ესქატოლოგია - მარადიული საიქიო საიდუმლონი - აპოკალიფსისი

Перейти к контенту
აპოკალიფსისი > ესქატოლოგია
მარადიული საიქიო საიდუმლონი

გარდაცვლილთა ცხოვრება და მათი კავშირი ცოცხლებთან, მათი ნეტარება და სატანჯველნი
 წმიდა წერილისა და ეკლესიის წმიდა მამათა სწავლებით
კერძო სამსჯავრო
შინაარსი:
 
 
I
     
ხორციელი სიკვდილის მიზეზი
 
სიკვდილი და მისი გარდაუვალობა
 
სიკვდილის საყოველთაოობა
 
სიკვდილის ჟამი არავინ უწყის
 
ზოგიერთ ღვთისმოსავ ადამიანს წინასწარ ეუწყა საკუთარი გარდაცვალების ჟამი
 
იმის შესახებ, რომ აუცილებელია მოვემზადოთ სიკვდილისთვის
 
იმის შესახებ, რომ ქრისტიანი მედგრად უნდა შეხვდეს თავის სიკვდილს
 
იმის შესახებ, თუ როგორ ხვდებოდნენ სიკვდილს წმინდა და ღვთისმოშიში ადამიანები
 
უფალი მონანულ ცოდვილთ შეიწყნარებს
 
უეცარი სიკვდილის მნიშვნელობა
 
უეცარი სიკვდილი, როგორც ღმრთის სასჯელი და რამოდენიმე მაგალითი
 
ზემოთდამოწმებულ მაგალითთა ზნეობრივი დასკვნა
 
როგორ  უნდა ვემზადოთ სიკვდილისთვის
 
 
II
 
ხორციელი სიკვდილი, როგორც ადამიანური სიცოცხლის საზღვარი
   
სულის უკვდავების შესახებ
 
გარდაცვლილებთან კავშირისა და ურთიერთობის შესახებ
 
წმინდანებთან ურთიერთობის მაგალითები
 
ჩვეულებრივ ადამიანებთან ურთიერთობის მაგალითები
 
ცოცხალთა შესაგონებლად გარდაცვლილ ადამიანთა გამოცხადების მაგალითები
 
მტკიცებულებანი იმისა, რომ შესაძლებელია გარდაცვლილთა გამოცხადება დაფუძნებული:
 
ა) წმიდა წერილზე
 
ბ) წმიდა მამათა სწავლებაზე
 
სულის საიქიო მდგომარეობა
 
კერძო სამსჯავრო
 
სწავლება საზვერეების შესახებ
 
წმინდანთა სულების მდგომარეობა
 
სამოთხის ცნება
 
იმის შესახებ, რომ შესაძლებელია მივიღოთ სამოთხისეული ნეტარება
 
ზეციური სასუფევლის ბინადართა ხილვა
 
მართალ სულთა ნეტარების ხარისხები
 
ცოდვილთა სულების მდგომარეობა
 
ცოდვილთა სულების ცხოვრება საყოველთაო სამსჯავრომდე
 
ჯოჯოხეთი და ცოდვილთა ტანჯვა მასში
 
ეკლესიის წმიდა მამათა სწავლება ცოდვილთა მარადიული ტანჯვის შესახებ
 
ცოდვილთა ტანჯვის ხილვანი
 
ჯოჯოხეთის ადგილსამყოფელი, წმიდა წერილისა და წმიდა მამათა სწავლებების მიხედვით
 
ძველი აღთქმის სწავლება
 
ახალი აღთქმის სწავლება
 
ეკლესიის მამათა სწავლება ჯოჯოხეთის ადგილსამყოფელის შესახებ
 
სამოთხის ადგილსამყოფელი, წმიდა წერილისა და ეკლესიის წმიდა მამათა სწავლებით
 
იმის შესახებ, რომ გარდაცვლილთათვის ლოცვა აუცილებელია
 
მაგალითები იმისა, თუ როგორ მიეტევა თავისი შეცოდება ზოგიერთ გარდაცვლილს
 
მიცვალებულთა მოხსენიების დღეები, რომელიც განსაზღვრულია ეკლესიის მიერ
 
ხორციელის შაბათი
 
სამების შაბათი
 
დიდი მარხვის მე-2, მე-3 და მე-4 შვიდეულის შაბათები
 
თომას სამშაბათი
 
დიმიტრის შაბათი
 
 
III
 
საყოველთაო აღდგომის შესახებ
 
მებრძოლი ეკლესიის დროებითობა
 
უკანასკნელი ჟამის შესახებ
 
ანტიქრისტეს შესახებ
 
მკვდართა აღდგომა
 
არა მარტო ჩვენი სული, არამედ ჩვენი სხეულიც მიიღებს მისაგებელს მომავალ ცხოვრებაში
 
მკვდართა აღდგომის საყოველთაობა


წყარო: Вечный загробные тайны (1908). Составил игумен Антоний. Репринт. Москва 1999.

წიგნი ითარგმნა საიტ "აპოკალიფსისის" რედ. მიერ. თბილისი 2023 წ.
Назад к содержимому