საუბრები ბიბლიაზე - ძველი აღთქმის წმიდა წერილი - აპოკალიფსისი

Перейти к контенту
ძველი აღთქმის წმიდა წერილი
მართალი აბრაამი
ავტორი: მღვდ. გენადი ეგოროვი.
 
წყარო: წყარო: Свящ. Геннадий Егоров. Священное писание Ветхого Завета [Текст] : курс лекций. Православный Свято-Тихоновский гуманитарный ун-т, Фак. доп. образования, Каф. теологии. - 3-е изд., испр. и доп. – Москва. Изд-во ПСТГУ, 2011.


***
 
წინამდებარე ლექციათა კურსი განკუთვნილია სასწავლო სახელმძღვანელოდ ბიბლეისტიკის დარგში იმ სტუდენტთათვის, რომლებიც სწავლობენ "თეოლოგიის" სპეციალობის მიმართულებით, ასევე კვალიფიკაციის ამაღლების სისტემის მსმენელთათვის.

***

შინაარსი

ნაწილი პირველი. სჯულმდებლობითი და ისტორიული წიგნებიზოგადი ცნობები წმიდა წერილზე

წმიდა წერილის ღმრთითშთაგონებულობის შესახებ

ძველაღთქმისეულ წიგნთა განმარტების მეთოდები

ძველაღთქმისეული ბიბლიური კრიტიკის ცნება

Назад к содержимому