიერება: ღმერთი და ის, რაც ღვთაებრივია, ანუ ის, რაც ნორმალურია, სჯულიერია, საღმრთოა, სათნოა. სინამდვილეში ღმერთი არის ერთადერთი სჯული, სრულიადსჯული. განკაცებულმა ღმერთმა ლოგოსმა, ღმერთკაცმა იესუ ქრისტემ თავისი უცოდველობით აჩვენა, რომ ის მართლაც სრულიადსჯულია, ანუ სჯული ეს არის სიცოცხლე ღმერთის, ღმერთით და ღმერთისთვის.
 
ცოდვას ღმრთის სამყაროში შემოაქვს უწესივრობა, სჯულში - უსჯულოება. სამყაროში ცოდვის მძლავრობა ამრავლებს უწესივრობას, ქაოსს, უსჯულოებას. რაც უფრო ახლოა სამყარო თავის აღსასრულთან, მით უფრო გამძვინვარებულია ბოროტება უფალ ქრისტეზე და ქრისტიანებზე, რის გამოც ეშმაკს მათ წინაარმდეგ სულ ახალი და ახალი ცოდვები გამოჰყავს, თანაც ადამიანთა მეშვეობით, და ასე იზრდება უწესივრობა, ქაოსი და უსჯულოება; ამის შემდეგ მცირე რამ თუ დარჩება ღმრთის სჯულისგან, საღმრთო წესრიგისგან.
 
როდესაც აკვირდები უსჯულოების ასეთ აბობოქრებას, ცოდვისა და ბოროტების ასეთ მომატებას, მრავალი ცთუნდება და იფიქრებს: თუკი სამყაროში ასე ბატონობს ბოროტება, ამდენია უწესივრობა და ქაოსი, ამდენია უსჯულოება, მაშინ - ღმერთი არ ყოფილა ამ სამყაროს მბრძანებელი; ის რომ ყოფილიყო, ან შეამცირებდა ან მოსპობდა საერთოდ ამ უმსგავსობას. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს უკიდურესად მცდარი მსჯელობაა.
 
უსჯულოების მომრავლების გამო მრავალში განელდება სიყვარული ღმრთისა და სიკეთისადმი (მ. 12). განელდება იმათი სიყვარული, ვისაც არ გააჩნია ღრმა რწმენა, რომელიც ჭვრეტს საღმრთო აღმშენებლობისა და განგებულების გონიერ სიღრმეებს, რომლებიც თავს დაჰფოფინებს კაცთა მოდგმას. "ღმერთო, ამრავლე ჩვენში რწმენა". რწმენით იზრდება სიყვარული; მცირედმორწმუნეობით ის მცირდება, სანამ ურწმუნოება სრულიად არ გაანადგურებს მას" (მათეს სახარების განმარტება. მუხლები 24: 12-13).
 
ეპისკოპოსი მეთოდე (კულმანი) (1902-1974): "როგორც უკვე ითქვა, აღდგება მრავალი ცრუწინასწარმეტყველი, როგორც თვით მორწმუნეთა, ასევე იუდეველთა შორის. და თავიანთი ცრუსწავლებებითა და მწვალებლობებით აცთუნებენ მრავალთ. დაკნინდება ურთიერთ ნდობა, მეგობრობა და სიყვარული შემცირდება. ზნეობის დაცემის გამო, გაძლიერდება უსჯულოება და გარყვნილება. რაც უფრო მეტი იქნება ცოდვა, მით ნაკლები იქნება სიყვარული, რადგან უსჯულოების გამო თვით რწმენაც კი დაიჩრდილება. ისეთი მძიმე ჟამი მოვა, რომ თქვენ, ჩემო რჩეულებო (ამბობს უფალი), სულები მოთმინებით უნდა დაიხსნათ, ხოლო ვინც ბოლომდე დაითმენს ის ცხონდება. ვინც, ყველა ამ საცთურისდა მიუხედავად, შეინარჩუნებს რწმენას ცხონდება. უფლის ყველა ეს წინასწარმეტყველება აღსრულდა მოციქულებსა და პირველქრისტიანებზე, მაგრამ ის უმეტესი სიძლიერით კვლავ განმეორდება ბოლო ჟამს, ჩვენი უფლის იესუ ქრისტეს მეორედ მოსვლის წინ" (მათეს სახარების განმარტება. მუხლები 24: 12-13).

ეპისკოპოსი მიქაელი (ლუზინი) (1830-1887): "ურჯულოების მომრავლების გამო მრავალში განელდება სიყვარული" და ა. შ. უსჯულოების ეს მომრავლება თვით ქრისტიანთა შორისაც იქნება მიზეზი იმისა, რომ მრავალში განელდება ძმური, ქრისტიანული სიყვარული, რადგან უზნეობას ყოველთვის მოსდევს ჭეშმარიტი ქრისტიანული სიყვარულის დაუძლურება" (მათეს სახარების განმარტება. მუხლები 24: 12-13).

მღვდელმოწამე (არქიეპ.) ონუფრი (გაგალიუკი) (1889 - 1938): "შემჩნეულია, რომ დიდი უგულობით გამოირჩევიან გარყვნილები, შურიანები და ვაჭრები. მათ არ გააჩნიათ მოწყალება და თანაგრძნობა კაცთა მიმართ. რა არის ამისი მიზეზი? - ცოდვები! ისინი აპარტახებენ ჩვენს სულს, ართმევენ მას საუკეთესო მოსართავს - სიყვარულს! მაგრამ ყოველგვარ დანაშაულობათა და მასთან დაკავშირებულ სისასტიკეთა, უგულოებათა და ბოროტებათა მიზეზი გახლავთ ურწმუნოება, ღმრთის ყოველგვარი სჯულის უარყოფა და გაქელვა, უსჯულოება. არასოდეს არ იქნება სიყვარული და თანაგრძნობა იმ ქვეყნის მიმართ, სადაც უარიყოფა ღმრთის სჯული. ქრისტემ სიყვარული ადამიანთა შორის ურთიერთობისა და ადამიანური ცხოვრების ნორმად დააწესა. "ახალ მცნებას გაძლევთ: გიყვარდეთ ერთმანეთი. და როგორც მე შეგიყვარეთ, ასევე გიყვარდეთ თქვენც ერთმანეთი. იმით გიცნობთ ყველა, რომ ჩემი მოწაფეები ხართ, თუ გექნებათ სიყვარული ერთმანეთს შორის" (იოანე 13:34-35). ღმერთკაცი ქრისტე ადამიანებს სრული და თავგანწირული სიყვარულისკენ მოუწოდებს - "როგორც მე შეგიყვარეთ, ასევე გიყვარდეთ თქვენც ერთმანეთი", და სიყვარულის ამ მცნების აღსრულების ძალას საეკლესიო საიდუმლოთა მეშვეობით გვაძლევს.
 
რაც უფრო ახლოს არის ადამიანი ღმერთთან და ეკლესიასთან, მით უფრო ბეჯითად ლოცულობს ის და განიწმინდება საეკლესიო საიდუმლოებებით: სინანულით, ქრისტეს უპატიოსნეს საიდუმლოებებტან ზიარებით, მით უფრო მეტად უყვარს მას თავისი მოყვასი და ამას გარეგნულადაც გამოხატავს: მატერიალური დახმარებით, სულიერი ნუგეშიცემით, ლოცვით მასზე.
 
ვინც ადამიანებში დევნის ღმრთისადმი რწმენას და მართლმადიდებლური ეკლესიისადმი ერთგულებას, სადაც მხოლოდ მადლმოსილი საიდუმლოებები სუფევს, ის საყოველთაო გაბოროტების, მტრობის, ურთიერთსიძულვილის მარცვლებს თესავს. ხოლო ვისაც სწამს ღმერთის, ემორჩილება ეკლესიას და აქეთკენ უხმობს სხვა დანარჩენთაც, ის ადამიანებს შორის ნერგავს სიყვარულს, მშვიდობას, სიყვარულს და სულიერ მყუდროებას - ადამიანური ცხოვრების წარმატების ამ უძირითადეს პირობას" (მათეს სახარების განმარტება. მუხლები 24: 12-13).
 
პროფ. ა. ი. ოსიპოვი: "ეს გახლავთ სულიერი ცხოვრების ერთ-ერთი კანონი. ის ლაპარაკობს არა ჩვეულებრივი სიყვარულ-შეყვარებულობის გაცივებაზე, რომელიც სპონტანურად ჩნდება და იკარგება, არამედ იმაზე, რომელიც იღვიძებს და იზრდება ადამიანში მხოლოდ სულიერად სწორი ცხოვრების პირობებში, როდესაც გული თავისუფლდება ეგოიზმისგან, თავმომწონეობისგან და სხვა ვნებათაგან. რადგან "შეუძლებელიაო, - წერდა წმ. ისააკ ასურელი, - საკუთარი სულში აღანთო ღვთაებრივი სიყვარული... თუ მას ვნებებები არ დაუმარცხებია" (Слова подвижнические. Слово 55). ამ სიყვარულს მოციქული პავლე უწოდებს "საკვირველ სრულქმნილებას" (კოლას. 3:14). რა თქმა უნდა, ის, როგორც ნებისმიერი თვისება, მრავალგვაროვანია და მრავალხარისხოვანი, გამომდინარე ადამიანის ცხოვრების სულიერი და ზნეობრივი დონიდან.
 
ხოლო უზნეობა და სხვა ვნებები, რომლებიც თავისუფლად ვითარდებიან ადამიანში, ანადგურებენ მასში სიყვარულს, მის გარეშე კი ყოველთვის მახინჯდება, ირყვნება და ქრება დანარჩენი კეთილი თვისება. ისტორია ადასტურებს, თუ როგორ გამოუწვევია ერთა გარყვნილებას უმდიდრესი და უმძლავრესი ცივილიზაციების განადგურება, თანაც ისე, რომ სრულიად აღგვილან პირისაგან მიწისა. უეჭველად, ასეთივე ხვედრი ელის თანამედროვე უსჯულო კულტურას, რომელიც კერპთაყვანისმცემლობას - მამონასა და ვნებათა თავისუფლებისადმი თაყვანისცემას ეფუძნება" (А.И. Осипов. Жизнь с Евангелием. Комментарии к Евангелию от Матфея. М.: 2019. - С. 224).

ნეტ. თეოფილაქტე ბულგარელი (XI-XII სს.): "ანტიქრისტეს დროს, უსჯულოების გამრავლების გამო ადამიანები ისე გამხეცდებიან, რომ სიყვარული შემცირდება თვით ყველაზე ახლობელ ადამიანთა შორისაც კი; ადამიანები გასცემენ ერთურთს და გაირყვნებიან" (მათეს სახარების განმარტება. მუხლები 24: 12-13).
დიდი ჭირვების პერიოდი
13. ხოლო ვინც ბოლომდე დაითმენს, იგი ცხონდება.
 
 
არქიეპისკოპოსი ამბერკი (ტაუშევი) (1906 - 1976). "ვინც ყველა უბედურებას დაითმენს ისე, რომ არ უღალატებს ქრისტეს და არ დაემორჩილება ცრუმოძღვართ, მარადიულ ცხონებას იმსახურებს".

ანონიმური კომენტარი (IV ს.): "ვისთვის ითქვა: "ვინც ბოლომდე დაითმენსო?" ნუთუ ქრისტიანების მდევნელთა და მაცთურ წინასწარმეტყველთათვის? არა! რადგან, როგორც წამალს უწერენ ავადმყოფს, და არა ჯანმრთელს, ასევე ნუგეში ეძლევათ არა საშიშროების მომტანთ, არამედ საშიშროებაში მყოფთ. "და იქადაგება სასუფევლის ეს სახარება მთელს ქვეყანაზე, ყველა ხალხის სამოწმებლად; და მაშინ მოიწევა დასასრული" (მათე 24:14). მარკოზი კი ნათლად ამატებს: "და პირველად ყველა ხალხს უნდა ექადაგოს სახარება" (მარკოზი 13:10). როდესაც ბუკვალური აზრით ომები წარმოებდა იერუსალიმის წინააღმდეგ, სახარების ქადაგება მხოლოდ იწყებოდა, და ის ჯერაც არ ყოფილა გავრცელებული მთელს ქვეყანაზე. მაგრამ მწვალებლობებამდე აღსრულდა სახარება. რამეთუ ცოდნამ ქრისტეს შესახებ ყოველ ადამიანამდე მიაღწია: ან ცალკეული მქადაგებლის მეშვეობით, ან ხალხის მეშვეობით, რომელსაც ქრისტეს ნათელი მიჰქონდა სხვა ხალხთან - და ასე იყო მუდმივად ვიდრე ქრისტიან მეფეებამდე.
 
შენ გინდა დარწმუნდე, რომ იმ დროისთვის ყველამ იცოდა ქრისტეს შესახებ? გაიხსენე, რომ მწვალებელთა ომები საუკეთესო სწავლების არჩევის გამო იწყებოდა. სანამ მოწოდება არსებობს, შეუძლებელია იარსებოს არჩევანმა; და სანამ არსებობს არჩევანი, ძნელია მოწოდება; მოწოდებისთვის არჩევანი - დაბრკოლებაა, ისევე როგორც არჩევანი მოწოდებისთვის" (წყარო: PG 56:906).

ნეტ. იერონიმე სტრიდონელი (დაახლ. 347–419/20): "ის არ უარყოფს სიყვარულს ყველაში, არამე მხოლოდ მრავალში; რადგან მრავალნი არიან წოდებულნი, ხოლო რჩეულნი მცირედნი, რადგან მოციქულებში და მათ მსგავს მოღვაწეებში შენარჩუნდება სიყვარული, რადგან, როგორც წერილ არს: "ვერ დაშრეტს სიყვარულს წყალი მრავალი" (ქებათა ქება 8:7). ასევე (et ipse) მოციქული ამბობს: "ვინ ჩამოგვაშორებს ქრისტეს სიყვარულს: ჭირი თუ შევიწროება, დევნა თუ შიმშილი, სიშიშვლე თუ საფრთხე, ანდა მახვილი?" (რომ. 8:35).

წმ. იოანე ოქროპირი (IV ს.): "მერე აჩვენებს, რომ ეს სრულებით ვერ ავნებს მამაცს და მომთმენს, ქრისტე ამბობს: ნუ გეშინიათ და ნუ შეცბუნდებით, თუ თქვენ ჯეროვან მოთმინებას გამოიჩენთ, მაშინ გაჭირვება ვერ დაგძლევთ. ... აქ ყველანი განსაკუთრებით უნდა განცვირფდნენ ქრისტეს ძალითა და მოციქულების სიმამაცით, იმიტომ, რომ ისინი ქადაგებდნენ ისეთ დროს, როდესაც განსაკუთრებით იყვნენ დაჩაგრულები იუდეველები იმით, რომ მათ განსაკუთრებულ მეამბოხეებად მიიჩნევდნენ, და როცა კეისარმა ყველა მათგანის განდევნა ბრძანა.
 
ეს იმას ჰგავს, რომ ზღვის ყოველმხრივი მღელვარებისას, როცა ყოველი წყვდიადს მოუცავს, გემების დაღუპვა ერთმანეთს მისდევს, გემზე მყოფნი მღელვარებენ, ურჩხულები ამოცურებულან წყლის ზედაპირზე და ტალღებთან ერთად ნთქავენ მოცურავეებს; როცა ელავს, ავაზაკები ესხმიან თავს და გემზე მყოფნი ერთმანეთის მიმართ ბოროტ ზრახვებს შეუპყრია, - ვინმემ ზღვაოსნობაში გამოუცდელ თანაც ზღვის უნახავ ხალხს უბრძანოს, - მიუსხდნენ საჭეს, მართონ გემი, საზღვაო ბრძოლებში ჩაებან და ერთი გემით, ასეთი, - როგორც ვთქვი, - საყოველთაო არეულობის დროს, აიყვანოს ტყვეები და გაანადგუროს ურიცხვი ფლოტი, რომლებიც მათზე უდიდესი ძალით მოდიან.
 
და მართლაც, მოციქულები სძულდათ წარმართებს, - როგორც სჯულის მოწინააღმდეგეებს, და თავშესაფარი არსად გააჩნდათ. ამგვარად მათთვის ყველგან იყო ფლატე, კლდე და წყალქვეშა ქვები; ქალაქებშიც, სოფლებშიც, სახლებშიც, ყველა მათ წინააღმდეგ იწევდა: ბელადიც, უფროსიც, მდაბიოც, ყველა წარმართი, ყველა ერთი, და იყო ისეთი ძრწოლა, რომელსაც სიტყვებით ვერ გამოხატავ.
 
იუდეველი ხალხი რომის მთავრობისას იყო ძალიან საძულველი, იმიტომ, რომ ურიცხვ შეჭირვებას აყენებდა მას. მაგრმა ამას ხელი სრულიადაც არ შეუშლია ქადაგებისთვის: ქალაქი აღებულ იქნა, გადაიწვა და მაცხოვრებლები მოიცვა ათასმა ჭირმა; ხოლო მოციქულებს, რომლებიც გაივლიდნენ ამ ქალაქებს, ახალი სჯული შეჰქონდათ და იპყრობდნენ რომაელებს.
 
ჰოი, ახალი და საოცარი საქმეები! რომეალებმა ტყვედ აიყვანეს მაშინ ათასობით იუდეველი, მაგრამ თორმეტ კაცს ვერ სძლიეს, რომლებიც მათთან სრულიად უიარაღოდ იბრძოდნენ. რომელ სიტყვას ძალუძს გამოხატოს ასეთი საოცრება?
 
ორი პირობა უნდა ჰქონდეს მასწავლებელს: ნდობით სარგებლობდეს და უყვარდეთ მოწაფეებს; გარდა ამისა, თვით სწავლება უნდა იყოს ადვილად მისაღები და ჟამი თავისუფალი შფოთისა და აფორიაქებისგან. მაშინ კი ყველაფერი პირიქით იყო. მოიცქულები არ იმსახურებდნენ ნდობას, თუმცა მაცდურებს ისეთი ხალხისგან მიაქცევდნენ, რომლებიც ნდობის ღირსად ირიცხებოდნენ; ისინი არ უყვარდათ, სზულდათ კიდეც; ამასობაში კი საყვარელ რამეზე, ჩვეულებაზე, სამშობლოზე, სჯულზე ხელს იღებდნენ. მათი მოთხოვნილება ადვილი შესასრულებელი როდი იყო; ხოლო ის, რაზეც ისინი უარს ამბობდნენ, იყო ერთობ სასიამოვნო, როგორც თვითონ ისინი, მათი მიმდევრებიც უამრავ საშიშროებას აწყდებოდნენ, უამრავ სიკვდილიანობას; და ყველაფერ ამას დამატებული, თვითონ დროება იყო ფრიად მძიმე, აღსავსე ომებით, შფოთებით, აჯანყებებით. ასე რომ ყველაფერი ნათქვამი რომც არ ყოფილიყო, ამ ყველაფერსაც შეეძლო ძრწოლაში მოეყვანა ისინი.
 
აქ კარგი იქნება ვთქვათ: "ვის ძალუძს გამოთქვას უფლის სიძლიერე, სასმენელ-ქმნას მისი ქება-დიდება?" (ფსალმ. 105:2). თუკი ერთი ტომის ხალხმა, მიუხედავად ამდენი ნიშებისა, არ მოუსმინა მოსეს მხოლოდ იმიტომ, რომ თიხისა და აგურის კეთებით იყვნენ დადარდიანებულნი; მაშინ მათ, ვისაც ყოველდღიურად სდევნიდნენ და კლავდნენ, და ვინც აუტანელი გასაჭირი განიცადეს, ვინ დაარწმუნა, დაეტოვებინათ წყნარი ცხოვრება და უპირატესობა მიენიჭებინათ ცხოვრებისათვის, რომელიც აღსავსე იქნებოდა საშიშროებებით, სისხლით და სიკვდილით?! მაშინ, როდესაც ისინი, ვისაც უქადაგებდნენ სხვა ტომის ხალხი იყო და ყველაფერში მათ მიმართ ერთობ მტრულად იყვნენ განწყობილნი? ტომებზე და ქალაქებზეც რომც არ ვილაპარაკოთ, ვინმემ სულ მცირე სახლშიც რომ შეიყვანოს ისეთი ადამიანი, რომელიც ყველა იქ მცხოვრებს სძულს, და მისი საშუალებით შეეცადოს, უარი ათქმევინოს საყვარელ საგნებზე, მამაზე, დედაზე, ცოლზე და შვილებზე, მაშინ განა ხმის ამოღებამდე არ გაგლეჯენ მას? ხოლო თუ სახლში კიდევ კამათი და ჩხუბია ცოლ-ქმარს შორის, მაშინ განა ქვებსაც არ დაუშენენ ჯერ კიდევ მანამ, ვიდრე ზღურბლს გადააბიჯებდეს? თუკი ის თან საძულველიცაა და თანაც რაღაც რთული რამის დაწესებას ითხოვს, მოითხოვს ზომიერ ცხოვრებას იმ ხალხისგან, სიამოვნებას რომაა მიცემული, და ამასთან თუ ის იმოქმედებს იმ ხალხის წინააღმდეგ, მასზე შეუდარებლად მეტი და ძლიერი რომაა, მაშინ განა აშკარა არ არის მისი სრული დაღუპვა?
 
მაგრამ ყველაფერთან ერთად, რაც არ შეიძლება ყოფილიყო ერთ სახლში, ის ქრისტემ შეასრულა მთელს სამყაროში, გაიყვანა ექიმები ციცაბოებზე, პაპანაქებაში, ფრიალოებზე, კლდეებზე, მიწაზე და ზღვაზე, რომელიც ომში იყო გახვეული. თუ გსურს ცხადად გაიგო ეს ყველაფერი, ესე იგი, სიმშილი, წყლულები, მიწისძვრები და სხვა სავალალო შემთხვევები, წაიკითხე ამის შესახებ იოსების ისტორია და ყველაფერს დაწვრილებით შეიტყობ.
 
ამიტომ თვით ქრისტემ თქვა: "ნუ შეძრწუნდებით, ვინაიდან ყოველი ეს უნდა მოხდეს, ხოლო ვინც ბოლომდე დაითმენს, იგი ცხონდება. და იქადაგება სასუფევლის ეს სახარება მთელს ქვეყანაზე" (მათე 24:6, 13). რამდენადაც მოწაფეები მიის სიტყვებით შეშინებულნი, უღონობამ და სევდამ მოიცვა, მაშინ იგი აძლიერებს მათ სიტყვებით, ეუბნება, - მართლაც ურიცხვი წინააღმდეგობები გექნებათ, თუმცა სახარება მთელ მსოფლიოში უნდა იქადაგოსო და "მაშინ მოიწევა აღსასრული" (75-ე ჰომილია მათეს სახარებაზე. § 3. წმ. იოანე ოქროპირი. ჰომილიები. VI ტომი. წმიდა მათე მახარებლის სახარების განმარტება. ნაწილი მეორე. თბილისი 2016. გვ.378-380).

ეპისკოპოსი თეოფანე დაყუდებული (1815–1894). "ყოველი კი არ ცხონდება, ვინც დაითმენს, არამედ მხოლოდ ის, ვინც უფლის გზებზე ითმენს. იმისთვის არის ეს ცხოვრება, რომ ითმინო, და ყოველმა, ვინც კი რამეს ითმენს, ბოლომდე დაითმინოს. მაგრამ მოთმინებას არანაირი სარგებლობა არ მოაქვს, თუკი ის უფლისთვის და მისი სახარებისთვის არ არის. შედექი რწმენისა და სახარებისეული მცნებების გზაზე; მოთმინების მიზეზი გამრავლდება, მაგრამ ამ წუთიდან მოთმინება ნაყოფით დახუნძლულ გვირგვინებს მოგიტანს, და ის მოთმინებაც, რომელიც აქამდე არაფრისმომცემი იყო, ნაყოფიერი გახდება. შეხედეთ როგორ ცდილობს მტერი ჩვენს დაბნელებას, ის მხოლოდ იმ მოთმინებას წარმოგვიდგენს შეუძლებლად და აუტანლად, რომელსაც სიკეთის გზაზე ვხვდებით, ხოლო იმას, რასაც თვითონვე აჰკიდებს ვნებებით შეპყრობილ ადამიანს, იოლ და უადვილეს ტვირთად წარმოუჩენს, თუმცა, ის უფრო მძიმე და უსიხარულოა იმაზე, რომელსაც ვნებებთან და სუპოსტატებთან მებრძოლნი იღებენ! ჩვენ კი, ბრმები, ამას ვერ ვხედავთ... ვშრომობთ, ვიღწვით და ქანცის გაცლამდე ვითმენთ მტრის გამო, საკუთარი თავის წარსაწყმედად".

ნეტ. თეოფილაქტე ბულგარელი (XI-XII სს.): ""ხოლო ვინც ბოლომდე დაითმენს, იგი ცხონდება", ანუ ვინც მამაცურად გადაიტანს და არ დაუთმობს საცთურებს, ცხონდება, როგორც ბრძოლაში გამობრძმედილი და გამოცდილი მეომარი".

ეპისკოპოსი ნიკოლოზი (სერბი) (1880–1956)). "საკვირველო უფალო, შენ ყოველივე ბოლომდე დაითმინე, ამიტომაც არა მარტო ნეტარება მიიღე, არამედ ნეტარების წყარო გახდი ყველასთვის, ვისაც სამარადისო სიკეთე სწყურია!

მოციქულები ბოლომდე ითმენდნენ და - მარადიული ნეტარება დაიმკვიდრეს.

ქრისტეს მოწამეები ყოველგვარ ტანჯვა-წამებას ბოლომდე ითმენდნენ და - ქრისტეს სასუფევლის შვილები და მემკვიდრეები გახდნენ.

ეპისკოპოსები ნებაყოფლობით ითმენდნენ იწროებას და განდიდებულ იქნენ არა მარტო ზეცად, არამედ დედამიწაზეც.

ახალი საზოგადოების ნებისმიერი დამფუძნებელი შემოიკრებს თავის მიმდევრებს და კეთილ ნაყოფებსა და მრავალ სიტკბოებას ჰპირდება, მაგრამ შეგნებულად დუმს იმ სიძნელეებსა და გაჭირვებებზე, რომლებსაც ამ ნაყოფებამდე მიჰყავს ისინი. და მხოლოდ უფალმა იესუ ქრისტემ აუწყა თავის მიმდევრებს სრული სიმართლე, რადგან გაუხსნა მათ თავიანთი ღვაწლის როგორც მწარე, ასევე ტკბილი მხარეები.

არ დაპირებია უფალი არავის ტკბილ ნაყოფებს მსახურების გარეშე;

არც დიდებას ტანჯვის გარეშე;

არც საუკუნო განსვენებას ეკლიანი გზის გარეშე;

არც გამარჯვებას ბრძოლის გარეშე;

არც სიტკბოებას სიმწრის გარეშე;

არც სასუფეველს ცრემლებისა და თავდადების გარეშე;

ჩამოთვალა რა უამრავი ჭირვება, რომლებთან შერკინებაც მოუწევდათ მის მიმდევრებს, მან, საბოლოო ჯამში, სასოების გარეშე როდი დატოვა ისინი. უფალი უდიდეს აზრს აძლევს მათ ტანჯვას და უმეცრების ბნელში როდი ტოვებს. ის ამბობს: "ვინც ბოლომდე დაითმენს, იგი ცხონდება".

მაგრამ, როგორია ის სიკეთე, რომელიც ბოლომდე დამთმენს ელის - ეს თვითონაც საკმაოდ განმარტა და მრავალი წმინდანის ცხოვრებითაც დაუდასტურა, რადგან მრავალჯერ გამოცხადებიან ნათელმოსილი წმინდანები დედამიწაზე მოსაგრეთ, რომლებიც, ჯერაც ხორციელ ღვაწლში მყოფნი ზეციერის დიდებისა და ნეტარების მხილველნი გახდნენ, მჭვრეტელნი იმისა, თუ რა სიხარული და ნეტარება ელით ბოლომდე დამთმენ მორწმუნეთ - რჩეულთ და გულმხურვალეთ.

უფალო, შენ ხარ ჩვენი ძალა. შეგვეწიე ბოლომდე რწმენით დავითმინოთ ყოველივე ის, რაც წინ გვხვდება ჩვენი სარწმუნოებრივი ცხოვრების გზაზე, შეგვეწიე შენი გვერდში დგომით, რადგან შენ გეკუთვნის დიდება და პატივი, საუკუნითგან მიუკუნისამდე, ამინ" ("Охридский пролог" святителя Николая Сербского: 22 (9) марта).
დიდი ჭირვების პერიოდი
14 "და იქადაგება სასუფევლის ეს სახარება მთელს ქვეყანაზე, ყველა ხალხის სამოწმებლად; და მაშინ მოიწევა დასასრული".


წმ. ამბროსი მედიოლანელი (340 - 397). "იქადაგება სასუფევლის ეს სახარება მთელს ქვეყანაზე და მაშინ მოიწევა დასასრული"! სამყაროს უკვე ემცნო სახარება, ირწმუნეს ჰუთებმა და სომხებმა, და ჩვენთვის უკვე გამოჩნდა სამყაროს აღსასრული. კაცი სულიერი გამოდის სახარების საქადაგებლად, როდესაც სიბრძნის გზებზე დადის, სიცოცხლეში ახორციელებს ყველა სათნოებას, ლოცულობს სულითა და გონებით და განაქარვებს უკანასკნელ მტერს სიკვდილს (შეად.: 1 კორინთ. 14:15; 15:26). "მერე კი დასასრული, როცა მეფობას გადასცემს უფალსა და მამას (1 კორინთ. 15:24) და "თვით ძეც დაემორჩილება იმას, ვინც ყოველივე მას დაუმორჩილა, რათა ღმერთი იყოს ყველაფერი ყველაფერში" (1 კორინთ 15:28). ყველა ქალაქში იქადაგება სახარება და ყველგან იუდეაში, რადგან "განცხადებულ არს ჰურიასტანს ღმერთი" (ფსალმ. 75:2). "აღეშენნენ ქალაქნი ჰურიასტანისანი" (ფსალმ. 68:36), როდესაც საფუძვლად ჩაიყრებიან სათნოებანი" (Амвросий Медиоланский свт. Толкование на Евангелие от Луки. Книга десятая// Собрание творений. Т. 8. ч.2. М.: ПСТГУ, 2020. С. 379).

ნეტარი იერონიმე სტრიდონელი (დაახლ. 347–419/20): უფლის მოსვლის ნიშანი არის ის, რომ მთელ მსოფლიოში იქადაგება სახარება, რათა არავინ, უცოდინრობის გამო, თავი არ ჩათვალოს პატიების ღირსად. ხოლო ეს მოვლენა ან უკვე აღსრულდა ან ჯერ კიდევ უნდა აღსრულდეს არცთუ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში, როგორც ვხედავთ. სინამდვილეში, - ჩემი აზრით, - არ დარჩა არც ერთი ხალხი, რომელსაც არ სმენოდეს ქრისტეს სახელი. და მეტიც, რომელიმე ხალხს არც რომ ჰყავდეს მქადაგებელი, მიუხედავად ამისა, შეუძლებელია ქრისტიანულ რწმენაზე წარმოდგენა არ ჰქონდეს მეზობელი ხალხების მეშვეობით (https://ekzeget.ru/bible/evangelie-ot-matfea/glava-24/stih-14/).
 
ექვთიმე ზიგაბენი (დაახლ. 1050-1122): "ამით აჩვენა, რომ ვერანაირი საფრთხე ვერ დააბრკოლებს ქადაგეაბს, და მქადაგებლებს მისცა უდიდესი ნუგეში, რადგან განამტკიცა იმ სასოებით, რომ ვერაფერი აღუდგებოდა მათ წინ, თუკი ისინი იქნებოდნენ მომთმენნი. მარკოზმა უფრო ნათლად თქვა: "და პირველად ყველა ხალხს უნდა ექადაგოს სახარება" (მარკ. 13:10), ურწმუნოთა სამხილებლად და განსასჯელად, რათა განკითხვის დღეს ვერ შეძლონ თქმა: ქადაგება არ გვსმენიაო. იგივეა ნათქვამი მათეს სახარების მეათე თავში (მათე 10:18)... "და მაშინ მოიწევა დასასრული" ტაძრისა და იერუსალიმისა, როგორც ეს ზემოთ ვთქვით. ამრიგად, ამბობს: იმის შემდეგ, რაც აღსრულდება ყოველივე ზემოთთქმული და იმის შემდეგ რაც მთელ სამყაროში ნაქადაგები იქნება სახარება, მაშინ იუდეველთათვის დადგება სრული წარწყმედა. მართლაც, იერუსალიმის დანგრევამდე ჯერ მთელ მსოფლიოში იქნა ნაქადაგები სახარება, როგორც თქვა პავლემ: "ოღონდ თუ დარჩებით მტკიცე და შეურყეველი რწმენაში და არ გადაუხვევთ სახარების სასოებას, რომელიც თქვენ ისმინეთ, რომელიც ექადაგა ყოველ ქმნილებას ცისქვეშეთში და რომლის მსახურიც გავხდი მე, პავლე" (კოლას 1:23). თუკი მან თვითონ იქადაგა იერუსალიმიდან ესპანეთამდე, მაშ იფიქრე, როგორ საზღვრებამდე მიაღწევდნენ დანარჩენი მოციქულები. ამიტომაც იერუსალიმი იღუპება უკვე იმის შემდეგ, რაც მთელ სამყაროში ნაქადაგებ იქნა სახარება, რათა იუდეველთ თავის მართლების აჩრდილიც კი არ ჰქონოდათ, როდესაც იხილავდნენ ქადაგების ესოდენ ძალას, რომელმაც მოკლე ვადაში მთელი მსოფლიო მოიარა და ყველგან გაცისკროვნდა, ამ დროს კი, თვით იუდეველები, ურწმუნოებასა და სიჯიუტეში იყვნენ გახევებულნი (https://ekzeget.ru/bible/evangelie-ot-matfea/glava-24/stih-14).
 
წმ. იოანე ოქროპირი (IV ს.): "ამის ნათელი დადასტურებაა სახარების ქადაგება მთელ მსოფლიოში, - მიუხედავად ყოველგვარი წინააღმდეგობისა; ამგვარად თქვენ უბედურებაზე მაღლა იქნებით. ხოლო მოწაფეებს რომ არ ეთქვათ: ჩვენ როგორღა ვიცხოვრებთ? კიდევ დასძენს: იცხოვრებთ კიდეც და ასწავლით ყოველგან. ამიტომაც თქვა: "და იქადაგება სასუფევლის ეს სახარება მთელს ქვეყანაზე, ყველა ხალხის სამოწმებლად; და მაშინ მოიწევა დასასრული". - არა სამყაროსი, არამედ იერუსალიმისა. ხოლო, თუ რას ამბობდა ქრისტე ამ აღსასრულის შესახებ, და რომ სახარება იერუსალიმის აღებამდე იქადაგება, მოუსმინე, რას ამბობს პავლე: "ყოველსა ქვეყანასა განხდა ხმაი მათი" (რომ. 10:18); და ისევ: "თქვენ ისმინეთ, რომელიც ექადაგა ყოველ ქმნილებას ცისქვეშეთში" (კოლას 1:23) და ხედავ, როგორ სწრაფად გადავიდა იერუსალიმიდან ესპანეთში, თუკი ერთმა ესოდენ დიდი ნაწილი (მსოფლიოსი) დაიპყრო, მასინ, დაფიქრდი, რამდენს იზამდნენ სხვებიც; და სხვა ეპისტოლეშიც ამბობს პავლე სახარების შესახებ, რომ ის "არს ნაყოფიერ და აღორძინებულ" (კოლას 1:6) ყველა ცისქვეშელი ქმნილებისთვის: "საწამებელად ყოველთა წარმართთა". რამდენადაც სახარება იქადაგეს ყველგან, მაგრამ ყველგან არ ირწმუნეს მისი, ქრისტე ამბობს: ""საწამებლად იქნება ურწმუნოთათვის. ანუ სამხილებლად, განსასჯელად; საწამებლად ვინც ირწმუნა ისინი დაამოწმებენ ურწმუნოების წინააღმდეგ და განსჯიან მათ. აი რატომაა, რომ უკვე მთელ მსოფლიოში სახარების ქადაგების შემდეგ ინგრევა იერუსალიმი, რათა უმადურებს თავის გამართლების აჩრდილიც არ დარჩეთ. სამართლიანადაც! როგორ გაიმართლებენ თავს ის ხალხები, რომლებმაც ნახეს მისი ძლევამოსილება, ყველგან რომ გაბრწყინდა და მეყსეულად მთელი მსოფლიო მოიცვა, და ისინი ისევ ისეტი უმადურები დარჩნენ? ხოლო სახარება რომ ყველგან იქადაგეს, ამაზე მოუსმინე რას ამბობს პავლე: "... სახარების სასოებას, ... რომელიც ექადაგა ყოველ ქმნილებას ცისქვეშეთში" (კოლას 1:26). ეს არის უდიდესი ნიშანი ქრისტეს ძალმოსილებისა, რომ მისმა სიტყვამ სამყაროს საზღვრებს მიაღწია, - ოცი თუ ოცდაათი წლის განმავლობაში. მაშ ასე, ამის შემდეგ, - ამბობს ქრისტე, - მოვა იერუსალემის აღსასრული...
 
რამდენადაც მოწაფეები მისი სიტყვებით შეშინებულნი, უღონობამ და სევდამ მოიცვა, მაშინ იგი აძლიერებს მათ სიტყვებით, ეუბნება, - მართლაც ურიცხვი წინააღმდეგობა გექნებათ, თუმცა სახარება მთელ მსოფლიოში უნდა იქადაგოსო "და მაშინ მოიწიოს აღსასრული".
 
ხედავ, რა მდგომარეობაში იყო მაშინ საქმე, და როგორი მრავალმხრივი იყო ბრძოლა? და ეს დასაწყისში, როცა ყოველ საქმესი განსაკუთრებით საჭიროა უდიდესი სიმშვიდე. რა მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ ისინი? არაფერი გვიშლის ხელს, რომ ისევ გავიმეოროთ იგივე, პრველი ბრძოლა იყო მაცდურთა მხრიდან: "მრავალნი მოვლენ ჩემი სახელით" ცრუქრისტენი და ცრუწინასწარმეტყველნი; მეორე - რომაელების მხრიდან "გაიგებთ აგრეთვე ომებსა და ომების ამბებს"; მესამე წარმოადგენდა - "შიმშილობას". მეოთხე - "ჟამიანობას და მიწისძვრებს"; მეხუთე - "მიგცემენ სატანჯველად და მოგკლავენ თქვენ"; მეექვსე - "მოგიძულებთ ყველა ხალხი ჩემი სახელის გამო"; მეშვიდე - "გასცემენ და შეიძულებენ ერთურთს"; აქ იგულისხმება შინაომები. შემდეგ ცრუქრისტეები და ცრუწინასწარმეტყველნი; ბოლოს კი "ურჯულოების მომრავლების გამო მრავალში განელდება სიყვარული", რაც იქნება კიდეც მიზეზი ყოველგვარი უბედურებისა.
 
ხედავ ბრძოლების ურიცხვ სახეობას, ახლებს და არაჩვეულებრივებს? მაგრამ ამ და სხვა უფრო დიდი ბრზოლების დროსაც (შინაომებს ემატებოდა ბრძოლები ნათესავებს შორის) სახარების ქადაგებამ მთელი სამყარო მოიცვა: "იქადაგება, - ამბობს ის, - სასუფევლის ეს სახარება მთელს ქვეყანაზე, ყველა ხალხის სამოწმებლად". მაშ ასე: სად არიან ისინი, ვინც ბუნების მბრძანებლობასა და დროის წრებრუნვას უპირისპირებენ ეკლესიის სწავლებას? ნუთუ ახსოვს ვინმე მათგანს, რომ გამოჩენილიყოს როდესმე სხვა ქრისტე, რომ ამის მსგავსი მომხდარიყოს? და თუმც ისინი კი ჰყვებიან სხვა არაკს: თითქოს გავიდა უკვე ასი ათასი წელი, მაგრამ აქ არაფერი მსგავსის მოგონება არ შეუძლიათ" (წმ. იოანე ოქროპირი. ჰომილიები. VI ტომი. წმ. მათე მახარებლის სახარების განმარტება. ნაწილი მეორე. თბილისი 2016 წ. გვ. 377-381).

იუსტინე (პოპოვიჩი) (1894–1978): "გამრავლებული უსჯულოებისა და გაძლიერებული ქრისტესმბრძოლობის მიუხედავად - "იქადაგება სასუფევლის ეს სახარება მთელს ქვეყანაზე, ყველა ხალხის სამოწმებლად" (მ. 14). სასუფევლის სახარებას მსოფლიოში იქადაგებენ უშიშარი ქრისტიანები, როდესაც მსოფლიოში ბოროტება, ცოდვა და სიკვდილი გაბატონდება. მაგრამ ამაშია რწმენის გულადობა და ამაღლებულობა: გწამდეს ღმრთის სასუფევლის, სიკეთის სასუფევლის, ქრისტეს სასუფევლის გამარჯვებისა მაშინ, როდესაც ყველგან ბოროტება გამეფებულა; როდესაც "მთელი ქვეყანა ბოროტებაშია დანთქმული" (1 იოანე 5:19), რადგან ღმერთკაცი - სასუფევლის სახარების მთავარი და უძლეველი მხედართმთავარია. "რადგანაც ყველა, ვინც ღვთისაგან არის შობილი, სძლევს ამ ქვეყანას; და ეს არის ძლევა, ქვეყნის მძლეველი: ჩვენი რწმენა. არის ქვეყნის მძლეველი, თუ არა ის, ვისაც სწამს, რომ იესო არის ძე ღვთისა?" (1 იოანე 5:4-5).
 
რითი ვძლევთ წუთისოფელს? ქრისტეთის, რომელიც ჩვენშია: "თქვენ ღვთისაგან ხართ, შვილებო, და სძლიეთ მათ, რადგანაც ის, ვინც თქვენშია, მეტია იმაზე, ვინც არის ქვეყნად" (1 იოანე 4:4). მთელ ქვეყანაზე გამოიფინება ქრისტეს სიკეთე და ეშმაკის ბოროტება; სახარება ექადაგება მთელ ქმნილებას, რათა არც ერთ მათგანს არ ჰქონდეს თავის მართლების შესაძლებლობა, თითქოსდა არ იცოდა ღმერთკაცისა და ცხონების შესახებ, რომელიც მან აღასრულა. ამიტომ თქვა მაცხოვარმა: "ყველა ხალხის სამოწმებლად". მაშასადამე: ყველა ხალხს ექნება საკმაოდ მრავალი მოწმობა ქრისტეზე, როგორც კაცთა მოდგმის მაცხოვარზე, ასე რომ ქრისტეს ურწმუნოებით თავს ვერავინ გაიმართლებს განკითხვის დღეს.
 
"და მაშინ მოიწევა აღსასრული" (მ. 14). რისი? - სამყაროსი. რადგან ის დაასრულებს მისიას, რომელიც ღმერთმა განუწესა. ეს გახლავთ ერთგვარი დამატება მაცხოვრის სიტყვებისა: "სანამ არ გადავა ცა და მიწა, ერთი იოტიც ან ერთი წერტილიც არ გადავა რჯულისაგან, ვიდრე ყოველივე არ აღსრულდება" (მათე 5:18).
 
"ყველა ხალხის სამოწმებლად", - რაზეა აქ ლაპარაკი? - იმაზე, რომ ღმერთკაც ქრისტეს გარდა ვერავინ იხსნის ადამიანს, კაცთა მოდგმას და მსოფლიოს ცოდვის, სიკვდილის და ეშმაკისგან. ყველა დანარჩენი ე. წ. "კაცობრიობის მხსნელები" - სხვა არავინ არიან, თუ არა "ქურდი და ყაჩაღი", რადგან არ აძლევენ ადამიანს "ჭარბ სიცოცხლეს", მარადისობას, და ვერ აძლევენ მას უკვდავების გარანტიას, არამედ ჰპარავენ მის სულს იმას, რაც უკვდავია, ღვთაებრივია, ღმერთსაფერია, ღმრთითმტოლველია, მარადიულია და ღმერთკაცობრივია (შეად. იოანე 10:9-10).
 
სამყაროს აღსასრული დადგება მაშინ, როდესაც მთელი მსოფლიო გაიგებს საღმრთო ჭეშმარიტებას სამყაროზე: ქრისტეს სახარებას. რადგან ეს გახლავთ ღმრთის სრულიად ჭეშმარიტი ფილოსოფია სამყაროზე. მასშია გაცხადებული ღმრთის მთელი გეგმა: შესაქმიდან - აღსასრულამდე, თუმცა ის ხორციელდება დროის ფარგლებში და გადავა მარადისობაში.
 
პროტოპრესვიტერი პაველ მატვეევსკი (1828 - 1900): "როდესაც ღვთაებრივი მოძღვარი ამაღლდა და მისმა მოწაფეებმა დაიწყეს სახარების ქადაგება, მათ წინ აღუდგნენ იუდეველები და წარმართები, მთავრობანი და ხელმწიფებანი, მმართველები და მეფეები. სასტიკი მდევნელები მოციქულებს იჭერდნენ (საქმე 4:3), საპყრობილეებში ამწყვდევდნენ (საქმე 5:18; 12:4), ასამართლებდნენ (საქმე 4:7; 5:27), ცემდნენ (საქმე 5:40) და კლავდნენ კიდეც (საქმე 7:58; 12:2).
 
მოციქულები იაკობ ზებედე ძე, იაკობი, ძმა უფლისა, პეტრე და პავლე მოწამეობრივად აღესრულნენ. და, მიუხედავად ამისა, უფლის სიტყვა სულ უფრო და უფრო ვრცელდებოდა (საქმე 13:49), ასე რომ ჯერ კიდევ იერუსალიმის დანგრევამდე წმიდა მოციქული პავლე სახარების მქადაგებლებზე წერდა, რომ "მთელ მსოფლიოს მოედო მათი ხმა, და ქვეყნის კიდეებს — მათი სიტყვები" (რომ. 10:18) და, რომ სახარება "ექადაგა ყოველ ქმნილებას ცისქვეშეთში" (კოლას 1:23). სახარება მაშინ გავრცელდა იმ დროს ცნობილ მთელ მსოფლიოში.
 
მაშინვე აღდგნენ მრავალნი ცრუწინასწარმეტყველნი, რომელთა გამო მოციქულები ყოველთვის აფრთხილებდნენ მორწმუნეებს (1 ინ. 4:1; იუდ. 1:4). ყველა ეს ნიშანი, რომელიც თავის დროზე იერუსალიმის დანგრევის წინამაუწყებელი იყო, კვლავ გაჩნდება სამყაროს აღსასრულის წინ, რომელიც უფალმა იმავე გამოთქმებით იწინასწარმეტყველა და ახლო მოვლენებს შორეული მოვლენები შეუერთა. "მაშინ გამოცხადდება ურჯულო, რომლის მოსვლა სატანის მოქმედებით არის, ყოველგვარი ყალბი ძალით, ნიშნებითა და სასწაულებით, და უსამართლობის ყველა საცდურით დაღუპულთათვის" (2 თესალონიკ. 2:8-10); მაშინ წმიდა მოციქულთა მემკვიდრეები - ეპისკოპოსები და ქრისტეს ეკლესიის მოძღვრები, ასევე უფლის ყველა ერთგული მიმდევარი უმძიმეს დევნილებას დაექვემდებარებიან იესუსა და ღმრთის სიტყვის მოწმობის გამო" (გამოცხ. 20:4) (Матвеевский, П. А., протоиерей. Евангельская история. В трех книгах. Книга третья. Конечные события Евангельской истории./ Матвеевский Павел Алексеевич. - М.: Сибирская Благозвонница, 2010. -475, 5 с - С. 170-172).

არქიეპისკოპოსი ამბერკი (ტაუშევი) (1906-1976): ღმრთის მსჯავრის მოახლოვების მეოთხე ნიშანი იქნება სახარების ქადაგება მთელ მსოფლიოში. "იქადაგება სასუფევლის ეს სახარება მთელს ქვეყანაზე, ყველა ხალხის სამოწმებლად", ანუ ქრისტე არ მოვა მანამ, სანამ მთელ ქვეყანაზე არ იქნება ნაქადაგები სახარება, რომელიც მასინ მამხილებელი მოწმე გახდება იმათ წინაარმდეგ, რომლებმაც, ისმინეს იგი, და არ ირწმუნეს. "და მაშინ მოიწევა დასასრული". უახლოესი აზრით აქ იგულისხმება იერუსალიმის დაღუპვა, მაგრამ ყველა ეს ნიშანი მაუწყებელი იქნება აგრეთვე სამყაროს აღსასრულისა და საშინელი სამსჯავროს დადგომისა. ეს ნიშნები ერთია, როგორც პირველი, ასევე მეორე მოვლენისთვის. კერძოდ: 1) იერუსალიმზე სამსჯავრომ მოიწია, როგორც მისი უსჯულოებებისა და მასში სიყვარულის დაკნინების შედეგმა ("ურჯულოების მომრავლების გამო მრავალში განელდება სიყვარული". მთ. 24:12). 2) იერუსალიმი დაეცა იმის შემდეგ, რაც უფალმა ყველაფერი გააკეთა მისი გადარჩენისთვის: ის განათლდა სახარებისეული ქადაგებით: ზუსტად ასევე სამყაროს აღსასრული დადგება მხოლოდ იმის შემდეგ, რაც მსოფლიოს ყველა ხალხში ნაქადაგები იქნება სახარება, რათა საშინელ სამსჯავროზე, იუდეველთა მსგავსად უპასუხონი იქმნენ. შემდეგ უფალი ჩამოთვლის სპეციალურ ნიშნებს, რომლებიც უკვე საკუთრივ იერუსალიმის დაღუპვას ეხება.

ანონიმი კომენტატორი (IV ს.). "სამყაროს აღსასრული და ანტიქრისტე წმიდა წერილის სულიერების თანხმიერად უნდა იქნას გაგებული, რადგან მწვალებლობები, შიმშილობები, ჟამიანობები და სხვა წინ გაუსწრებს ერთსაც და მეორესაც. მაგრამ ბოლოს წმიდა ადგილზე დამყარდება გატიალების სისაძაგლე - ანტიქრისტეს მხედრობა, რაც არის ყველა მწვალებლობა, განსაკუთრებით ისინი, რომლებიც აღწევენ ეკლესიაში და იპყრობენ წმიდა ადგილს, ვითარც ჭეშმარიტების სიტყვა, თუნდაც ეს საერთოდაც არ იყოს ჭეშმარიტების სიტყვა, არამედ გატიალების სისაძაგლე და ანტიქრისტეს მხედრობა, რომლებიც მრავალთა სულებს განაშორებენ ღმერთს. ამის შესახებ ამბობდა მოციქული: "წინააღმდგომი და აღზევებული ყოველივეზე მაღლა, რაც კი რამ სახელდებულია ღმერთად და სამსახურებლად. ისე რომ, ღვთის ტაძარშიც კი დაჯდება იგი, როგორც ღმერთი და თავს ღმერთად გამოაცხადებს" (2 თესალონიკ. 2:4). აი მაშინ ყველა მწვალებლობის ბოროტება, რომელთა შესახებაც ადრე მხოლოდ გვსმენია, აღმოჩნდება წმიდა ადგილზე და გააპარტახებს ქრისტეს ეკლესიას. მიეცემათ რა ნება, სრულიად დაეუფლებიან ეკლესიებს. ჩვენ კი აქ უნდა ვთქვათ, რომ ხმები ომებზე, შიმშილზე, მიწისძვრაზე, ჭირზე, მწვალებლობებზე, სიტყვის (ღმრთის) მიტოვებულობაზე, ქრისტიანთა მოწყვეტაზე, ზნეობის დაცემაზე და სხვა, ადრევეც იყო ცნობილი, კონსტანტინეს მმართველობიდან ვიდრე თეოდოსის მმართველობამდე (1).
______________
 
1. კონსტანტინე მმართველობდა 306-337 წლებში ჩვ. წ., ხოლო თეოდოსი - 347-395 წწ. ჩვ. წ.
 
______________
 
წყარო: PG 56:906-7.

ბ. ი. გლადკოვი (1847–1921): "სამყაროს აღსასრული დადგება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ჩემი სწავლება ეუწყება მთელ სამყაროს, როდესაც ეს ქადაგება გახდება მამხილებელი მოწმობა მათ წინააღმდეგ, ვინც, ისმინა იგი, მაგრამ ჩემი არ ირწმუნა" *
 
* შენიშვნა: შეუძლებელია მკაცრად დასაჯო ადამიანები ღმრთის ნების აღუსრულებლობის გამო, თუკი მათ ის არ სმენიათ. დავუშვათ, ღმრთის ნება, ანუ სიყვარული ღმრთისა და კაცთა მიმართ, ჩაწერილია ადამიანთა გულებში მათ შექმნიდანვე; ამიტომაც, მკაცრად რომ ვთქვათ, ვერავინ გაიმართლებს თავს ღმრთის ნების უცოდინრობით. მაგრამ რადგან ადამიანები გაგულქვავდნენ და აღარ ესმის საკუთარი გულისხმა, დაყრუვდნენ სინდისის ღვთაებრივი შეგონებებისადმი, საჭიროა შეახსენონ მათ ღმრთის ნება. ჩვენი უფალი, იესუ ქრისტე, სხვათა შორის, მოვიდა იმისთვის, რათა არა მარტო ებრაელებისთვის შეეხსენებინა ეს ჭეშმარიტება, არამედ საზოგადოდ დედამიწაზე მცხოვრები ყველა ადამიანისთვის. ამიტომაც კაცობრიობის უკანასკნელი სამსჯავორც, აუცილებლობით, გადაიდება იმ დრომდე, როდესაც სასუფევლის ეს სახარება ექადაგება მთელ სამყაროს, "ყველა ხალხის სამოწმებლად". მხოლოდ მაშინ იქნება შესაძლებელი სამსჯავრო. მაგრამ მაშინაც, უდავოდ, სამართლიანი უფალი ადამიანებს განსჯის მათი დანაშაულის ხარისხის შესაბამისად: "ის მონა, რომელმაც იცოდა თავისი პატრონის ნება, მაგრამ არ აღასრულა იგი და არ დახვდა მზად, საშინლად იგვემება; ის კი, ვინც არ იცოდა, მაგრამ ისე მოიქცა, რომ სასჯელი დაიმსახურა, ნაკლებად იგვემება, რადგან ვისაც ბევრი მიეცა, ბევრი მოეთხოვება, და ვისაც მეტი მიენდო, მეტი მოეკითხება" (ლუკა 12:47-48) (Гладков Б.И. Толкование Евангелия. Глава 37. - Воспроизведение с издания 1907 года. М.: Столица, 1991. (с дополнениями из издания 1913 г.) - С. 550).

მღვდელმონაზონი პანტელეიმონ ოპტინელი (1886 - 1918): "როგორც ჩანს, ჯერ კიდევ არ დამდგარა მთელ სამყაროში სახარების ქადაგების ნიშნები, თუმცა, არ შეიძლება იმ ფაქტის უგულებელყოფა, რომ ახალი აღთქმის ბეჭდვითი წიგნებისა და საერთოდ ბიბლიის გამოცემების გზით ცხონების სიტყვა სამყაროს ყველა კუთხე-კუნჭულში აღწევს. მისიონერთა და ბიბლიურ საზოგადოებათა ღვაწლით ბიბლია ითარგმნა ყველა ან თითქმის ყველა ენაზე. მისიათა სფეროები ფართოვდება და სულ ახალი და ახალი ნიადაგი იხსნება ხვავრიელი ცხოვრებისთვის. ღმრთის სიტყვის თესვის საუკუნეობრივი ბარიერები ინგრევა, და ჩაკეტილი ქვეყნები ღიავდება, მიუწვდომლები ადვილად მისაწვდომნი ხდებიან მოხერხებული სარკინიგზო შეტყობინებების წყალობით; აზიისა და აფრიკის უდაბნოები ქრისტეს ნათლით განათლებული ევროპელებით ივსება. ერთი სიტყვით, თითქოსდა უკვე ჩამოკრა მეთერთმეტე საათმა და სამყარო მისთვის, ისტორიის აღსასრულს დაპირებულ ცხონების სიტყვას ელოდება. ბევრი იქნება მაშინ რჩეული უთვალავ მოწოდებულთა შორის? ამის პასუხს ვპოულობთ სახარებისეუ ლიგავში, რომელიც ამ საკითხს ეხება (მათე 22:2-15). "ვინაიდან მრავალნი არიან წვეულნი და მცირედნი - რჩეულნი" (მთ. 22:14). მცირედნი არიან იმიტომ, რომ თვით მისიონერებსაც ფართე გზებით სიარული და თანამედროვე კომფორტი უყვართ. მცირეა მათ შორის ქრისტეს მოციქულთა ვიწრო გზით მავალი. აქედან, როგორებიც არიან მოძღვრები, ისეთია მათი სამწყსოც, რადგან "თქვენა ხართ ნათელი ქვეყნისა. ვერ დაიმალება ქალაქი, მთის მწვერვალზე გაშენებული" (მათე 5:14). სამაგიეროდ სულ სხვა შედეგს უნდა ველოდოთ კაცობრიობის ისტორიის ბოლო შვიდწლეულში, რომლის დაწყებისას ქვეყნერებას მოევლინებიან ღმრთის დიდების უდიდესი მქადაგებლები: ენოქი და ილია თეზბიტელი. სწორედ მაშინ ისრაელის ჭეშმარიტი შვილები, რომელთა რაოდენობა 144 000 იქნება (გამოცხ. 7:4), ქრისტესკენ მოექცევიან, და ისრაელის მთები ღვთისმოსაობით დამშვენდება ("Начало и конец нашего земного мира". С. 215-216).
 
ა. პ. ლოპუხინის განმარტებითი ბიბლია: ნეტ. ავგუსტინე ამბობს: "თუ ვინმე ფიქრობს, რომ სიტყვები: "იქადაგება სასუფევლის ეს სახარება მთელ ქვეყანაზე" ნიშნავს, რომ ეს გააკეთეს თვით მოციქულება, სანდო წყაროებზე დაყრდნობით შეგვიძლია დავამტკიცოთ, რომ ასე არ მომხდარა. იმიტომ, რომ აფრიკაში არიან ურიცხვი ხალხები, რომელთა შორისაც სახარება ჯერაც არ ქადაგებულა. საქმის ამგვარი გაგება ცოტათი ვიწროდ გვეჩვენება. მოციქულთა ისტორიის მკითხველი ხედავს, რომ ჯერ კიდევ იერუსალიმის დანგრევამდე სახარების ქადაგებამ იმდენად ფართო მასშტაბი მიიღო, თუ აბსოლუტური არა, შედარებითი აზრით მაინც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სახარება მაშინ მთელ სამყაროს ექადაგა. დღევანდელ დღეზეც შეიძლება ითქვას, რომ ქრისტიანობა მსოფლიო რელიგიაა, თუმცა ჯერ კიდევ ბევრი ხალხია გაუნათლებელი სახარების ნათლით". ქრისტეს სიტყვებმა აბსოლუტური მნიშვნელობა უნდა მიიღონ სამყაროს აღსასრულის წინ, როდესაც ქრისტეზე და მის მოწაფეებზე შეიტყობს დედამიწის ყველა ხალხი, რაც სრულიად შესაძლებელია იმ უჩვეულო ენერგიის წყალობით, რომელიც თითქმის ორი ათასი წლის განმავლობაში (რაც უპრეცედენტოა სხვა რელიგიების ისტორიაში) აწარმოებდა სახარების ქადაგებას. სიტყვა "დასასრული" აქ არა მარტო იერუსალიმის, არამედ ყველა სამეფოს (საერთოდ მსოფლიო გადატრიალებას) და სამყაროს დასასრულსაც ნიშნავს.
 
ნეტ. თეოფილაქტე ბულგარელი (XI-XII სს.): "გაბედეთ, თქვენ არ შეგხვდებათ წინაღობა ქადაგებაში! სახარება ყველა ხალხს ექადაგება "სამოწმებლად", ანუ სამხილებლად, მათ ბრალდებად, ვინც არ ირწმუნებს, "და მაშინ მოიწევა დასასრული", არა სამყაროსი, არამედ იერუსალიმისა. მართლაც, იერუსალიმის აღებამდე სახარება ყველგან იქნა ნაქადაგები, როგორც მოციქული პავლე ბრძანებს, რომ სახარების სასოება "ექადაგა ყოველ ქმნილებას ცისქვეშეთში" (კოლას. 1:213). აქ ლაპარაკი რომ იერუსალიმის დანგრევას ეხება, ჩანს უფლის შემდგომი სიტყვებიდანაც.
 
წყარო: https://ekzeget.ru/bible/evangelie-ot-matfea/glava-24/
Назад к содержимому