განმარტება - წმ. მოციქულ იოანე ღვთისმეტყველის აპოკალიფსისი - აპოკალიფსისი

Перейти к контенту
აპოკალიფსისი > განმარტება
წმ. მოციქულ იოანე ღვთისმეტყველის აპოკალიფსისი

ისაგოგიური გამოკვლევა
იოანეს გამოცხადება
ავტორი: ვ. ვ. ჩეტირკინი. (1885–1948), მართლმადიდებელი ბიბლეისტი.

შინაარსი:
 
   
 
განყოფილება I
 
აპოკალიფსისი ახალაღთქმისეულ კანონში

ეგნატე და პაპიასი

პოლიკარპე და ირინეოსი

იუსტინე მოწამე და II ს-ის სხვა მწერლები (მელიტონ სარდელი, თეოფილე ანტიოქიელი, აპოლონიოსი, პოლიკრატე ეფესელი, ლიონისა და ვიენის ეკლესიათა ეპისტოლე. ლუციუს ქარინუსი (ინგლ. Leucius Charinus) (III ს. ან IV ს.) - ქრისტიანი მწერალი, მწვალებელი, აპოკრიფების ავტორი - "აპოკ." რედ.).

ალოგები


რომის ეკლესიის გადმოცემა

კლიმენტ რომაელი და ჰერმესი

მურატორის ფრაგმენტი

იპოლიტე

კაიუსი

ვიქტორინე პეტაველი

სირიის ეროვნული ეკლესია ედესში

აფრიკული ეკლესიები. ტერტულიანე და კვიპრიანე

ალექსანდრიის ეკლესია. ბარნაბას ეპისტოლე

კლიმენტი და ორიგენე

დიონისე ალექსანდრიელი


IV ს-დან რეფორმაციამდე

ევსები კესარიელი

კირილე იერუსალიმელი

ეპიფანე კვიპროსელი

იოანე ოქროპირი

თევდორე მომფსვესტელი. ნეტ. თეოდორიტე

იუნილიუსი (Junilius)

ეფრემ ასურელი

აფრაატი

ახალი აღთქმის სირიული თარგმანები. იოანე დამასკელი

ლაოდიკიის კრება

გრიგოლ ღვთისმეტყველი

ამფილოქე იკონიელი

ანდრია და არეთა კესარიელები

ლეონტი ბიზანტიელი

პრესვიტერი ევსტრატი კონსტანტინოპოლელი

ათანასე დიდი და სხვ.

დასავლეთის ეკლესია. ჰილარიუსი. ამბროსი და სხვ. ფილასტრიუსი

ავგუსტინე

იერონიმე. სულპიციუს სევეროსიერაზმი

კარლშტადტი. ლუთერი და სხვ.

ცვინგლი

კალვინი

აპოკალიფსისის სამეცნიერო კრიტიკის დასაწყისი XVIII ს.-ში Ewald, Lücke და სხვ.

ახალ-ტიუბინგენური სკოლა. Baur. Hilgenfeld. Volkmar და სხვ.

XIX ს-ის მიწურული და XX ს-ის დასაწყისი


აპოკალიფსისის შედგენილობის საკითხი

1. ჰიპოტეზები ქრისტიანულ წყაროებთან ან გადამუშავებებთან დაკავშირებით

2. ჰიპოთეზები აპოკალიფსისის იუდაურ და ქრისტიანულ შემადგენლებზე

3. ჰიპოთეზები აპოკალიფსისის იუდაურ წარმომავლობასა და იუდაურ შემადგენელზე

4. ფრაგმენტების ჰიპოთეზები


განყოფილება II

აპოკალიფსისის წარმომავლობის შესახებ

I. რელიგიურ-ისტორიული ჰიპოთეზა აპოკალიფსისის განმარტებასთან მიმართებაში

რელიგიურ-ისტორიული ჰიპოთეზის მნიშვნელობა

ტყვეობის შემდგომი იუდეველობის სინკრეტული ხასიათის შესახებ

ბაბილონის კულტურის გავლენა იუდაურ რელიგიაზე

პარსიზმის გავლენა იუდეველობაზე

იუდეველობა და ელინიზმი

გვიანდელ იუდეველობაში ახალი ელემენტების წარმომავლობის საკითხის გადაწყვეტა

წყაროთა უკიდურესი არადამაკმაყოფილებლობა, რომელიც შეუძლებელს ხდის მკაცრ სამეცნიერო და რელიგიურ-ისტორიულ გამოკვლევას

მეთოდოლოგიური მცდარობა, რომელიც დაიშვება ახალი აღთქმის ამგვარი კვლევის პირობებში

გადაჭარბებები, რომელიც დაიშვება ახალი აღთქმის რელიგიურ-ისტორიული შესწავლის პირობებში

შეიძლება თუ არა ვაღიაროთ იუდეველთა შორის აპოკალიპტურ სახეთა ფართო გავრცელება, - და თანაც უცხო წარმომავლობისა

იუდეველთა ესქატოლოგიური გადმოცემის შესახებ

აპოკალიფსისის მკვლევართა დამოკიდებულება რელიგიურ-ისტორიული გამოკვლევის დასკვნებისადმი

რიცხვი შვიდი. ოთხი ცხოველი. 24 მოხუცი. რიცხვი 12 აპოკალიფსისში

კრავი

ბეჭდები

აპოკალიფსისის 12-ე თავის რელიგიურ-ისტორიული გამოკვლევა

მხეცი


II. კანონიკური აპოკალიფსისი და იუდაური ფსევდოეპიგრაფიკული აპოკალიპტიკა

გვიანდელი იუდაური რელიგიის ორმაგობა: კავშირი ეროვნებასთან და გადახრა უნივერსალიზმისა და გასულიერებისკენ

ორმაგობა იუდაურ აპოკალიპტიკაში

აპოკალიპტიკის წარმომავლობა

Bousset’-ის შეხედულება

თეორია აპოკალიფსისის ესეური წარმომავლობის შესახებ

იმ წრის შესახებ, რომლისგანაც წარმოიშვა აპოკალიპტიკა

აპოკალიპტური მწერლობის სახელმძღვანელო საწყისი

კლასიფიკაციის არადამაკმაყოფილებლობა, რომელიც ახალაღთქმისეულ აპოკალიფსისს ერთ რანგში აყენებს გვიანდელ იუდაურ აპოკალიპტიკასთან

ორი ნიშანი, რომელიც პირველს გამოყოფს იუდაური აპოკალიფსური რიგიდან

ახალაღთქმისეული აპოკალიფსისის განსხვავება იუდაური აპოკალიპტიკიდან იდეური შინაარსის მხრივ


იუდაური აპოკალიპტიკის სწავლება

ა. მესიის პიროვნება

ბ. მესიანური საქმე და მესიანური სამეფო იუდაური აპოკალიპტიკის მიხედვით. სამეფოთშორისობა (ქილიაზმი). ესქატოლოგია

გ. იუდაური ანტიმესია

დ. ანგელოლოგია და დემონოლოგია


ახალაღთქმისეული აპოკალიფსისი და მისი დამოკიდებულება იუდაური აპოკალიპტური სწავლების ზემოთჩამოთვლილ პუნქტებთან

ა. ქრისტეს პიროვნების შესახებ

ბ. ქრისტეს საქმის შესახებ

გ. ქრისტეს სამეფოს შესახებ

დ. ანტიქრისტე

ე. ანგელოლოგია და დემონოლოგია

აპოკალიფსისის 11-ე თავის განმარტების მცდელობა იუდაური თვალსაზრისით

აპოკალიფსისის 12-ე თავის იუდაური განმარტება

Vischer’-ის მცდელობა მოეხდინა პირვანდელი იუდაური აპოკალიფსისის რეკონსტრუირება

აპოკალიფსისის ერთნაირი ენობრივი ხასიათის ფაქტი და ებრაულიდან მისი თარგმნის ჰიპოთეზა

ახალაღთქმისეული აპოკალიფსისისა და იუდაური ფსევდოეპიგრაფული აპოკალიპტიკის ლიტერატურული ურთიერთშეხება

აპოკალიფსისის დამოკიდებულება სინაგოგის გადმოცემასთან

მეორე ნაწილის თეზისები


III. წმ. მოციქულ იოანეს აპოკალიფსისის მკითხველთა შესახებ


განყოფილება III

აპოკალიფსისის შემადგენლობა

პროლოგი (თ. 1-3)

ესქატოლოგიური ჭვრეტის პირველი ნაწილი (თ. 4-8:1)

თავი მე-4

თავი მე-5

თავი მე-6

თავები 7-8:1


ესქატოლოგიური ჭვრეტის მეორე ნაწილი (თ. 8:2-11)

მე-8 და მე-9 თავები

10-ე და 11-ე თავები


ესქატოლოგიური ჭვრეტის მესამე ნაწილი (თ. 12-19:10)

თავი 12-ე

თავი 13-ე

თავი 14-ე

თავები 15-ე და 16-ე

თავები 17-ე და 18-ე

თავი 19-ე მუხლები: 1–10


ესქატოლოგიური ჭვრეტის მეოთხე ნაწილი (თ. 19:11–22:5)

თავი 19-ე მუხლები: 11–21

თავი 20-ე

თავები 21-ე და 22:5-ე

აპოკალიფსისის დასკვნა (თავი 22:6-21)

აპოკალიფსისის 13-ე და 17- თავების ექსკურსი


განყოფილება IV

აპოკალიფსისის მწერლის შესახებ

I. აპოკალიფსისის თვითმოწმობა მწერლის შესახებ

II. წმ. მოციქული იოანე - აპოკალიპტიკოსი და მახარობელი

ა. ბიოგრაფიული ცნობები

ბ. აპოკალიფსისის დამოკიდებულება მოციქულ იოანეს სახარებებტან და ეპისტოლეებთან მათი შინაარსის მხრივ

1) დამოკიდებულება იუდეველობასთან

2) იოანესეული "დუალიზმი"

3) ქრისტოლოგია

4) გამოსყიდვა

5) სწავლება სულიწმიდის შესახებ

6) რწმენა და საქმეები

7) ესქატოლოგია

გ. აპოკალიფსისის ენა და მისი დამოკიდებულება მოციქულ იოანეს მე-4 სახარებასთან და ეპისტოლეებთან

III. აპოკალიფსისის დაწერის დროის, ადგილისა და მიზნის შესახებ

დამატება

წყარო: Апокалипсис св. апостола Иоанна Богослова : Исагогическое исследование / В.В. Четыркин. - Петроград : Тип. М. Меркушева, 1916. - XVII, 514 с.

მასალა ითარგმნა საიტ "აპოკალიფსისის" რედ. მიერ. თბილისი. 2023 წ.
Назад к содержимому